Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Personeel
27 september 2016

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ

1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht te vereenvoudigen waardoor minder ontslagzaken bij het UWV of de kantonrechter belanden. Is de wetgever geslaagd in dit doel? Wat heeft de WWZ na een jaar opgeleverd? Edwin van Jaarsveld van Ontslagspecialist licht toe.
Lees verder »   Reageer »
13 september 2016

Werkgevers niet van plan vaderschapsverlof te verlengen

Hoewel de discussie rondom het verhogen van het aantal vaderschapsverlofdagen voortduurt, blijken Nederlandse werkgevers zich hier niet of nauwelijks mee bezig te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van Mercer.
Lees verder »   Reageer »
8 september 2016

Grote verschillen UWV-premies raken duizenden werkgevers

Duizenden werkgevers worden flink in hun portemonnee geraakt als gevolg van forse stijgingen in de UWV-premies voor de Ziektewet en WGA. Hoewel de premies gemiddeld genomen ongeveer gelijk blijven, zijn de sectorale en individuele verschillen groot. Zo stijgt de premie in de elektrotechnische industrie met meer dan 50 procent.
Lees verder »   1 reactie »
5 september 2016

Enorme tijdsdruk voor overstap WGA

Aon roept werkgevers die eigenrisicodrager willen blijven voor de WGA op om vooral zorgvuldig te werk te gaan. Hoewel er een enorme tijdsdruk is om op tijd de private WGA-verzekering te verlengen, is het juist nu zaak goed te letten op verzekeringsvoorwaarden.
Lees verder »   Reageer »
2 september 2016

'Meer uitzenduren: cijfers CBS passen binnen trend rond Wet DBA'

Deze week maakte het CBS bekend dat het aantal uitzenduren in langlopende contracten, zoals detachering en payrolling, in het tweede kwartaal met 3,1 procent steeg ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar: cijfers die passen bij een trend, zegt Stephan Persoon, directeur van Agium.
Lees verder »   1 reactie »
1 september 2016

Kwart bedrijven heeft moeite met vinden stagiair

Een op de vier bedrijven heeft moeite met het vinden van een goede stagiair. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nationale Stagemonitor 2016, een onderzoek van StudentenBureau. Met name mkb-bedrijven worstelen met dit issue, omdat ze zich te weinig kunnen verplaatsen in jongeren.
Lees verder »   Reageer »
29 augustus 2016

Duurzame inzetbaarheid? Zorg voor bevlogen werknemers

Minder verzuim, meer flexibiliteit en een hogere productiviteit. Voor vele ondernemers klinkt dit als muziek in de oren. Deze zaken liggen binnen handbereik door te investeren in duurzame inzetbaarheid van het personeel.
Lees verder »   Reageer »
25 augustus 2016

Vier tips om de beste mensen voor uw organisatie te vinden

Als werkgever wilt u de beste mensen in uw team. Maar hoe vindt u dat talent en hoe zorgt u ervoor dat deze mensen ook voor u willen werken? De tijden dat u als bedrijf een vacature plaatste in de krant of online en maar moest afwachten wie daarop reageerde, zijn voorbij.
Lees verder »   Reageer »
19 augustus 2016

Loonstijging nog steeds afhankelijk van sector

De loonstijging die werkgevers en werknemers in bedrijven met elkaar afspreken, hangt nog steeds sterk samen met de sector waarin een bedrijf actief is. In industriële, exporterende bedrijven zijn in 2016 de hoogste afspraken gemaakt (1,7 procent), in de financiële en zakelijke dienstverlening de laagste (1,3 procent).
Lees verder »   Reageer »
15 augustus 2016

Ondernemer legt verantwoordelijkheid ontwikkeling medewerker bij zichzelf

Een ruime meerderheid (75 procent) van de Nederlandse MKB’ers vindt dat de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van medewerkers bij henzelf ligt. Daarnaast ziet 53 procent dit als het belangrijkste speerpunt van het personeelsbeleid.
Lees verder »   1 reactie »
8 augustus 2016

Enorme premieverschillen bij WGA-ERD verzekeringen

Er zijn enorme verschillen in de premies die verzekeringsmaatschappijen aan werkgevers vragen in hun offertes voor het verzekeren van het eigen risico bij arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Door een marktonderzoek te doen, kunnen werkgevers daardoor vele euro’s besparen – al snel oplopend tot meer dan een ton.
Lees verder »   Reageer »
5 augustus 2016

Millennial dwingt werkgever nóg flexibeler te worden

Millennials beoordelen vrijheid en flexibiliteit als zeer belangrijke aspecten van hun baan. Zij vinden het belangrijker om hun werk en bijbehorende taken goed af te ronden en beoordeeld te worden op hun resultaat, in plaats van beoordeeld te worden op hun aanwezigheid.
Lees verder »   Reageer »
4 augustus 2016

Wangedrag geeft hoge ontslagvergoeding

Een werkgever kan een werknemer volgens het nieuwe ontslagrecht ontslaan als de werknemer ‘verwijtbaar’ handelt. Ofwel, wangedrag kan leiden tot baanverlies. Op zich niet opmerkelijk. Wel opmerkelijk is dat werknemers ondanks misdraging(en) regelmatig flinke ontslagvergoedingen van de rechter meekrijgen.
Lees verder »   Reageer »
25 juli 2016

Onzichtbare arbeidsbeperkingen: tien tips voor werkgevers

Vaak is niet direct zichtbaar dat mensen met een arbeidsbeperking een beperking hebben, denk aan autisme en een angststoornis et cetera. De ervaring leert dat het leidinggeven aan deze groep een net iets andere benadering en begeleiding vraagt.     
Lees verder »   Reageer »
8  9  10  11   ... 44
ADVERTORIAL
Loopt het contract van een van u zwangere medewerkers binnenkort af maar wilt u haar het liefst in dienst houden? Bespreek samen jullie plannen om een goede samenwerking te behouden voor na de zwangerschap.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Bescherm uw data - infographic over informatiebeveiliging
BOEKENNIEUWS
De veranderingen in de markt gaan almaar sneller en dieper, onder invloed van voortschrijdende digitalisering, complexer klantgedrag, nieuwe toetreders in het concurrentieveld en veranderende businessmodellen. De traditionele manieren van werken schieten steeds vaker tekort. Wie in de toekomst bestaansrecht wil hebben, moet daarom fundamenteel anders gaan denken. En daarvoor valt enorm veel te leren van succesvolle startups.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Brisk-index: 186.61 -0.43 %
Stijgers Dalers
Nedap 41.27  5.1 %
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Altice 8.1  -12.1 %
TNT express 8.45  -9.5 %
Air france - 10.98  -4 %
Meer beurs