Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
2 juli 2020

Nederlandse vrouw koopt weer massaal badmode

Nu de lockdown wordt versoepeld en er stap voor stap richtlijnen worden aangepast, begint Nederland weer hoop te krijgen en plannen te maken voor deze zomer. Dit is goed zichtbaar in het koopgedrag op otto.nl. Waar aan het begin van de coronacrisis met name veel producten werden verkocht binnen de hairstyling- en fitness-segmenten, zien we nu een sterke toename in verkoop van badmode.

Lees verder »  Reageer »
2 juli 2020

Platform de Toekomst van Arbeid geeft boost aan hervormingen werken, leren en sociale zekerheid

Een toename van de economische groei en werkgelegenheid. Hogere welvaart én een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Met dit vooruitzicht presenteert het Platform de Toekomst van Arbeid (PTA) een reeks aanbevelingen over werken, leren en verzekeren in de toekomst. De voorstellen zijn concreet, doorgerekend en kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Ze bieden inspiratie aan de programmacommissies van politieke partijen en een toekomstig kabinet. PTA is een platform van publieke en private partijen met een breed maatschappelijk draagvlak.

Lees verder »  Reageer »
1 juli 2020

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op agenda supermarkten

Supermarkten hebben het afgelopen jaar nieuwe stappen gezet op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) volgens de OESO-richtlijnen. Zo heeft inmiddels 74 procent  van de supermarkten doelstellingen geformuleerd (twintig procent meer dan een jaar eerder) en hebben steeds meer supermarkten inzicht in risico’s en de ernst van die risico’s. Concrete acties en projecten vergen een langere adem, maar ook daar bereiken supermarkten samen met ketenpartners de eerste resultaten.

Lees verder »  Reageer »
30 juni 2020

Barcode 46 jaar: hoe dit icoon zich steeds opnieuw uitvindt

Op woensdagochtend 26 juni 1974 om 8.01 uur werd in Troy, Ohio voor het eerst een product met een barcode gescand. Nu, 46 jaar later, komen we barcodes praktisch overal tegen: op elk pak koekjes, maar ook op geneesmiddelen, boormachines en make-upartikelen. De barcode is dé manier om artikelen uniek te identificeren en heeft zich ontwikkeld tot een alleskunner.

Lees verder »  Reageer »
29 juni 2020

Mkb vertrouwt te veel op IT-leverancier voor cybersecurity

Vier op de vijf mkb’ers vertrouwt voor zijn cybersecurity grotendeels op zijn IT-leverancier, zo blijkt uit onderzoek door SIDN. Dit staat in schril contrast met de 58 procent van IT-leveranciers die aangeeft dat hun mkb-klanten onvoldoende beschermd zijn. Een zorgelijke situatie, aangezien het aantal mkb-slachtoffers van cybercriminaliteit de afgelopen twaalf maanden steeg naar 22 procent.

Lees verder »  Reageer »
29 juni 2020

Accountancy-medewerkers 75 procent sneller tijdens thuiswerken

Accountancy-medewerkers zijn gemiddeld 75,2 procent sneller met het afhandelen van aangiftes tijdens de coronaperiode dan dezelfde periode vorig jaar. Zat er vorig jaar van 1 maart tot 31 mei gemiddeld 32,7 dag tussen het starten en het indienen van een aangifte, dit jaar was dat in dezelfde periode 8,1 dag. Dit blijkt uit onderzoek van Unit4 Bedrijfssoftware onder bijna 9000 accountants- en belastingkantoren.

Lees verder »  Reageer »
26 juni 2020

42 procent ondernemers overweegt verduurzaming

Bijna de helft van alle Nederlandse ondernemers denkt er serieus over na om hun bedrijfsruimte en/of kantoor te verduurzamen. Dit blijkt uit onderzoek van Ledstores Europe onder 1.094 ondernemers, uitgevoerd door Panelwizard. Maar liefst 57 procent van de ondervraagden voegt daad bij woord en stelt een- of meerdere actie(s) te hebben ondernomen om hun zakelijk energieverbruik te verlagen.

