Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
4 december 2020
 

Thuiswerken leidt niet tot lagere tarieven

 
 

Hoogopgeleide zelfstandigen peinzen niet over een tariefsverlaging als gevolg van het werken vanuit huis

Hoewel de arbeidsmarkt voor hoogopgeleide interim managers en professionals een teruggang laat zien, is het overall beeld veel minder negatief dan ten tijde van de kredietcrisis, nu ruim tien jaar geleden. Het aantal interim managers en professionals in opdracht bedraagt 74 procent, een daling van tien procent ten opzichte van 2019. Ook zijn vraagverwachting en tariefontwikkeling minder positief dan voorgaande jaren. Er is een sector die afwijkt: de overheid, daar zijn nog duidelijk tekenen te zien van hoogconjunctuur waar het gaat om inhuur van interim managers.

Een en ander blijkt uit de zeventiende editie van de Interim Index van Schaekel & Partners. In het onderzoek geven 440 interim managers -actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich ontwikkelt. Zij zijn gemiddeld elf jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Massaal thuis
Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat thuiswerken -ook onder deze groep- massaal plaatsvindt. Opdrachten veranderen inhoudelijk niet of nauwelijks hierdoor. Slechts zeven procent van de ondervraagden geeft aan dat zij bereid zijn tot tariefsverlaging als gevolg van het werken vanuit huis. Het overgrote deel laat het tarief ongewijzigd.
De overheid als sector valt op. Ten opzichte van overige sectoren is er een significant verschil: de overheidssector heeft de langst gemeten opdrachtduur (15,2 maanden) en relatief de minste leegloop. De overheid is als inhuurder van externen op dit moment de enige stabiele markt. Het aantal interim managers actief in de overheid dat aangeeft in opdracht te zijn, is 82 procent. Bij andere markten is de leegloop fors hoger.

Terugloop inhuur verwacht
De vergelijking met de vorige crises (kredietcrisis) dient zich aan: toen andere markten voorzichtig opkrabbelden, was het juist de overheidsmarkt die fors terugliep (a.g.v. bezuinigingen) voor wat betreft de inhuur van externen. "Een soortgelijke beweging verwachten wij ook nu weer. Opmerkelijk is wel dat de overheid vooralsnog niet profiteert van de ruimere markt. U zou verwachten dat, gezien de ruimere markt, dit leidt tot een ander inkoopbeleid: scherper, korter en andere inkoopvoorwaarden. Deze trend zien wij niet terug bij de overheid als inhuurder van deze groep externen," aldus de onderzoekers van Schaekel & Partners, Piet Hein de Sonnaville en Marleijn de Groot.
 
 

 
Doorsturen »  1 reactie »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
peter de zzp-boekhou...  |   | 
4-12-2020
 | 
23:22 uur
Bij de overheid als inhuurder zit je financieel vaak gebakken. Ze werken met budgetten die jaarlijks zijn en evt daarna worden aangepast. En het budget moet ook op. Een klant van mij kreeg een paar jaar gelden het verzoek om nog even een factuur van een tiental mille te sturen voor 31 december. Het geld uit het verkregen potje moest op, anders kreeg de overheid het jaar erop minder budget...

Als het bedrijfsleven je inhuurt wordt er m.i., meer gekeken naar prijs-kwaliteit en wordt er onderhandeld over de prijs.


worden en soortgelijke beweging verwachten wij ook nu weer. Opmerkelijk is wel dat de overheid vooralsnog niet profiteert van de ruimere markt. U zou verwachten dat, gezien de ruimere markt, dit leidt tot een ander inkoopbeleid: scherper, korter en andere inkoopvoorwaarden. Deze trend zien wij niet terug bij de overheid als inhuurder van deze groep externen,''

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Hulp bieden aan anderen: met deze opleidingen kan het
Sommige mensen zijn geboren hulpverleners. Dan is een carriere in de hulpverlening wellicht voor je weggelegd.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
Iedereen die wel eens gezeild heeft, weet het: de windrichting kun je niet veranderen, dus als je vooruit wilt komen moet je de stand van je zeilen aanpassen. Maar wat als de wind is gaan liggen? Als de vraag naar jouw producten of diensten afneemt als gevolg van een recessie, een economische crisis of een andere ramp? Dan kun je als bedrijf maar beter roeien met de riemen die je hebt: je klanten.
Lees verderMeer boeken