Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Reacties

Nationale week van de sociale innovatie

Reactie: Is het probleem misschien dat de gehanteerde begrippen in het SUNOS-model niet 'meetbaar' zijn?
Anne   |    |  1 januari 2011

Checklist: Politieke spelletjes

Reactie: Afgezien van de oordelende term in de intro, waarop al eerder gereageerd is, vind ik dit een vrij reëel lijstje. Ik zal even kijken of ik een samenvatting cq link kan maken naar een website die ik over dit onderwerp heb gemaakt: www.manipulerenkunjehanteren.nl
Rob   |    |  31 december 2010

Onrust over mega-tuinfeest Van der Most

Reactie: Graag verneem ik meer informatie van het betrokken organisatieburo en bij voorkeur uit monde van Sabrina Barmentloo. Dit om een goed oordeel te kunnen vormen over deze bericht weergave.
Joop   |    |  29 december 2010

Checklist: Leiderschapsstijlen

Reactie: Er zijn inderdaad hele bibliotheken volgeschreven over stijlen van leiderschap. Daar voegt het artikel werkelijk niets aan toe. Een loze opsomming van bestaande inhoud, die op zichzelf al niet veel diepgang en inzicht laat zien.
B   |    |  29 december 2010

Checklist: Politieke spelletjes

Reactie: Moeilijk om te bepalen waar ik zal beginnen met mijn reactie. Laten we starten met de illusie dat er een bepaalde groep mensen is die we kunnen classificeren als ratten. Uiteraard niet de managers zelf die de maatregelen nemen, maar een bepaald type medewerker.
Leuk voor de promotie van je boek om een hippe en hijgerige term als ratten te gebruiken, maar ieder mens heeft een schaduw in zich, dat erkennen lijkt me de eerste stap. De eerste 5 van de 6 gegeven aanbevelingen zijn inderdaad de welbekende aandachtsgebieden die je van een competente en betrokken leidinggevende mag verwachten. Heeft niets met politiek te maken, maar met je werk adequaat uitvoeren. Daar valt in de huidige organisaties al heel wat te behalen. Doe je dat niet dan ontstaan eenvoudige menselijke dynamieken die helaas een negatieve weerslag kunnen hebben op het functioneren van de organisatie/groep. Daar heeft iedereen debet aan en doet iedereen, meestal onbewust, aan mee.
Het zesde punt is neem ik aan als grapje of confronterende stelling toegevoegd, want creert precies datgene wat je wil vermijden. Een noordkorea achtige cultuur van stroopsmerende hofhouding, verdeel en heers politiek, ongelijkheid, wantrouwen etc. enz.
Kortom snel geld verdienen met een zoveelste checklist boekje, wars van diepgang, inzicht en frisse blik.

Vriendelijke groet,
Branko Lastdrager
B   |    |  29 december 2010

Checklist: Marktonderzoek

Reactie: dit is geen echte checklist vind ik, dit is eerder een lijstje met vanzelfsprekendheden. Kon er niet iets meer aandacht aan besteed worden? jammer, genoemde punten had ik zelf ook al bedacht.
Thecla   |    |  20 december 2010

Nationale week van de sociale innovatie

Reactie: welke organisatie heeft belangstelling voor het door mij uitgedachte SUNOS-organisatiemodel. Een model voor sociale innovatie waarbij duidelijk wordt welke plaats ''zaken'' als creativiteit, werksfeer, flexibiliteit en talent in een organisatie innemen.Toepassing van dit model zal leiden tot meer betrokkenheid, minder ziekteverzuim en slimmere organisaties.Het heeft een groot nadeel: het is zo eenvoudig dat bijna iedereen het kan begrijpen. Bij de universiteit vonden ze het dan ook maar niks!
ab h. bouvy   |    |  16 december 2010

UWV stelt gemiddelde WGA-premie voor 2011 vast

Reactie: UWV stelt dat de premie WGA nagenoeg gelijk is gebleven. Laat u geen zand in de ogen strooien. De premie stijgt met 30 %!

De rekenpremie is weliswaar nagenoeg gelijk gebleven maar de correctie factor stijgt met ruim 30 procent van 1,5 naar 2.
Theo van Dillen   |    |  13 december 2010

Onrust over mega-tuinfeest Van der Most

Reactie: Kennelijke belangenverstrengeling Stentor en louche ondernemer Van der Most

Louis van Overbeek

Dagblad de Stentor is dikke maatjes met Hennie van der Most, de bekende succesondernemer met zijn wat minder bekende schaduwzijde. Hoe kwam immers dat lijk in de door hem tot pretpark omgebouwde kerncentrale van Kalkar en wie had eigenlijk het vuile werk opgeknapt bij de sloop van de enorme installaties. (Zie: http://weblogs.vpro.nl/argos/2009/04/ ).

