Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
10 juli 2020
 

Corona doet ondernemers overstappen naar de bv

 
 

Een bv geeft meer bescherming dan een eenmanszaak

Het lijkt wel alsof de coronacrisis veel ondernemers wakker heeft geschud. Cijfers tonen aan dat steeds meer eenmanszaken de overstap maken naar een bv. Volgens Sander Wijdemans, online marketeer voor Firm24.com, is die keuze niet onlogisch. Hij geeft wel aan dat het niet zonder risico is.

"Ik begrijp de keuze natuurlijk want een bv geeft nu eenmaal meer rechtsbescherming dan een eenmanszaak. Het werpt een scheidingslijn op tussen het privévermogen en het zakelijk vermogen. Als de zaak op de fles gaat, verliest de ondernemer dus niet zomaar zijn huis of andere eigendommen. Bij een eenmanszaak is dat wel het geval. Ondernemers die al jaren onder een eenmanszaak opereren hadden waarschijnlijk wel goede cijfers, maar de coronacrisis heeft hen aan het denken gezet. En dus besloten ze om de stap te zetten. Hetzelfde zien we ook elders gebeuren. Zo werden er tijdens de coronacrisis twintig procent meer rechtsbijstandsverzekeringen afgesloten," geeft Wijdemans aan.

Openstaande schuldvorderingen voldoen
Volgens Wijdemans hoeven leveranciers en dienstverrichters zich nog niet meteen zorgen te maken: "Met de oprichting van de bv ziet een rechtspersoon het levenslicht. Zo’n rechtspersoon is een fictieve persoon die ook rechten en plichten kan hebben en overeenkomsten kan sluiten, maar dan natuurlijk via iemand die in naam van de rechtspersoon mag handelen. Die rechtspersoon is natuurlijk enkel gehouden voor verbintenissen die het vanaf de oprichting heeft aangegaan. Schuldeisers die reeds een schuld hadden op de eenmanszaak, en zo ook op het privévermogen, zijn dus helemaal niet verplicht om die schuld nu bij de nieuwe rechtspersoon te verhalen. Zij kunnen nog steeds het privévermogen aanspreken. Voor bestaande schuldvorderingen is de oprichting van de bv dus geen oplossing."

Geen vrijgeleide voor benadeling leveranciers en dienstverrichters
"Desondanks is het natuurlijk wel zo dat schuldeisers centen kunnen verliezen wanneer de bv failliet gaat. Zij genieten dan weer op andere manieren bescherming. Zo kan een curator zogenaamde paulianeuze rechtshandelingen vernietigen. Het gaat dan om rechtshandelingen die kort voor het faillissement worden gesteld en waardoor schuldeisers worden benadeeld. Een voorbeeld daarvan is een ondernemer die net voor het faillissement nog even zijn wagen voor een spotprijs verkoopt aan z’n lieftallige dochter. Het louter in moeilijke tijden oprichten van een bv is dan weer geen paulianeuze rechtshandeling," gaat Wijdemans verder.

Leveranciers kunnen zichzelf indekken
Volgens Wijdemans maken leveranciers zich terecht zorgen, maar kunnen ze zelf het nodige doen om de risico’s te beperken: "Dat leveranciers zenuwachtig zijn, valt te begrijpen. Faillissementen kunnen grote gevolgen hebben en bedrijven kunnen elkaar dan als dominosteentjes beïnvloeden. Desondanks is er eigenlijk niks veranderd. Ook voor de coronacrisis getuigde het van goed bestuur om steeds de solvabiliteit van klanten na te gaan en nu is dat meer dan ooit de waarheid. Ondernemers moeten op basis van een solvabiliteitsonderzoek het nodige doen om zichzelf meer zekerheid te verschaffen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een voorschot vragen of kunnen ze zich het eigendomsvoorbehoud op geleverde goederen toekennen. Factoring blijft ook gewoon een oplossing. Zij zitten nog steeds op het kussen en het is hun taak om daar te blijven zitten."

 
Doorsturen »  2 reacties »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Peter  |   | 
10-07-2020
 | 
09:12 uur
Je dient je als zzp'er niet te laten leiden door de angst, maar als je een horecazaak hebt en je ziet de maatregelen van het kabinet en de teruglopende klanten dan getuigt het ondernemen van actie wellicht wel lef.

Als zzp'er die uurtje factuurtje werkt moet als hij/zij de overstap al wil maken wel laten op zijn urencriterium.

Het is wel slim om eerst te zorgen dat je 1.225 uur hebt gewerkt waardoor je nog in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek.
Peter  |   | 
10-07-2020
 | 
09:44 uur
Ik zie net een aanvulling van de belastingdienst komen.

Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet u voldoen aan het urencriterium.

Dat houdt in dat u ten minste 1225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming.

Door de coronacrisis kunt u hier in 2020 misschien niet aan voldoen.

En dan zou u niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.
Om dit risico te beperken, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020. U mag er in die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Hulp bieden aan anderen: met deze opleidingen kan het
Sommige mensen zijn geboren hulpverleners. Dan is een carriere in de hulpverlening wellicht voor je weggelegd.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
Iedereen die wel eens gezeild heeft, weet het: de windrichting kun je niet veranderen, dus als je vooruit wilt komen moet je de stand van je zeilen aanpassen. Maar wat als de wind is gaan liggen? Als de vraag naar jouw producten of diensten afneemt als gevolg van een recessie, een economische crisis of een andere ramp? Dan kun je als bedrijf maar beter roeien met de riemen die je hebt: je klanten.
Lees verderMeer boeken