Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
18 juli 2016
 

Werkgevers halen eerste deel Banenafspraak ruim

 
 

In 2015 zijn 21.057 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers in de marktsector namen er daarvan maar liefst 15.604 voor hun rekening. Dat is fors boven het afgesproken aantal uit de Banenafspraak van 6.000 in 2015.

Aart van der Gaag, commissaris van het project 'Op naar de 100.000 banen': "Dat we dat afgesproken aantal zouden halen komt niet als een verrassing, maar dat zóveel meer werkgevers nieuwe collega's met een beperking hebben aangenomen is geweldig! We zijn zeker op de goede weg, maar we moeten ons blijven inspannen om te zorgen dat ook de resterende 84.400 plaatsen er uiterlijk in 2026 komen. Dat lukt alleen als de regelingen voor werkgevers eenvoudiger worden. Er is bijvoorbeeld behoefte aan goede afspraken over inkoop."

Uitvoering blijven vereenvoudigen
Het project 'Op naar de 100.000 banen' en de initiatiefnemers VNO-NCW, MKB- Nederland en LTO Nederland zetten zich dan ook voortdurend in om regelgeving en uitvoering eenvoudiger en praktischer te krijgen. Van der Gaag: "Gelukkig staat staatssecretaris Klijnsma open voor suggesties van werkgevers. In de afgelopen maanden is de uitvoering van de Participatiewet op punten al versoepeld, ook is sinds kort de loonwaardemeting eenvoudiger en komen binnenkort de leerlingen van praktijkscholen net als leerlingen van speciaal onderwijs direct in het doelgroepregister. Waar werkgevers met smart op wachten is een goede regeling voor inkoop van diensten. Inkoop zou mee moeten tellen voor het quotum bij de inkopende werkgever als het werk gedaan wordt door iemand met een arbeidsbeperking. Daarnaast moeten we ook naar de lange termijn kijken: regelingen als loonkostensubsidie en no-riskpolis voor ziekte structureel en uniform maken helpt werkgevers over de drempel."

Kandidaten in beeld
Een ander belangrijk signaal vanuit werkgevers is dat kandidaten voor vacatures nog onvoldoende in beeld zijn. "Er zijn steeds meer Wajongers zichtbaar, maar de doelgroep van de Banenafspraak is veel breder," stelt Van der Gaag. Om werkgevers goed te kunnen helpen en de kans op een match te vergroten, moet het uitgangspunt zijn om talenten en competenties in beeld te brengen, en niet alleen de beperkingen. Volgens afspraak met het ministerie van SZW zouden er dit jaar 57.500 kandidaten in beeld moeten zijn. De Kandidatenverkenner Banenafspraak die het UWV dit najaar zal lanceren voor alle werkgevers kan daaraan bijdragen.

Over 'Op naar de 100.000 banen'
Werkgevers, werknemers en overheid spraken in het Sociaal Akkoord van 2013 af tot 2026 125.000 banen te creëren voor mensen met een beperking. Dit heet de Banenafspraak. Bedrijven in de marktsector moeten voor 100.000 van deze banen zorgen. Het project 'Op naar de 100.000 banen' informeert werkgevers in de marktsector over de Banenafspraak en enthousiasmeert hen om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Initiatiefnemers zijn de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland, boegbeeld is Aart van der Gaag.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
In 2011 lanceerde Eric Ries De Lean Startup, een revolutionair boek dat voor velen de nieuwe bijbel zou worden bij het starten of transformeren van bedrijven. Niet alleen werd zijn boek een wereldwijde bestseller, Ries reisde de wereld over om lezingen te geven en kleine en grote bedrijven te helpen met succesvol innoveren en groeien. Dit leverde hem nieuwe inzichten en oplossingen op van onschatbare waarde, die hij in 'De startup-methode' met ons deelt. Ries is verbonden aan de Harvard Business School en het gerenommeerde designbureau ideo.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Nedap 50.2  2.9 %
TNT express 8.45  -9.5 %
USG people 17.2  -1.5 %
Corio 52.5  -1.1 %
Meer beurs