Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
19 februari 2020
 

Slechts een op de vijf bedrijven heeft duidelijke richtlijnen over afvalscheiding

 
 

Nog veel winst te behalen bij afvalscheiding binnen bedrijven

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van het afval in Nederland. Van al het afval dat op jaarbasis in Nederland wordt geproduceerd is slechts tien à vijftien procent huishoudelijk afval en maar liefst 85 à 90 procent bedrijfsafval. Toch is er nog veel winst te behalen bij het scheiden van bedrijfsafval. Slechts 22 procent van de Nederlandse werknemers geeft aan dat hun werkgever richtlijnen heeft of communiceert over hoe afval gescheiden moet worden.

Ruim vier op de vijf zijn dan ook van mening dat afval thuis beter gescheiden wordt dan op hun werk. Zo belanden verschillende afvalstromen, zoals plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD), koffiebekers, harde kunststoffen en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) op het werk meer dan eens in de verkeerde afvalbak. Dit en meer blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 werkende Nederlanders in opdracht van SUEZ.
Nederlandse bedrijven zijn verantwoordelijk voor veruit het meeste afval dat in Nederland wordt geproduceerd. De bouwnijverheid zorgt voor het grootste deel van het afval, gevolgd door de industrie en landbouw. Ruim een kwart van het bedrijfsafval komt van de overige bedrijfssectoren. Uit het onderzoek blijkt dat veel bedrijfsafval niet (goed) gescheiden wordt. Zo gebruikt ruim 60 procent van de bedrijven koffiebekers, maar zamelt minder dan de helft van deze bedrijven hun koffiebekers apart in (42 procent). Verder worden piepschuim (27 procent) en koffiedik (twintig procent) het minst vaak gescheiden als deze afvalstroom aanwezig is binnen het bedrijf. Papier en karton belanden wel vaak in een aparte afvalbak. Ruim acht op de tien werknemers van bedrijven die met deze afvalstroom te maken hebben, geven aan dat papier en karton worden gescheiden. Daarna volgen vertrouwelijke documenten (72 procent) en glas (67 procent).
 
Geen gebrek aan motivatie
Zowel bedrijven als werknemers lijken duurzaamheid en afvalscheiding wel belangrijk te vinden. Volgens zeven op de tien werkende Nederlanders is duurzaamheid binnen hun bedrijfscultuur (enigszins) belangrijk. Ruim acht op de tien ondervraagden hechten er bovendien waarde aan dat afval op het werk gescheiden wordt. Ook aan motivatie ontbreekt het niet. Ruim 70 procent van de werknemers is gemotiveerd om afval op het werk te scheiden.
 
Kennis over afvalscheiding verdient aandacht
De intenties zijn dus goed, maar uit het onderzoek blijkt dat kennis over afvalscheiding binnen bedrijven aandacht verdient. Ruim 60 procent van de werknemers weet bijvoorbeeld niet wat er met het gescheiden afval gebeurt nadat het is opgehaald. Ook hebben vier op de tien werknemers geen idee wie er binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor afvalscheiding. Tot slot is 44 procent zich niet bewust van de impact van hun bedrijfsafval op het milieu.
 
Weinig informatie en stimulatie
Het lijkt erop dat werkgevers er in de praktijk niet voldoende in slagen om hun werknemers te informeren en faciliteren bij afvalscheiding op werk. Volgens de ondervraagden communiceert slechts een op de vijf bedrijven richtlijnen over afvalscheiding. twintig procent van de werknemers geeft zelfs aan dat hun werkgever helemaal niets doet om afvalscheiding te stimuleren. Dit terwijl er volgens werknemers verschillende effectieve manieren zijn om hen te motiveren én faciliteren om hun afval beter te scheiden. Het plaatsen van afvalscheidingsbakken (80 procent), het creëren van afvalpantry’s (64 procent) en leidinggevenden die het goede voorbeeld geven (61 procent) worden het vaakst genoemd. De helft van de werknemers stelt bovendien dat duidelijke richtlijnen hen zouden helpen om het bedrijfsafval beter te scheiden.
 
Bedrijfscultuur is essentieel
Als specialist in afval- en grondstoffenmanagement ziet SUEZ dat bedrijven behoefte hebben aan manieren om afval beter te scheiden. Anthonita van Egmond, manager communicatie SUEZ: "De resultaten uit het onderzoek onderstrepen onze ervaringen dat veel bedrijven stappen willen zetten naar zero waste. Het is positief dat werknemers intrinsiek gemotiveerd zijn om hun afval op de juiste manier te scheiden, maar om echt effect te hebben moet dit verankerd zijn in de bedrijfscultuur. Het is belangrijk dat werknemers precies weten wat er van hen verwacht wordt en dat zij - bewust of onbewust - worden gemotiveerd om afval ook op werk goed te scheiden. SUEZ helpt bedrijven om de eerste concrete stappen te zetten op weg naar afvalvermindering en het hergebruik en recyclen van afval. Uit het onderzoek blijkt dat er bijvoorbeeld veel winst te behalen is door een bedrijfspand groen en duurzaam in te richten, of door werknemers te belonen. Hiermee wordt iedereen binnen een bedrijf gestimuleerd om afval tot een minimum te beperken én het goed te scheiden met als uiteindelijk doel zero waste."
 
 
 
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Wat is een AOV en voor wie is het?
Onder een AOV verstaat men een arbeidsongeschiktheidsverzekering
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.
Lees verderMeer boeken