Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
8 maart 2016
 

UWV-premies ziekte en arbeidsongeschiktheid veel te hoog

 
 

Onderzoek van Mercer laat zien dat werkgevers die bij het UWV verzekerd zijn voor de arbeidsongeschiktheid van hun werknemers dit jaar veel te veel premie betalen in verhouding tot hun schadelast.

Zij betaalden € 66.460 aan premie voor zieke en arbeidsongeschikte werknemers, maar kregen gemiddeld maar € 30.430 aan uitkeringen. Verzekerde werkgevers betalen hun eigen schadelast dus met een factor 2.2. Bij een werkgever verzekerd bij een private verzekeraar is die factor ongeveer 1.3.
 
Stabiele premies
Dit jaar kondigde het UWV aan dat de premies voor verzuimende (Ziektewet) en arbeidsongeschikte (WGA) werknemers nagenoeg stabiel zijn gebleven (0,35 procent naar 0,36 procent). Ramon van Bruchem, Senior Consultant bij Mercer, zegt hierover: "De premies bij het UWV zijn weliswaar stabiel, maar als je kijkt naar daadwerkelijke schade (uitkeringen) , dan blijft de premie hoog."
 
Premiebeschikkingen gecontroleerd
Mercer deed een steekproef en controleerde de premiebeschikkingen van 105 werkgevers, met een loonsom van in totaal € 1,5 miljard. Van Bruchem: "Bij het UWV betalen werkgevers hun eigen schade voor Ziektewetuitkeringen gemiddeld met een factor 2,3. Werknemers kregen namelijk gemiddeld € 6.410 aan uitkeringen, terwijl werkgevers € 15.050 aan premie moesten betalen." Mercer rekende in 2015 uit dat die factor toen nog 2,2 was. "Eigenlijk zou je een verlaging van deze factor verwachten, maar die zien we in de praktijk dus niet. Werkgevers die nu nog publiek verzekerd zijn, zouden dit als signaal moeten oppakken om het eigenrisicodragerschap te overwegen," aldus Van Bruchem. Dan betalen ze enkel de uitkering en de uitvoeringskosten. Dit is ook goedkoper: dan is die factor ongeveer 1,3.
 
Ook premie voor WGA-risico hoog
De private verzekeringspremies voor arbeidsongeschikte werknemers met een vast dienstverband, bleven relatief stabiel. Alleen grote werkgevers waarbij de premievaste periode afliep, werden geconfronteerd met een stijging. Van Bruchem: "Die stijging is mede veroorzaakt doordat het UWV werknemers die een WGA-uitkering krijgen nog steeds nauwelijks herkeurt en door verzekeraars die wel marktaandeel wilden winnen, maar weinig deden op het gebied van re-integratie." De gemiddelde premie voor grote werkgevers bij het UWV daalde licht (0,48 procent naar 0,47 procent), maar staat niet in verhouding tot de schade. "Als we kijken naar publiek verzekerde werkgevers, dan zien wij dat zij hun eigen uitkeringen ongeveer met een factor 1,7 betalen," zo berekent Van Bruchem. Gemiddeld werd ongeveer € 14.750 uitgekeerd maar betalen werkgevers een premie van € 24.680. Vorig jaar was die factor nog 1,6. De premie die werkgevers betalen voor ex-werknemers die via de Ziektewet de WGA instromen, is voor grote werkgevers gelijk gebleven met 0,24 procent. Maar ook hier zijn de toegerekende uitkeringen niet in verhouding. Die bedragen gemiddeld € 9.270, en werkgevers betalen gemiddeld een premie van € 26.730, wat neer komt op een factor 2,9.
 
