Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
29 september 2010
 

SER-advies biedt duidelijkheid over ondernemersstatus zzp'er

 
 

Platform Zelfstandige Ondernemers is verheugd over de heldere conclusies in het concept SER-advies over de zzp'er. Daarin wordt onderstreept dat de zelfstandige zonder personeel unaniem gezien wordt als ondernemer. 

Als het aan de adviescommissie van de SER ligt, is het aantal opdrachtgevers irrelevant. Als een zzp'er er zichtbaar naar streeft om meer dan één klant te bedienen, kwalificeert hem dat als ondernemer. 

Universele definitie
"Dit advies is goed voor ondernemend Nederland," zegt voorzitter Esther Raats-Coster van PZO. "Hiermee geven we het nieuwe kabinet de middelen om zzp'ers goed te bedienen. Er staat nu haarscherp zwart-op-wit wat een ondernemer een ondernemer maakt. Die definitie moet ook universeel zijn: nu kan het nog gebeuren dat iemand voor de ene wet wél en de andere géén ondernemer is. Wij hebben nu met ondernemers én werknemers vastgesteld dat dat niet nodig is. Zo kan er een streep worden gezet onder de ergernis die nu nog door de VAR-verklaring wordt opgeroepen." 

Innovatie, economie en samenleving
"We zijn tevreden met dit advies. Het beeld van de zzp'er wordt in ere hersteld," aldus Raats-Coster. "Problemen kregen vaak onevenredig veel aandacht, terwijl het zelfstandig ondernemerschap juist zo veel kansen biedt voor Nederland. Gelukkig onderstreept het advies het belang van de zzp'er voor de innovatie, economie en samenleving. Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor problemen. Knelpunten voor bepaalde sectoren en doelgroepen zijn nu afgebakend en gedefinieerd. Er zijn een aantal maatregelen genomen om deze weg te nemen. Zo beveelt de SER aan dat de vrijwillige toegang tot de WIA voor zzp'ers wordt verlengd naar een jaar. Ook verdient de toegankelijkheid tot private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aandacht. De toegang tot betere pensioenvoorzieningen moet nodig onderzocht worden." 

Vrijheid en afspraken
Dat de zzp'er een ondernemer is, betekent dat hij in vrijheid moet kunnen opereren, aldus de SER commissie in het conceptadvies. Concreet houdt dit in dat de zzp'er gevrijwaard moet blijven van collectieve verplichtingen of overeenkomsten. Ook concludeert zij dat een groot deel van de zzp'ers een boven modaal inkomen genereert. In enkele sectoren functioneert de markt niet optimaal, onder meer omdat de tarieven structureel onder druk staan. De mededingingswet biedt per 1 januari meer mogelijkheden voor ondernemers om onderlinge afspraken te maken.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 
 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Sportende werknemers verzuimen gemiddeld 6 dagen per jaar minder
Een onderneming is gebaat bij ondernemers die optimaal presteren. Dat betekent onder andere dat het verzuim door ziekte of andere ongemakken zoveel als mogelijk moet worden teruggebracht.
BOEKENNIEUWS
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad.
Lees verderMeer boeken