Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Bedrijfsvoering
10 juli 2020

Cashflow blijft grote uitdaging voor Nederlandse mkb

De economische gevolgen door de coronacrisis zijn voelbaar voor een groot deel van ondernemend Nederland. Veel mkb’ers ervaren een verlaagde omzet en treffen ingrijpende maatregelen om de bedrijfsvoering in stand te houden. Door alle getroffen maatregelen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, is het voor veel ondernemers een grote uitdaging om grip te houden op de cashflow. Dat blijkt uit onderzoek van Bibby Financial Services.
Lees verder »   Reageer »
10 juli 2020

Corona doet ondernemers overstappen naar de bv

Het lijkt wel alsof de coronacrisis veel ondernemers wakker heeft geschud. Cijfers tonen aan dat steeds meer eenmanszaken de overstap maken naar een bv. Volgens Sander Wijdemans, online marketeer voor Firm24.com, is die keuze niet onlogisch. Hij geeft wel aan dat het niet zonder risico is.
Lees verder »   2 reacties »
8 juli 2020

Drie tips hoe bestuurders kunnen inspelen op veranderende marktbehoefte

Ondernemers hebben op dit moment minder vertrouwen in de toekomst dan tijdens de financiële crisis, waardoor ze inzetten op kostenbesparing en onvoldoende inspelen op veranderende marktbehoeften. Dat komt doordat ze niet rationeel handelen. Dit leidt op termijn tot onnodig veel faillissementen en bedreigt daarmee de Nederlandse economie. Deze drie tips zorgen ervoor dat bestuurders met succes inspelen op veranderende marktbehoeften.
Lees verder »   Reageer »
8 juli 2020

Helft bedrijven maakindustrie maakt weinig gebruik van predictive maintenance

Maar liefst 46 procent van de bedrijven in de maakindustrie maakt momenteel te weinig gebruik van predictive maintenance. Dit blijkt uit onderzoek van Axians onder 211 managers in de Nederlandse maakindustrie, uitgevoerd door Panelwizard. Als belangrijkste verklaring voor deze implementatie-achterstand noemt bijna twee derde van de ondervraagden een gebrek aan kennis binnen hun organisatie.
Lees verder »   Reageer »
7 juli 2020

Vier redenen waarom het nieuwe werken beter is

De impact van de coronamaatregelen op het bedrijfsleven verschilt sterk per sector. Tegelijkertijd heeft de nieuwe norm voor veel bedrijven tot een volledig andere manier van werken geleid. Volgens Gartner is 74 procent van de bedrijven zelfs van plan om thuiswerken een onderdeel van hun bedrijfsstrategie te maken. Hierdoor wordt het nog belangrijker dan voorheen om extra focus te leggen op het toekomstbestendig maken remote-werkplekken en het bijbehorende kantoor. De nieuwe manier van werken brengt namelijk meerdere voordelen met zich mee.
Lees verder »   2 reacties »
6 juli 2020

Verslechtering betaalgedrag zet bedrijfsleven onder druk

Hoewel het sentiment ten opzichte van de economie vrij negatief lijkt, blijkt uit onderzoek van Intrum dat Nederlandse bedrijven zich relatief weinig zorgen maken over de toekomst. Slechts veertien procent denkt hard geraakt te worden door de recessie. In vergelijking tot andere Europese landen is dat zeer laag. Kleinere ondernemingen hebben in ons land het meest te lijden onder de crisis, als gevolg van uitgestelde betalingen. Dit blijk uit het European Payment Report 2020 dat is uitgevoerd door Intrum onder zo'n 500 bedrijven.
Lees verder »   Reageer »
3 juli 2020

Brabantse Boeren zetten schouders onder droogtebestrijding

Ons weer wordt extremer: milde winters met heftige plensbuien gevolgd door kurkdroge zomers. Boeren en tuinders merken dit als eersten. Zij hebben immers voldoende water nodig om hoogwaardige gewassen te kunnen telen. Sinds 2014 zetten Brabantse boeren zich in voor het beter vasthouden van water op hun gronden en het zuiniger omgaan met water. Op woensdag 1 juli start het project ‘wel goed water BLIJVEN geven’. Op basis van een subsidie van de provincie Noord-Brabant zal door Brabantse boeren zo’n 2,5 miljoen euro worden gestoken in watermaatregelen, om droogte op de landerijen te voorkomen.
Lees verder »   Reageer »
2 juli 2020