Werkgevers betaalden vorig jaar teveel premie door rekenfout UWV
Van Bruchem: "Het UWV gaf vorig jaar aan, toen werkgevers de uitkeringen met een factor vier betaalden, dat zij de verwachte uitkeringen voor WGA-flex overschat heeft en dat zij nu uitgaat van een lagere structurele premie. Het UWV heeft vorig jaar dus een rekenfout gemaakt, waardoor de premies voor grote werkgevers in 2015 te hoog lagen. De premiestabiliteit in 2016 is het gevolg van het feit dat werkgevers in 2015 teveel hebben betaald. En op basis van de uitkomsten van ons onderzoek is de vraag of werkgevers in 2016 niet nog steeds teveel betalen. De eigen uitkeringen met een factor 2,9 betalen vinden wij nog steeds erg hoog."

Niet slecht
Van Bruchem: "Wat werkgevers hier niet uit moeten concluderen is dat het UWV ‘slecht’ is. Over het algemeen doet het UWV goed werk gezien wat zij allemaal moet doen en de middelen die zij heeft."  De vraag die werkgevers moeten stellen is: hoe kan ik op termijn de laagste lasten realiseren – ook als ik er voor kies bij het UWV te blijven? Het antwoord gaat dan in de richting van preventie, re-integratie en herbeoordelen. En komen wij als BV Nederland een stuk dichter bij de oorspronkelijke doelstelling van de WIA.

 
Doorsturen »  1 reactie »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Wessel Agterhof  |   | 
8-03-2016
 | 
09:34 uur
De vergelijking tussen uitkeringen en premies die Mercer maakt gaat mank. Zowel WGA-vast als WGA-flex groeien nog in aantal uitkeringen. De premie voor 2016 wordt bij UWV gebaseerd op risicoís (uitkeringen) uit 2014. Logisch dat die dan een beetje uitvergroot moeten worden. Een eerlijke vergelijking zou zijn om de premie 2016 te vergelijken met de uitkeringen 2016, maar die vergelijking kan je nog helemaal niet maken want het is pas maart, dus niemand weet nog precies hoeveel uitkeringen in 2016 verstrekt worden.

Bij WGA-flex geldt dat nog meer dan bij WGA-vast, vandaar dat Mercer daar ook de factor 2,9 vandaan plukt. Het is dus zeer selectief winkelen in de cijfers en appels met peren vergelijken, want bij verzekeraars vergelijkt Mercer ook niet uitkeringen en premies van verschillende jaren.

Feit blijft dat bij UWV van elke euro maar 7 cent naar uitvoeringskosten gaat en de rest naar uitkeringen. Bij private verzekeraars is dat 30 cent, dat is die 1,3 van Mercer (goed dat ze dat zelf vermelden). De laagste premies bij UWV zijn dan ook lager dan de laagste premies op de markt en de gemiddelde premie bij UWV is ook lager dan de gemiddelde premie op de markt. Mercer mag uitleggen hoe dat dan kan, want bij UWV zit een dwarsdoorsnede van werkgevers in Nederland. Maar UWV kan niet tegelijk duurder ťn goedkoper zijn dan private verzekeraars. Dat kan alleen als je appels met peren vergelijkt.

Er is geen sprake van een rekenfout. Kenmerk van ramen is natuurlijk dat je soms te hoog zit en soms te laag, omdat veronderstelling die je doet op het moment van ramen, anders kunnen uitpakken. Dat is voor private verzekeraars niet anders. Wat je bij UWV wel zeker weet is dat als er teveel betaald is, dat geld in latere jaren weer terug komt via lagere premies. Zou dat bij private verzekeraars ook gelden?

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
In 2011 lanceerde Eric Ries De Lean Startup, een revolutionair boek dat voor velen de nieuwe bijbel zou worden bij het starten of transformeren van bedrijven. Niet alleen werd zijn boek een wereldwijde bestseller, Ries reisde de wereld over om lezingen te geven en kleine en grote bedrijven te helpen met succesvol innoveren en groeien. Dit leverde hem nieuwe inzichten en oplossingen op van onschatbare waarde, die hij in 'De startup-methode' met ons deelt. Ries is verbonden aan de Harvard Business School en het gerenommeerde designbureau ideo.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Nedap 50.2  2.9 %
TNT express 8.45  -9.5 %
USG people 17.2  -1.5 %
Corio 52.5  -1.1 %
Meer beurs