Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
6 oktober 2010
 

Genomineerden Etnische Zaken Vrouw en Manager Nederland 2010 bekend

 
 

De businessclub Etnische Zaken Vrouwen Nederland (EZVN) reikt op 9 oktober 2010 voor de zesde keer de award voor de Etnische Zaken Vrouw Nederland en de Etnische Vrouwelijke Manager Nederland uit.

Tijdens het verkiezingsgaladiner in het World Trade Center te Rotterdam presenteert Coutier Ronald Kolk exclusief zijn nieuwe wintercollectie. Hoogtepunt van de avond is de uitreiking van de awards aan de winnaressen. 

Etnische Zaken Vrouw
De genomineerden voor de ondernemersprijs Etnische Zaken Vrouw Nederland 2010 zijn ; 

Sandy Go Chao , Directeur eigenaar van Nivo Imp-Export, gevestigd te Beverwijk
NIVO Im- en Export Beverwijk BV richt zich op het direct importeren van levensmiddelen uit Zuid-Oost Azië en het aanbieden van deze producten op de Europese markt via haar directe cliënten (detailhandel, Aziatische supermarkten en horecaondernemingen). Sandy Go staat bekend als een enthousiaste en ter zake kundige onderneemster. Behalve dat zij gedetailleerd op de hoogte is van de gang van zaken in het bedrijf, is Sandy echt de spil binnen het bedrijf, waarbij zij ondernemerschap en risico's goed weet af te wegen. Daarnaast is ze kostenbewust en een scherpe onderhandelaarster. Dit leidt ertoe dat het bedrijf gestaag groeit, goede resultaten haalt (ook in moeilijke tijden), financieel gezond is en een prima toekomstperspectief heeft.

Iris Beugeling, Directeur eigenaar van Kinderopvang Bobo bv in Zwijndrecht
Inmiddels is Kinderopvang Bobo een professionele organisatie in twintig jaar tijd gegroeid van één locatie zonder personeel naar een bedrijf met dertig locaties in vier gemeenten en 160 man personeel, een Centraal Bureau en een HKZ-certificering. Iris Beugeling heeft als directie de focus moeten verleggen van bemoeienis met alles, naar het goed laten verlopen van de kinderopvang, het vooruit kijken en plannen en het meewerken aan bouwplannen, zonder de kwaliteit en geborgenheid uit het oog te verliezen. Bobo is in Zwijndrecht een belangrijke partner in het maatschappelijk middenveld. De organisatie heeft een belangrijke rol in de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen in Zwijndrecht en de totstandkoming en uitvoering van het VVE beleid. Goede aansluiting zoeken bij de scholen en inzet in scholing van de medewerkers zijn voorbeelden daarvan. 

Etnische Vrouwelijke Manager
De genomineerden voor de managersprijs: Etnische Vrouwelijke Manager Nederland 2010 zijn; 

Nenita La Rose, Executive Director Child Helpline International, gevestigd te Amsterdam
CHI heeft leden in 123 landen en potentiële leden in nog eens 50 andere landen zoals Haiti, Afghanistan en Democratische Republiek Congo. De aansturing en ondersteuning gebeurt vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam. De activiteiten van CHI zijn opgebouwd rond drie pijlers: Het faciliteren bij het opzetten van nieuwe kinderhulplijnen in landen waar er geen zijn; het ontwikkelen voor en geven van trainingen aan haar leden ter versterking en verbetering van hun dienstverlening; lobbyen wereldwijd met de verzamelde data voor het versterken van de kinderbeschermingssystemen Nenita la Rose weet op efficiënte en doelmatige wijze de organisatie te leiden. Ze straalt een hoge mate van professionaliteit en betrokkenheid uit en heeft het vermogen om wereldwijd over alle culturele en sociale grenzen heen een efficiënt netwerk te onderhouden. Met haar kennis, management ervaring en diplomatie heeft zij zeker een grote invloed op de organisatie die de Rechten van het Kind hoog in het vaandel heeft.

Faiza Dadi, COO, Statutair Directeur van de Baak, Management Centrum VNO-NCW, te Driebergen
De Baak is een opleidings- en kennisinstituut op het gebied van leiderschap en ondernemerschap. De Baak verzorgt open en maatwerkprogramma's in het Nederlands en in het Engels. Het is de plek voor leiders, ondernemers, professionals, managers en organisaties die op zoek zijn naar inspiratie, motivatie, kennis en nieuwe inzichten. Faiza Dadi, heeft een indrukwekkende track record als manager en leider in de door mannen gedomineerde financiële sector. Binnen de Baak is zij het afgelopen jaar op strategische maar vooral innovatieve wijze bezig de organisatie naar een hoger niveau te tillen, hetgeen geen makkelijke taak is in een organisatie vooral gedomineerd door professionals. Door de voortreffelijke wijze waarop zij de klus klaart is Faiza een inspiratie en rol model voor zowel allochtone als autochtone vrouwe en een toonbeeld van leiderschap voor de nieuwe generatie.

Jurenne Hooi, Directeur/Bestuurder bij Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen
MADI Zuidoost is een overwegend 'zwarte' maatschappelijke dienstverlening's organisatie. Daaraan leiding geven is geen sinecure. Jurene Hooi heeft de afgelopen jaren de interne organisatie van MaDi op orde gebracht: een enorme klus na een lange periode van zoeken en onzekerheid onder verschillende directeuren. Maar ze heeft ook MADI als organisatie op de kaart gezet. Niet alleen binnen het stadsdeel Zuidoost, maar binnen Amsterdam als geheel, als een organisatie die voorop loopt in vernieuwende ideeën en nieuwe samenwerkingsvormen waar de klanten alleen maar baat bij kunnen hebben. Jurenne is ook een leider. Een voorbeeldfiguur, sterk en met mededogen. Een manager die voor haar troepen uit loopt. Als een leeuwin beschermt ze de zwakken en als een politieagent roept ze ordeverstoorders tot orde. Ze is een vrouw van haar woord. Een sterke persoonlijkheid met een kenmerkende dosis humor. 

Doelstellingen
De Businessclub Etnische Zaken Vrouwen Nederland (EZVN) wil met het uitreiken van genoemde prijzen het volgende bereiken:
- Etnische vrouwen door middel van positieve voorbeeldvorming stimuleren om economische zelfstandigheid te verkrijgen door het ondernemerschap;
- Etnische vrouwen door middel van positieve voorbeeldvorming stimuleren om door te stromen naar hogere en topfuncties in met name het bedrijfsleven en overheid;
- Etnische vrouwen in topposities en etnische vrouwen die een toponderneming bezitten zichtbaar maken binnen de Nederlandse samenleving;
- De bedrijven die etnische managers op vooraanstaande posities hebben erkennen in hun visie dat kwaliteit benut moet worden en tegelijk wil EZVN andere bedrijven aanmoedigen en inspireren om het goede voorbeeld te volgen.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 
 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Sportende werknemers verzuimen gemiddeld 6 dagen per jaar minder
Een onderneming is gebaat bij ondernemers die optimaal presteren. Dat betekent onder andere dat het verzuim door ziekte of andere ongemakken zoveel als mogelijk moet worden teruggebracht.
BOEKENNIEUWS
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad.
Lees verderMeer boeken