Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Bedrijfsvoering
30 oktober 2017

Tips voor het toepassen van stickers op kantoor

U hebt er misschien nooit bij stilgestaan, maar weet u eigenlijk op hoeveel plaatsen in een gemiddeld bedrijfspand er op de een of andere manier signalering is geplaatst?
Lees verder »   Reageer »
30 oktober 2017

Provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland pakken knelpunten woningbouw aan

In de provincie Noord-Holland zijn realistische mogelijkheden om aan de woningvraag tot 2025 te voldoen. In principe zijn er voldoende bouwlocaties. Om de woningen daadwerkelijk te kunnen bouwen, moet bij een deel van de plannen eerst nog een aantal knelpunten worden opgelost.
Lees verder »   Reageer »
27 oktober 2017

Zes op tien mkb’ers ongerust over toekomstbestendigheid

Zes op de tien mkb-ondernemers maken zich zorgen over de toekomstbestendigheid  van hun bedrijf. Dat blijkt uit de maandelijkse MKB Monitor van De Zaak en MKB Servicedesk onder 1.400 respondenten.
Lees verder »   Reageer »
26 oktober 2017

Innovatiebudget stijgt met 160 procent

Van de 1.000 bedrijven met het grootste R&D budget ter wereld, hebben zestien hun hoofdkantoor in Nederland. Zij besteedden in 2017 16.1 miljard euro aan onderzoek en ontwikkeling, een stijging van 160 procent ten opzichte van vorig jaar.
Lees verder »   Reageer »
25 oktober 2017

Omzet freelancende Millennials flink gestegen

De omzet van freelancende jongeren tot 25 jaar is het afgelopen kwartaal met gemiddeld tien procent gestegen, vergeleken met het jaar ervoor. De omzet van 25- tot 34-jarigen met vijftien procent.
Lees verder »   Reageer »
25 oktober 2017

Meer zelfstandigen vinden hulp via 155-Help-een-Bedrijf

Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het afgelopen jaar niet verminderd, ondanks de algehele economische opleving.
Lees verder »   Reageer »
23 oktober 2017

UNETO-VNI positief over NEV, maar arbeidsmarkt remt energietransitie

De Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 laat een kentering in de energiehuishouding van Nederland zien. Volgens het rapport groeit de hernieuwbare energieopwekking in ons land sneller, neemt de energiebesparing toe en daalt het energieverbruik.
Lees verder »   Reageer »
20 oktober 2017

Achterban ZZP Nederland keurt opdrachtgeververklaring regeerakkoord af

Uit de achterbanraadpleging van Stichting ZZP Nederland van het afgelopen weekend blijkt, dat zzp’ers blij zijn met de afschaffing van de Wet DBA, maar dat 76  procent geen vertrouwen heeft in het alternatief, dat wordt gepresenteerd in het regeerakkoord: de opdrachtgeversverklaring.
Lees verder »   Reageer »
20 oktober 2017

Duits ondernemingsklimaat beter dan ooit

De economische situatie van Duitse bedrijven is beter dan ooit. De in het voorjaar duidelijk gestegen verwachtingen zijn uitgekomen. De Duitse conjunctuur rust op een sterke basis, bestaande uit een sterke binnenlandse vraag, een solide export en opnieuw uitgebreide werkgelegenheidsplannen.
Lees verder »   Reageer »
19 oktober 2017

'Blijvende schade door haastklus wet DBA'

Page Group wil dat de overheid de afgeschafte wet DBA niet met een volgende haastklus vervangt. Het vertrouwen onder opdrachtgevers en zzp’ers heeft een flinke deuk opgelopen, doordat de wet voor veel onzekerheid zorgde.
Lees verder »   Reageer »
19 oktober 2017

Bedrijven Azië-Pacific beschermen cashflow tegen wanbetaling

Bijna 90 procent van de bedrijven in de regio Azië-Pacific kreeg in het afgelopen jaar te maken met wanbetaling. Om hun bedrijf tegen tegen betalingsrisico’s te beschermen, heeft ruim een derde hiervan maatregelen getroffen om de cashflow te corrigeren.
Lees verder »   Reageer »
18 oktober 2017

Zes tips om handiger te communiceren

U wilt een medewerker achter uw standpunt krijgen. Of u probeert een potentiële opdrachtgever over de streep trekken. In zulke gevallen heeft u als  ondernemer baat bij goede communicatieve vaardigheden. Zes tips van BC.nl om een gesprek behendig te sturen.
Lees verder »   Reageer »
17 oktober 2017

Helft zzp’ers wil netwerken op flexwerklocatie

Bijna de helft van de zzp’ers kiest voor een flexwerklocatie om daar branchegenoten te kunnen ontmoeten. Vooral voor zzp’ers die net gestart zijn, blijkt de mogelijkheid om te netwerken een motivatie om voor een flexwerklocatie te kiezen.
Lees verder »   Reageer »
13 oktober 2017

Wat is de impact van Brexit op de tech industrie?

‘Should I stay or should I go?’ Deze vraag werd door een meerderheid van de Britse bevolking beantwoord met 'Leave' tijdens het EU-referendum. Hoewel Nederland deze belangrijke partner binnen de Unie niet graag ziet vertrekken, is het tijd om Brexit als realiteit te beschouwen.
Lees verder »   Reageer »
1  2  3  4  5   ... 176
ADVERTORIAL
Loopt het contract van een van u zwangere medewerkers binnenkort af maar wilt u haar het liefst in dienst houden? Bespreek samen jullie plannen om een goede samenwerking te behouden voor na de zwangerschap.
Bescherm uw data - infographic over informatiebeveiliging
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
De veranderingen in de markt gaan almaar sneller en dieper, onder invloed van voortschrijdende digitalisering, complexer klantgedrag, nieuwe toetreders in het concurrentieveld en veranderende businessmodellen. De traditionele manieren van werken schieten steeds vaker tekort. Wie in de toekomst bestaansrecht wil hebben, moet daarom fundamenteel anders gaan denken. En daarvoor valt enorm veel te leren van succesvolle startups.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Brisk-index: 186.61 -0.43 %
Stijgers Dalers
Nedap 41.27  5.1 %
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Altice 8.1  -12.1 %
TNT express 8.45  -9.5 %
Air france - 10.98  -4 %
Meer beurs