Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
21 januari 2020
 

Werkgevers: ‘Meer investeren in werknemers’

 
 

Veel aandacht is er in de Arbeidsvoorwaardennota 2020 voor gelijke behandeling

"Het arbeidsvoorwaardenoverleg zit komend jaar bekneld tussen enerzijds uitdagende en onzekere economische omstandigheden en anderzijds aanhoudende arbeidsmarktkrapte. Er moeten vooral investeringsafspraken worden gemaakt gericht op gezond langer werken, met gelijke kansen voor alle medewerkers, meer aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling en bijvoorbeeld het met elkaar bewaken van de werk- privébalans. Zorgen dat bedrijven wendbaar en innovatief kunnen zijn is daarbij essentieel." 

Dat schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in "Waardevol Werkgeven", hun Arbeidsvoorwaardennota 2020 met concrete tips voor werkgevers voor het arbeidsvoorwaardenoverleg van dit jaar. Tot de "uitdagende economische omstandigheden" rekenen de werkgevers- en ondernemingsorganisaties onder meer de stikstof/PFAS-crisis, naast de aanhoudende internationale spanningen en alle onzekerheid die dat met zich meebrengt.
 
Productiviteit verhogen
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, de economische omstandigheden en de steeds veeleisender consument moeten ondernemingen meer dan ooit wendbaar kunnen zijn, innovatief zijn en de productiviteit verhogen. Zo beveelt de nota werkgevers aan om met vakbonden te onderzoeken welke cao-afspraken groei van de productiviteit belemmeren en hoe cao"s meer ruimte kunnen bieden aan bijvoorbeeld interne flexibiliteit binnen het bedrijf.
 
Ontwikkeling werknemers
Daarnaast moet er volgens de organisaties meer oog zijn voor de ontwikkeling van werknemers en voor een goede prive-werkbalans. Door voor alle leeftijdsgroepen in te zetten op ontwikkeling en opleiding kunnen mensen langer, plezieriger en gezonder werken. Ook helpt een aantrekkelijk (secundair) arbeidsvoorwaardenpakket in deze tijd van krapte mensen binnen te halen en te houden. "Juist hier zijn in veel organisaties ook nog stappen te maken om snel winst te kunnen boeken," aldus de organisaties. Zo pleiten ze voor het uitbouwen van ontwikkelbudgetten. Goed maatwerk op de werkvloer moet verder volgens de organisaties zorgen dat de werk-prive- en zorgbalans verbetert. "Met bijvoorbeeld het (tijdelijk) aanpassen van de arbeidsduur of de werktijden kunnen werknemers eenvoudig worden geholpen om werk en mantelzorg beter te combineren, zonder dat alles hoeft te worden dichtgeregeld."
 
Gelijke kansen
Veel aandacht is er in de Arbeidsvoorwaardennota 2020 voor gelijke behandeling. Veel werkgevers hebben dit thema met succes bij de kop gepakt, maar er bestaan nog altijd verschillen. Goede afspraken in cao"s kunnen helpen hier helpen verandering in te brengen. Ook kunnen de verschillen tussen alle werkenden binnen een bedrijf (inhuur, zelfstandigen, vaste krachten) worden weggenomen door afspraken te maken over gelijke toegang tot scholing en dergelijke.
 
Belonen
De werkgevers pleiten voor meer resultaatafhankelijke beloning, zodat de beloning meer kan mee-ademen met de conjunctuur en de bedrijfsspecifieke situatie. Door de beloning ook meer te koppelen aan de wijze waarop werknemers investeren in hun ontwikkeling komt de toekomst van de werknemer verder meer centraal te staan.
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Geef een impuls aan jouw professionele en persoonlijke groei als strategisch communicatieadviseur
Met de SRM Senior Communicatieadviseur C opleiding leer jij hedendaagse communicatietechnieken vanuit een breder organisatieperspectief te benaderen.
Checklist: de beste start voor jouw eigen webshop
Steeds meer Nederlanders verkopen hun zelfgemaakte producten online.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad.
Lees verderMeer boeken