Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
10 juni 2020
 

Loonafspraken veel lager – behalve bij overheid

 
 

Afgelopen maand werden negen cao-akkoorden gesloten, normaal zijn dat in mei ruim 40

De gemiddelde loonafspraak bedroeg in mei 2,6 procent, iets lager dan vóór het begin van de coronacrisis. Achter dat gemiddelde zit een tweedeling tussen lagere afspraken in de marktsector (1,8 procent sinds de crisis) en hogere afspraken in de collectieve sector (3,5 procent sinds de crisis). Dit meldt AWVN in haar cao-maandbericht.

Afgelopen maand werden negen cao-akkoorden gesloten, normaal zijn dat in mei ruim 40 akkoorden. Tot dusver werden in heel 2020 94 cao’s gesloten. In een normaal jaar is dat tot en met mei het dubbele aantal. Op dit ogenblik ligt het cao-overleg in de meeste bedrijven en bedrijfstakken stil. April, mei en juni zijn gewoonlijk zeer drukke cao-maanden met vele tientallen nieuwe cao’s.
AWVN verwacht dat vooral in de marktsector de maandgemiddelden de komende tijd verder zullen dalen. De werkgeversvereniging benadrukt wel dat het beeld gemakkelijk kan veranderen als er meer cao’s worden afgesloten.
 
Kerncijfers
 

  • Loonafspraken mei gemiddeld 2,6 procent
  • Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,8 procent
  • Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,9 procent
  • Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,2 procent in december 2019
  • Aantal nieuwe cao-akkoorden in mei: negen
  • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand mei: 40
  • Aantal aflopende cao’s in 2020: 393 voor 2,4 miljoen werknemers
  • Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 93 voor een miljoen werknemers
 
Analyse
 
  • De scherpe daling in het maandgemiddelde bij de bedrijven – van ruim drie procent voor de crisis naar 1,8 procent sinds de crisis – en het kleine aantal akkoorden is een gevolg van de onzeker­heid die de coronacrisis meebrengt over de economische positie van bedrijf of bedrijfstak.
  • De relatief hoge loonafspraken in recente overheids-cao’s (3,5 procent) zijn een gevolg van eerder – vóór de coronacrisis – gemaakte begrotingsafspraken en een gevolg van maatschap­pelijk klimaat: het betreft een aantal cao’s in zogenoemde ‘vitale’ sectoren (zorg en onderwijs).
 
Akkoord onder de loep: Beroepsgoederenvervoer
De cao voor werknemers in het beroepsgoederenvervoer en het verticaal transport wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021. De leden van FNV, CNV en De Unie hebben hiermee ingestemd.
Werkgeversorganisaties TLN en VVT hebben samen met vakbond FNV het initiatief genomen om te komen tot een ongewijzigde verlenging van de cao in verband met de grote economische onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. Alle energie is erop gericht bedrijven gezond te houden en zo werkgelegenheid zeker te stellen. Partijen zullen nu bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen om algemeen verbindendverklaring, zodat de afspraken gelden voor alle bedrijven in de sector.
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
Gegarandeerd meer klanten, dat is een stevige uitspraak! Na het lezen van dit boek weet je dat het kan. Ontdek hoe je jezelf op de kaart zet en met no budgetmarketing razendsnel groeit.
Lees verderMeer boeken