Hoe het ook zij, Van der Most is tegenwoordig VVD-raadslid in Lochem en eigenaar van het Gorsselse landgoed De Haar en wil daar mei volgend jaar (en de jaren daarop) een tweedaags ‘megafeest’ houden, met ‘gebrul van monstertrucks, hovercrafts, kermisattracties, muziek en een dansfeest’. Dat omwonenden zich massaal verzetten tegen de verstoring van hun rust, dat het landgoed in de ‘ecologische hoofdstructuur’ is gelegen en de herrie uitgerekend plaatsvindt in het broedseizoen zal onze Bul Super worst wezen.

In zijn proletenplannen wordt Van Most systematisch gesteund door het regionale sufferdje dat bekend staat onder de naam de Stentor. Onophoudelijk publiceert dit krantje hierover namelijk positieve berichten, waarin tegenstanders worden afgeschilderd als zeurpieten. Via zijn website (waarnaar in een bericht over zijn feest de Stentor de link vermeldt) kun je al kaartjes bestellen voor het festijn waarvoor de gemeente nog niet eens een vergunning heeft verleend. De krant ging zelfs zo ver in zijn online-editie een peilinkje te houden onder de lezers uit het hele verspreidingsgebied – die dus in grote meerderheid helemaal niet rond de betreffende plek wonen - wie er vóór het feest van Van der Most was en wie tegen. De voorspelbare uitslag – meerderheid vóór – wordt nu zelfs gepresenteerd als een soort van democratische legitimatie voor het natuuronvriendelijke herriefeest. Een reactie in de vorm van de vraag of er soms sprake was van belangenverstrengeling tussen Van der Most en de Stentor werd weggecensureerd. Zoals trouwens altijd alles wat ook maar de geringste zweem van kritiek ademt jegens de macht.

Van der Most lijkt inmiddels dus te lijden aan het Berlusconi-syndroom en behalve naar economische en politieke macht (pretparken-imperium en zetel in gemeenteraad) tevens te streven naar mediamacht: niet alleen heeft hij sinds enige tijd een eigen tv-programma bij de publieke omroep en de regionale zender Graafschap TV gekocht, maar heeft hij ook de Stentor, een van de drie grote spelers op het gebied van de lokale en regionale pers, in zijn zak.

Zie ook: http://www.destentor.nl/regio/lochem/7751560/Meerderheid-voor-feestje-Van-der-Most.eceLouis van Overbeek is freelance publicist. Dit bericht is in iets andere vorm eerder verschenen op de website Indymedia.
Louis van Overbeek   |    |  11 december 2010

Checklist: Marketingplan

Reactie: Bij de organisatiebeschrijving staan de externe aspecten kansen en bedreigingen; deze horen thuis bij de externe analyse
Verder zitten er in deze checklist meerdere fouten
Het is dus niet aan te bevelen van dit lijstje gebruik te maken. Er zijn betere checklijstjes te vinden
Chris   |    |  8 december 2010

Bedrijven krijgen te maken met nieuwe bedreigingen

Reactie: Wat een onzin zeg.
De grootste bedreiging voor onderneming
is kortzichtheid en het zich in de luren
laten leggen door gladde verkooppraatjes van allerlei consultants. En dan bedoel ik met name IT-consultants.

Lees liever iets over de ontwikkelingen op:
www.osnews.com
of
volg de discussie op forums van:
- Ubuntu,
- Mandriva
- Fedora

Daar zitten de echte computer hackers!!!
Kun je nog wat van leren...

Internetbankieren is echt niet
zo veilig als men denkt, maar
gelukkig maken er maar heel weinig
misbruik van!!!
FL   |    |  2 december 2010

Checklist: Beoordelingsgesprek

Reactie: Zowel het aspect SMART als het onderscheid tussen beoordelingsgesprekken / functioneringsgesprekken ga ik kritisch onderzoeken op het nieuwe model
''Functioneringsgesprekken met medewerkers''
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een transparant en verhelderend formulier.
Beide partijen kunnen dan in een ''gesprek'' tot elkaar komen!
Joop   |    |  1 december 2010

Checklist: Beoordelingsgesprek

Reactie: volgens mij worden in dit artikel beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken door elkaar gehaald.
test   |    |  1 december 2010
144   ... 145
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.
Lees verderMeer boeken