Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
20 september 2019
 

Grote bedrijven slagen er niet in het MKB sneller te betalen

 
 

Facturen tweede kwartaal 2019 na 39,2 dagen voldaan

Het Nederlandse bedrijfsleven betaalt facturen steeds sneller, alleen grote bedrijven slagen er niet in facturen van het MKB sneller te voldoen. Dat blijkt uit de jongste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

Tijdens het tweede kwartaal van 2019 betaalden Nederlandse bedrijven hun facturen gemiddeld na 39,2 dagen. Dat is ruim één dag sneller dan een jaar geleden. De facturen van kleinere bedrijven gericht aan grote bedrijven laten geen of amper verbetering zien.
"De verscherping van de wetgeving rondom de uiterste betaaltermijnen, zoals we die kennen sinds medio 2017 heeft er niet voor gezorgd dat grote bedrijven het MKB sneller zijn gaan betalen," zegt Maurice van Weerdenburg van Graydon. "Daar waar bedrijven erin slagen hun betaalgedrag met een dag te verbeteren, voldoen grotere bedrijven facturen van het MKB binnen een nagenoeg zelfde termijn ondanks de aanscherping van de wet." Sinds medio 2017 is de wet uiterste betaaltermijnen van kracht. Hierdoor worden grote bedrijven verplicht om facturen afkomstig van het MKB binnen 60 dagen te voldoen. Graydon ziet dat sinds de invoering van de wet de betaaltermijn licht is toegenomen en momenteel nagenoeg gelijk blijft (41,4 dagen). "De wet is juist ingesteld als stimulans om ervoor te zorgen dat het MKB sneller over liquide middelen kan beschikken en het daardoor beter in staat is om investeringen te doen of arbeidsplaatsen te creëren. Veel grote bedrijven hebben hun betaaltermijnen juist meer verlegd richting de wettelijk gestelde 60 dagen."

Snellere betaling 
Het algehele Nederlandse bedrijfsleven heeft tijdens het tweede kwartaal van 2019 facturen ruim een dag sneller voldaan dan in dezelfde periode een jaar gelden. Daarmee komt het betaalniveau weer uit op het record dat genoteerd werd in het begin van 2018.
Horeca koploper in snel betaalgedrag, Water- en afvalverwerking betaalt het langzaamst 
Op sectorniveau valt in de Graydon Barometer Betaalgedrag af te lezen dat facturen in de Horeca met 35,9 dagen momenteel het snelst betaald worden. Daarna volgen Cultuur, sport en recreatie met 36,8 dagen en de (semi)Overheid met 37,2 dagen.
 
Water-en afvalverwerking
Bedrijven actief in de Water- en afvalverwerking betalen facturen met 43 dagen momenteel het langzaamst. Een jaar geleden behoorde deze sector samen met Transport en Logistiek en de IT & Communicatie (beiden 42,1 dagen) tot de hekkensluiters. Wel moet opgemerkt worden dat deze drie sectoren wel sneller zijn gaan betalen dan een jaar geleden, echter ten opzichte van alle sectoren behoren ze nog steeds tot de traagste betalers.
Dat betekent dat er tussen de sector die het snelst betaalt en de traagst betalende sector ruim zeven dagen verschil zit. "Een groot verschil voor bedrijven die lang op uitbetaling van hun factuur moeten wachten. Dat verschil kan betekenen dat sommige bedrijven investeringen of het creëren van werkgelegenheid moeten uitstellen," aldus Van Weerdenburg van Graydon.
Opvallend zijn een aantal verschuivingen ten opzichte van vorig jaar. Zo betaalt de sector Overige dienstverlening rekeningen vier dagen sneller dan een jaar geleden. Ook de Energiebedrijven laten een positieve ontwikkeling zien. De sector behoorde twee jaar geleden met 44,1 dagen nog tot de top van de traagst betalende sectoren. Inmiddels betaalt de sector ruim vijf dagen sneller en zit daarmee onder het gemiddelde van het Nederlandse bedrijfsleven. 

Drenthe neemt koppositie over als snelle betaler
Op provinciaal niveau zien we dat facturen in Drenthe, gemiddeld het snelst werden betaald. Daarmee streeft Drenthe met 36,8 dagen Friesland en Zeeland voorbij. In Zeeland (37,9 dagen) betaalden bedrijven tot voor kort steevast het snelst. 
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
De scheidslijn tussen succes en ellende is dun als je jouw devil inside niet onder ogen komt. Dan saboteer je jezelf en anderen, met grote gevolgen voor jou, je familie, je vrienden en de mensen aan wie je wellicht leiding geeft. Het beoefenen van introspectie is dan ook de belangrijkste vaardigheid die wij in ons leven kunnen inzetten.
Lees verderMeer boeken