Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Financieel
25 november 2010

Nettoloon omhoog? Werkgeverslasten ook!

Alle Nederlandse werknemers zien hun nettoloon stijgen in 2011. Werkgevers worden daarentegen geconfronteerd met hogere lasten door stijgende kosten voor de zorgpremie, de sectorpremie en naar verwachting de pensioenpremie.
Lees verder »   Reageer »
23 november 2010

Ondernemer is 134 uur kwijt aan belasting

Op dit moment neemt Nederland in Europa de tiende plaats in als het gaat om het aantal belastingen, de negende plaats als het gaat om het aantal uren dat besteed wordt aan de naleving van fiscale regels en de veertiende plaats als het gaat om de Total Tax Rate.
Lees verder »   1 reactie »
22 november 2010

Ondernemer heeft te weinig in kas

Nog niet de helft van de ondernemers in het MKB geeft aan voldoende geld in kas te hebben om drie maanden kostendekkend te zijn. En dat is behoorlijk riskant. Een kleine tegenslag kan in dat geval grote en zelfs fatale gevolgen hebben.
Lees verder »   Reageer »
17 november 2010

Evenementenbranche lijdt onder btw-verhoging

De btw-verhoging op podiumkunsten die er aan zit te komen, heeft zeer nadelige gevolgen voor de inkomsten van de commerciële evenementensector en daarmee dus ook voor de overheid.
Lees verder »   Reageer »
17 november 2010

Meer fusies en overnames in financiŽle sector

Fusies en overnames in de financiële dienstverlening laten een opleving zien, nu herstructureringen bij banken plaatsvinden en private equity - voor het eerst sinds het begin van de economische crisis - haar weg naar de sector heeft gevonden.
Lees verder »   Reageer »
16 november 2010

'Effect loonsverhoging op pensioenkosten onderschat'

Het Nederlandse pensioencontract is dringend aan vernieuwing toe: vereenvoudiging van de regelingen, een goed financieel kader, efficiënte uitvoering. Alleen dan kunnen in de toekomst onplezierige verrassingen worden vermeden.
Lees verder »   Reageer »
10 november 2010

MKB investeert 1,75 miljard euro in de samenleving

Meer dan de helft van de kleine en middelgrote bedrijven in Nederland steunt één of meer maatschappelijke organisaties. Het gaat daarbij meestal om kleine bijdragen (tot 5.000 euro) aan lokale initiatieven. Bij elkaar opgeteld staat het MKB garant voor een bijdrage van 1,75 miljard euro aan de Nederlandse samenleving.
Lees verder »   Reageer »
3 november 2010

Vraag naar informele investeringen creŽert eigen aanbod

De vraag naar informele investeringen creëert tot op zekere hoogte zijn eigen aanbod. Dat blijkt uit het research report ‘What determines the volume of informal venture finance investment and does it vary by gender?’ van EIM.
Lees verder »   Reageer »
21 oktober 2010

Ondernemer staat positief tegenover verplichte betalingstermijnen

Uit een peiling van Atradius blijkt dat 46 procent van de 3.971 ondervraagde ondernemers ervan overtuigd is dat verplichte betalingstermijnen in de hele Europese Unie hun onderneming een duwtje in de rug kunnen geven.
Lees verder »   Reageer »
18 oktober 2010

Kleine bedrijven minder kans op financiering

68 procent van de grote bedrijven die naar financiering zoekt, krijgt deze ook geheel. Voor MKB-bedrijven ligt dat percentage flink lager. Van hen krijgt 33 procent de gevraagde financiering.
Lees verder »   Reageer »
13 oktober 2010

Middelgroot bedrijf in de problemen door herfinancieringgolf

Niet alleen grote beursgenoteerde bedrijven, maar juist de kleinere ondernemingen zonder geformaliseerde treasuryfunctie moeten zich zorgen maken over de herfinancieringgolf die op komst is.
Lees verder »   Reageer »
8 oktober 2010

Workshop 'Transparante duurzaamheidsverslagen'

BECO geeft op dinsdag 2 november een workshop over het maken van een Maatschappelijke Jaarverslag (MJV). De publicatie van een transparant duurzaamheidsjaarverslag wordt voor bedrijven steeds belangrijker.
Lees verder »   Reageer »
7 oktober 2010

U krijgt meer te besteden in 2011

In de nasleep van de recessie zien ondernemers hun koopkracht licht toenemen in 2011. Gesteund door het gematigde economische herstel stijgt de koopkracht van zelfstandige ondernemers met 0,75 procent terwijl de koopkracht van directeuren-grootaandeelhouders (dga's) met 0,25 procent toeneemt.
Lees verder »   Reageer »
4 oktober 2010

Werkgever wil meer controle over collectieve pensioenregeling

Driekwart van de werkgevers van organisaties tot 100 medewerkers voelt zich in het kader van goed werkgeverschap verplicht om de medewerkers een pensioenregeling aan te bieden. Tegelijkertijd is er bij deze groep veel behoefte aan zekerheid met betrekking tot de totale pensioenpremielast.
Lees verder »   Reageer »
58   ... 59
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Sportende werknemers verzuimen gemiddeld 6 dagen per jaar minder
Een onderneming is gebaat bij ondernemers die optimaal presteren. Dat betekent onder andere dat het verzuim door ziekte of andere ongemakken zoveel als mogelijk moet worden teruggebracht.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad.
Lees verderMeer boeken