Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
19 mei 2011
 

Nieuw realisme troef bij private ondernemingen

 
 

Nederlandse private (familie)ondernemingen verkiezen belastingvoordeel boven ondernemerssubsidies en nemen genoegen met een kabinetsbeleid dat hen niet tot last is bij het ondernemen. Zolang dit kabinetsbeleid maar consistent is, waardoor ze niet overgeleverd zijn aan de grillen van de politiek.

Het zijn enkele conclusies die PwC trekt op basis van de jongste Private Companies Barometer: een PwC-onderzoek onder ruim 350 directieleden en directeurgrootaandeelhouders van niet-beursgenoteerde ondernemingen (private companies). 

Stellingen, wat vindt u?
De barometer peilt halfjaarlijks de economische omstandigheden voor private companies. Tevens legde PwC aan de helft van de respondenten een aantal stellingen voor. Van hen
- vindt 91 procent dat het kabinet meer moet doen om ontwikkelde kennis toepasbaar te maken voor de samenleving (kennisvalorisatie);
- verkiest 84 procent verlaging van winstbelasting boven subsidies;
- vindt 82 procent dat ze meer kansen verdient bij overheidsaanbestedingen;
- vindt 72 procent dat het aantrekken van kenniswerkers uit de EU eenvoudiger moet;
- vindt 78 procent dat ze wel meer steun kan gebruiken bij hun contacten met de overheid;
- vindt een meerderheid (59 procent) dat het regeerakkoord geen consistent investeringsklimaat voor private companies schept;
- vindt 58 procent dat dit kabinet te weinig geld steekt in verduurzaming van de economie;
- meent slechts 54 procent dat het regeerakkoord economische ambitie uitstraalt; en
- zegt de helft geen gevolgen en de andere helft beperkte gevolgen te ondervinden als de overheid minder investeert in kredietregelingen en financiële stimuleringsmaatregelen. 

Nieuw realisme
Volgens Radboud de Groot, partner bij de adviespraktijk van PwC en verantwoordelijk voor de dienstverlening aan snelle groeiers en (middel)grote private ondernemingen, duiden de barometerresultaten op een 'nieuw realisme': "Zolang de overheid het ondernemen niet belemmert met ingewikkelde regeltjes, gelijke kansen biedt bij overheidsaanbestedingen, kennisvalorisatie stimuleert en de instroom van kenniswerkers versoepelt, vindt deze groep private ondernemers het wel best. Kortom er is weinig vertrouwen in overheidsbemoeienissen, maar kennelijk zit men er ook niet op te wachten. Ondernemers zeggen: laat ondernemen over aan de markt, we willen niet afhankelijk zijn van de grillen van de politiek. " 

Meewerkend voorman
Volgens Radboud de Groot verwachten private companies dat de overheid zich opstelt als meewerkend voorman. De koers die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie uitzet in haar onlangs gepresenteerde bedrijvenbeleid sluit daar volgens hem goed op aan. Dat beleid stuurt onder meer op gerichte investeringen, kennis omzetten in innovatieve producten en diensten en minder (subsidie)regels. Maar wel waarschuwt hij dat de barometer aantoont dat ondernemers sceptisch zijn over deze regering. "The proof of the pudding is in the eating. Veel hangt uiteindelijk af van de uitwerkingsnota waarmee de minister voor de zomer komt. Vooralsnog wordt het vertrouwen van private ondernemingen in de overheid uitgedrukt in een magere 5,7 op een schaal van 10." 

Private Companies over dieptepunt heen

Een meerderheid van de onderzochte private (familie)ondernemingen heeft het economische dieptepunt achter zich gelaten. Dit vertaalt zich in stijgende omzetverwachtingen. Men verwacht met name veel van internationaal verbeterde marktomstandigheden. Slechts nog maar zeven procent verwacht het de komende twaalf maanden nog economisch zwaar te krijgen.
Private ondernemingen hebben positieve verwachtingen voor de komende twaalf maanden. Driekwart verwacht dat de omzet zal stijgen. Daarnaast voorziet bijna de helft een stijging van het investeringsniveau en het personeelsbestand (46 procent). Daarbovenop ziet men iets sterker dan bij de vorige meting de effectieve belastingdruk dalen. Het vertrouwen van private companies is groot: bijna 70 procent gelooft dat het zeker niet minder dan andere bedrijven gaat profiteren van de economische groei. 

Uitdagingen

De grootste interne uitdagingen voor de ondernemingen zijn het bewaken van de winstgevendheid en marges en het beheersen van de cashflow. Een derde ervaart de beschikbaarheid van kapitaal als uitdaging. Een meerderheid ervaart het afgelopen half jaar ook strengere eisen bij het aanvragen van zakelijk krediet. Door de verwachte omzetgroei zal er weer meer personeel aangenomen worden en dat is een uitdaging; vakkundig personeel is niet makkelijk te vinden.
Externe uitdagingen die het komende jaar effect zullen hebben op de private ondernemingen zijn de toestand op de markt en de concurrentie. Voor een kwart vormen de strengere eisen die banken stellen aan zakelijk krediet ook de komende twaalf maanden een uitdaging. Daarnaast verwacht een kwart dat het overheidsbeleid z'n effect gaat hebben op de onderneming. 

Maatregelen

Er worden nog steeds maatregelen genomen vanwege de veranderde economische omstandigheden. Het gaat hier meestal om algemene kostenreducties (58 procent). Daarnaast heeft men het afgelopen jaar gebruikt voor investeringen in marketing en sales (37 procent) en herinrichting van de organisatie (36 procent). Deze maatregelen worden ook het meest effectief gevonden. Minder dan bij de vorige meting is de strategie aangepast of zijn de inkoopkosten gereduceerd. 

Overnames

Ruim een kwart van de ondernemingen verwacht de komende twaalf maanden een overname te doen. Een vijfde heeft het afgelopen jaar een overname gedaan.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
Gegarandeerd meer klanten, dat is een stevige uitspraak! Na het lezen van dit boek weet je dat het kan. Ontdek hoe je jezelf op de kaart zet en met no budgetmarketing razendsnel groeit.
Lees verderMeer boeken