Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
3 juli 2020
 

Brabantse Boeren zetten schouders onder droogtebestrijding

 
 

Met het project ‘Wel goed water geven’ steken boeren en overheid samen minstens 2,5 miljoen euro in waterbesparende maatregelen

Ons weer wordt extremer: milde winters met heftige plensbuien gevolgd door kurkdroge zomers. Boeren en tuinders merken dit als eersten. Zij hebben immers voldoende water nodig om hoogwaardige gewassen te kunnen telen. Sinds 2014 zetten Brabantse boeren zich in voor het beter vasthouden van water op hun gronden en het zuiniger omgaan met water. Op woensdag 1 juli start het project ‘wel goed water BLIJVEN geven’. Op basis van een subsidie van de provincie Noord-Brabant zal door Brabantse boeren zo’n 2,5 miljoen euro worden gestoken in watermaatregelen, om droogte op de landerijen te voorkomen.

De provincie en het Rijk stellen een projectsubsidie van 750.000 euro beschikbaar voor ‘Wel goed water geven’ in het kader van het Deltaplan Hoge Zandgronden. ZLTO-bestuurder Adrie Bossers reageert: "Op deze manier geven boeren en tuinders samen met de waterschappen inhoud aan waterconservering. Daarmee helpen we niet alleen onszelf, maar ook onze omgeving en de natuur."
Samen met de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel gaat ZLTO de komende maanden met haar leden aan de slag om stuwen te plaatsen, slimme irrigatie aan te leggen en een veelheid aan andere water- en bodemmaatregelen te nemen. De verwachting is dat uiteindelijk ongeveer 300 boeren gaan deelnemen, het project zal 1,5 jaar duren.

Boeren in actie voor voldoende water
Brabantse boeren doen al jarenlang veel om te zorgen voor voldoende grondwater, vooral op het gebied van het vasthouden van water in de sloten, het opvangen van dakwater, het aanpassen van de bodem en aanleggen van slimme irrigatie. Tweederde van de boeren die soms beregenen heeft een bedrijfswaterplan. Op basis van deze 2000 plannen weten we hoeveel en welke soort maatregelen zij sinds 2014 hebben genomen. Naar inschatting van de ZLTO-waterexperts tellen deze maatregelen op tot een jaarlijks behoud van zo’n 1.250.000 m³ water (telling voorjaar 2020). Daar komen nu de maatregelen op basis van dit nieuwe project ‘Wel goed water geven’ bij.

‘Wel goed water geven’ in het veld
Het gaat om drie projecten in Oost-, Midden- en West-Brabant. Het is een subsidieproject, waarmee boeren en tuinders worden gestimuleerd om op het eigen bedrijf klimaatbestendige maatregelen uit te voeren. Uiteindelijk zullen zo’n 300 boeren deelnemen en maatregelen worden genomen op 450 hectare van het Noord-Brabantse landbouwareaal. Er worden ook 90 waterconserveringsmaatregelen genomen, waarmee naar schatting jaarlijks 225 miljoen liter water zal worden vastgehouden. 
 
Boeren en hun omgeving
Het project ‘Wel goed water BLIJVEN geven’ staat niet op zichzelf. Binnen de aanpak van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) staat ‘Wel goed water BLIJVEN geven’ naast het Bedrijfswaterplan (dat nu ook in de glastuinbouw, stellingenteelt en containerteelt wordt geïntroduceerd), het ZLTO-project en toonaangevende werkwijze Bodem-UP, de opdracht waterconservering Aa en Maas, Bufferboeren Veghel, F2Agri, Triple C, de pilot waarbij schoon dakwater wordt geïnfiltreerd in de ondergrond, Beregeningssignaal en de Perceelwijzer. Samen met de waterschappen, andere overheden en maatschappelijke organisaties zet ZLTO het project ‘Wel goed water geven’ in als stimuleringsmaatregel voor fysieke investeringen, die leiden tot blijvende aanpassing van de agrarische bedrijfsvoering aan een toekomstbestendig waterbeheer. Niet alleen voor de agrariër zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving.


 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Hulp bieden aan anderen: met deze opleidingen kan het
Sommige mensen zijn geboren hulpverleners. Dan is een carriere in de hulpverlening wellicht voor je weggelegd.
BOEKENNIEUWS
Iedereen die wel eens gezeild heeft, weet het: de windrichting kun je niet veranderen, dus als je vooruit wilt komen moet je de stand van je zeilen aanpassen. Maar wat als de wind is gaan liggen? Als de vraag naar jouw producten of diensten afneemt als gevolg van een recessie, een economische crisis of een andere ramp? Dan kun je als bedrijf maar beter roeien met de riemen die je hebt: je klanten.
Lees verderMeer boeken