Platform de Toekomst van Arbeid geeft boost aan hervormingen werken, leren en sociale zekerheid

Een toename van de economische groei en werkgelegenheid. Hogere welvaart én een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Met dit vooruitzicht presenteert het Platform de Toekomst van Arbeid (PTA) een reeks aanbevelingen over werken, leren en verzekeren in de toekomst. De voorstellen zijn concreet, doorgerekend en kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Ze bieden inspiratie aan de programmacommissies van politieke partijen en een toekomstig kabinet. PTA is een platform van publieke en private partijen met een breed maatschappelijk draagvlak.
Lees verder »   Reageer »
1 juli 2020

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op agenda supermarkten

Supermarkten hebben het afgelopen jaar nieuwe stappen gezet op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) volgens de OESO-richtlijnen. Zo heeft inmiddels 74 procent  van de supermarkten doelstellingen geformuleerd (twintig procent meer dan een jaar eerder) en hebben steeds meer supermarkten inzicht in risico’s en de ernst van die risico’s. Concrete acties en projecten vergen een langere adem, maar ook daar bereiken supermarkten samen met ketenpartners de eerste resultaten.
Lees verder »   Reageer »
29 juni 2020

Accountancy-medewerkers 75 procent sneller tijdens thuiswerken

Accountancy-medewerkers zijn gemiddeld 75,2 procent sneller met het afhandelen van aangiftes tijdens de coronaperiode dan dezelfde periode vorig jaar. Zat er vorig jaar van 1 maart tot 31 mei gemiddeld 32,7 dag tussen het starten en het indienen van een aangifte, dit jaar was dat in dezelfde periode 8,1 dag. Dit blijkt uit onderzoek van Unit4 Bedrijfssoftware onder bijna 9000 accountants- en belastingkantoren.
Lees verder »   Reageer »
26 juni 2020

42 procent ondernemers overweegt verduurzaming

Bijna de helft van alle Nederlandse ondernemers denkt er serieus over na om hun bedrijfsruimte en/of kantoor te verduurzamen. Dit blijkt uit onderzoek van Ledstores Europe onder 1.094 ondernemers, uitgevoerd door Panelwizard. Maar liefst 57 procent van de ondervraagden voegt daad bij woord en stelt een- of meerdere actie(s) te hebben ondernomen om hun zakelijk energieverbruik te verlagen. 
Lees verder »   Reageer »
26 juni 2020

Ondanks toename dreiging zien ondernemers minder risico op cyberaanvallen

De coronacrisis is koren op de molen van cybercriminelen. Direct na de uitbraak van de coronacrisis plaatsten zij diverse cyberaanvallen. Ongeveer zeven procent van de Nederlandse bedrijven zegt te maken te hebben gehad met een cyberaanval gerelateerd aan corona, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Het daadwerkelijke percentages ligt vermoedelijk hoger, omdat niet elke aanval herkend zal zijn als verband houdend met corona.
Lees verder »   Reageer »
25 juni 2020

Nieuwe peiling: toenemend optimisme bij ondernemers

Ondernemers zijn steeds optimistischer over de nabije toekomst. Een ruime meerderheid heeft vertrouwen in de eigen financiële buffers en in het overleven van deze crisis. Ook neemt de onzekerheid bij ondernemers af, zij hebben meer zicht op toekomstige omzet. Dit blijkt uit de vierde en meest recente meting van de MKB coronamonitor door Motivaction en MKB Servicedesk.   
Lees verder »   1 reactie »
25 juni 2020

De toetssteen voor leiderschap in vier criteria

Ons leiderschap wordt op de proef gesteld, op een manier die we lang niet voor mogelijk hadden gehouden. De maatschappij zit 'intelligent op slot', gelukkig steeds een beetje minder, maar onze reis- en vergadermogelijkheden zijn ingeperkt. Na de pandemie en een eventuele tweede lockdown, volgen de komende maanden de economische kwalen. Maak de borst maar nat: zwaar weer is op komst, niemand uitgezonderd. Nu zal blijken hoe veerkrachtig onze onderneming is en hoe groot onze aanpassingssnelheid.
Lees verder »   Reageer »
1  2  3  4  5   ... 223
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
Gegarandeerd meer klanten, dat is een stevige uitspraak! Na het lezen van dit boek weet je dat het kan. Ontdek hoe je jezelf op de kaart zet en met no budgetmarketing razendsnel groeit.
Lees verderMeer boeken