Lees verder »  Reageer »
26 juni 2020

Ondanks toename dreiging zien ondernemers minder risico op cyberaanvallen

De coronacrisis is koren op de molen van cybercriminelen. Direct na de uitbraak van de coronacrisis plaatsten zij diverse cyberaanvallen. Ongeveer zeven procent van de Nederlandse bedrijven zegt te maken te hebben gehad met een cyberaanval gerelateerd aan corona, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Het daadwerkelijke percentages ligt vermoedelijk hoger, omdat niet elke aanval herkend zal zijn als verband houdend met corona.

Lees verder »  Reageer »
25 juni 2020

Nieuwe peiling: toenemend optimisme bij ondernemers

Ondernemers zijn steeds optimistischer over de nabije toekomst. Een ruime meerderheid heeft vertrouwen in de eigen financiële buffers en in het overleven van deze crisis. Ook neemt de onzekerheid bij ondernemers af, zij hebben meer zicht op toekomstige omzet. Dit blijkt uit de vierde en meest recente meting van de MKB coronamonitor door Motivaction en MKB Servicedesk.  

Lees verder »  1 reactie »
25 juni 2020

De toetssteen voor leiderschap in vier criteria

Ons leiderschap wordt op de proef gesteld, op een manier die we lang niet voor mogelijk hadden gehouden. De maatschappij zit 'intelligent op slot', gelukkig steeds een beetje minder, maar onze reis- en vergadermogelijkheden zijn ingeperkt. Na de pandemie en een eventuele tweede lockdown, volgen de komende maanden de economische kwalen. Maak de borst maar nat: zwaar weer is op komst, niemand uitgezonderd. Nu zal blijken hoe veerkrachtig onze onderneming is en hoe groot onze aanpassingssnelheid.

Lees verder »  Reageer »
24 juni 2020

Werkgevers: ‘Arbeidsvoorwaarden bespreken en heroverwegen’

‘Gezonde bedrijven en maximale werkgelegenheid op de lange termijn moeten de doelstellingen zijn van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Daarom doen werkgevers en vakbonden er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken als die herstel van de coronacrisis in de weg staan. Voor bedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de crisis kan dat betekenen dat loonsverhogingen niet kunnen worden doorgevoerd.

Lees verder »  1 reactie »
24 juni 2020

Coronacrisis gaat grotendeels aan cybersecuritymarkt voorbij

De ontwikkelingen rond het coronavirus gooien sommige sectoren volledig in de rode cijfers, terwijl andere nog nooit zulke goede omzetten hebben gerapporteerd. De cybersecurity-markt in Nederland lijkt daar precies tussen te vallen: de sector merkt op dit moment beperkte gevolgen van de crisis. Dit blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie Cyberveilig Nederland onder haar leden.

Lees verder »  Reageer »
23 juni 2020

Belastingdienst zet aandachtspunten voor werkgevers in coronatijd op een rij

Vanwege de coronamaatregelen zien de werkdagen er voor veel werkgevers en hun personeel anders uit. Zeker wanneer medewerkers door de coronacrisis geheel of deels thuiswerken. Dit kan vragen oproepen over bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen of voorzieningen voor thuiswerken. De Belastingdienst geeft uitleg over vijf onderwerpen die van belang zijn tijdens de coronacrisis.

Lees verder »  Reageer »
22 juni 2020

Een derde van de Nederlandse bedrijven wil dit jaar geen belasting betalen

Maar liefst 36 procent van de bedrijven vindt dat zij in 2020 geen belasting zouden hoeven te betalen gezien de financiële gevolgen van de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van Nextens. Er is onderzoek gedaan onder ruim 1.000 Nederlandse ondernemers en financieel eindverantwoordelijken. Van de respondenten ontvangt op dit moment een vijfde (21 procent) overheidssteun vanwege de coronacrisis.

Lees verder »  1 reactie »
1  2  3  4  5   ... 444
Wat is een AOV en voor wie is het?
Onder een AOV verstaat men een arbeidsongeschiktheidsverzekering
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.
Lees verderMeer boeken