Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
26 september 2014
 

Actieplan toekomst accountantssector komt geen moment te vroeg

 
 

De grote accountantskantoren hebben de afgelopen vier jaar te weinig gedaan om de kwaliteit van de accountantscontroles te verbeteren. De kwaliteit van de accountantscontrole is nog steeds schokkend laag.

45 procent van de onderzochte wettelijke controles wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als onvoldoende aangemerkt. Het gisteren door de accountants zelf gepresenteerde programma om de kwaliteit van de controlewerkzaamheden nu echt te verbeteren komt daarom geen moment te vroeg. Eumedion steunt de in het actieplan opgenomen maatregelen. Het is nu zaak dat de maatregelen snel worden ingevoerd en dat jaarlijks extern en onafhankelijk (in ieder geval door de AFM) wordt gemonitord of de kantoren de aangekondigde maatregelen hebben geïmplementeerd. Ook zal jaarlijks moeten worden bekeken of de maatregelen daadwerkelijk tot verbeterde accountantscontroles hebben geleid.

Onvoldoende grondslag
De AFM constateerde in 2010 dat bij 52 procent van de onderzochte controles de accountant onvoldoende grondslag had om een goedkeurende verklaring af te geven. In 2014 is dit percentage slechts marginaal gedaald tot 45 procent. Eumedion is teleurgesteld dat de grote accountantskantoren de afgelopen vier jaar weinig progressie hebben geboekt in het verhogen van de kwaliteit van de controle, ondanks de kwaliteitsverbeterplannen die alle accountantskantoren in 2010 beloofden. Beleggers moeten er op kunnen vertrouwen dat alle accountantsverklaringen van hoge kwaliteit zijn; een betrouwbare verklaring van een onafhankelijke partij is essentieel voor het analyseren van de financiële positie van de onderneming. Dit vertrouwen is echter andermaal geschaad. De accountantskantoren zetten hun geloofwaardigheid op het spel als het vandaag gepresenteerde verbeterplan niet snel wordt omgezet in concrete acties en daden. Dat zou temeer jammer zijn daar het veelomvattende plan nuttige en bruikbare maatregelen bevat om de kwaliteit van de accountantscontrole daadwerkelijk te verhogen.

Vertrouwenspersoon
Het pakket aan maatregelen is er duidelijk op gericht om de accountant weer de vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer te laten worden. Perverse prikkels die er nu nog binnen accountantskantoren bestaan om het eigen belang en/of het belang van de controlecliënt boven het gebruikersbelang te stellen, worden aanzienlijk weggenomen. Een raad van commissarissen die voor de meerderheid uit onafhankelijke, externe personen bestaat moet deze nieuwe cultuur binnen de kantoren borgen. In de ogen van Eumedion zijn dit goed gerichte maatregelen die de kwaliteit van de accountantscontrole kunnen verhogen. Wel zal jaarlijks extern en onafhankelijk gemonitord moeten worden of de vandaag gepresenteerde maatregelen ook daadwerkelijk bijdragen aan de verhoging van de deskundigheid, vakbekwaamheid, professionaliteit en onafhankelijkheid van de accountant of dat aanvullende of aangescherpte maatregelen noodzakelijk zijn. Ook is faciliterende wetgeving nodig om enkele maatregelen effectief te doen zijn.

Kwaliteitsimpuls
Eumedion wil verder benadrukken dat de kwaliteit van de accountantscontrole een verdere impuls kan krijgen als de accountant voldoende wordt uitgedaagd door raden van commissarissen en aandeelhouders van de ondernemingen. Van deze partijen mag een veel actievere opstelling worden verwacht. Institutionele beleggers die bij Eumedion zijn aangesloten pakken binnen én buiten het verband van de aandeelhoudersvergadering deze handschoen graag op.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
In 2011 lanceerde Eric Ries De Lean Startup, een revolutionair boek dat voor velen de nieuwe bijbel zou worden bij het starten of transformeren van bedrijven. Niet alleen werd zijn boek een wereldwijde bestseller, Ries reisde de wereld over om lezingen te geven en kleine en grote bedrijven te helpen met succesvol innoveren en groeien. Dit leverde hem nieuwe inzichten en oplossingen op van onschatbare waarde, die hij in 'De startup-methode' met ons deelt. Ries is verbonden aan de Harvard Business School en het gerenommeerde designbureau ideo.
Lees verderMeer boeken
BRISK-INDEX
Stijgers Dalers
Nutreco 47  3.9 %
Ballast neda 0.31  3.3 %
Nedap 50.2  2.9 %
TNT express 8.45  -9.5 %
USG people 17.2  -1.5 %
Corio 52.5  -1.1 %
Meer beurs