Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
12 september 2019
 

Kentering op freelance-arbeidsmarkt: opdrachtgevers zien einde groei

 
 

Werkaanbod freelancers neemt iets af of stagneert

Het klimaat op de arbeidsmarkt voor freelancers slaat om. Voor het eerst sinds jaren voorspellen opdrachtgevers een einde aan de groei. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Freelance Markt Index© (FMI), die uitkomt op een score van 99,5.

Dat geeft aan dat het werkaanbod stagneert of zelfs iets krimpt. De voorspelling betreft het derde kwartaal van 2019. De uitkomst is opmerkelijk, omdat opdrachtgevers voor het vorige kwartaal nog een redelijke groei verwachtten met een score van 114. Een score van 100 is de graadmeter voor een stagnerende markt. Zorgelijk is de verwachting echter allerminst. De afgelopen maanden kenden een lang aanhoudende stijgende lijn met een hoog volume aan opdrachten. Aan die stijging lijkt een einde te komen. De opdrachtgevers die aan de FMI deelnemen, houden elkaar goed in balans. Van alle respondenten verwacht 33,3 procent minder opdrachten uit te zetten, terwijl 34,2 procent juist uitgaat van meer opdrachten. 32,5 procent houdt het op een gelijkblijvend volume aan opdrachten. 

Freelance-opdrachtvolume volgt de trend van flexwerk en conjunctuur
De indicatie voor de markt voor freelance werk volgt de trend van flexwerk, zo blijkt uit de FMI, die elk kwartaal het klimaat voor tijdelijk werk peilt. Naast de telefonische enquête onder opdrachtgevers die gebruikmaken van Freelance.nl, put de FMI uit onderzoeksgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). De ABU ziet de omzetten en uitzenduren onder de aangesloten uitzenders en detacheerders sinds het tweede kwartaal van 2019 dalen. Ook de conjunctuurindex van het CBS kent een licht dalende trend.

Overheidsplannen voor hervorming freelance-arbeidsmarkt maken weinig indruk
In het kader van de FMI is opdrachtgevers ook gevraagd naar hun mening over de plannen die minister Wouter Koolmees koestert voor de hervorming van de freelance-arbeidsmarkt. Ze lijken de gemoederen aan ondernemerszijde nauwelijks bezig te houden. Het leeuwendeel van de respondenten (66) gaf aan nog geen mening te hebben. Met als meest gehoorde argument dat men nog onvoldoende bekend is met de materie. Negentien respondenten reageerden positief op de plannen, 21 negatief en twintig neutraal.
De plannen van Wouter Koolmees (Sociale Zaken) behelzen een minimumloon van zestien euro voor zzp’ers, een speciale zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief vanaf 75 euro en een webmodule voor freelancers die daar tussenin zitten. De respondenten die positief zijn over de plannen prijzen vooral de intentie om de groep met de laagste inkomens te beschermen en ‘echte’ freelancers te onderscheiden van ‘gedwongen’ freelancers. De respondenten die de plannen als negatief ervaren, vinden dat de overheid zich niet met de relatie tussen freelancers en opdrachtgevers moet bemoeien. Koolmees zelf gaf onlangs overigens aan dat een ‘fundamentele herijking van het arbeidsrecht’ nog minstens tien jaar tijd vergt.
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Sportende werknemers verzuimen gemiddeld 6 dagen per jaar minder
Een onderneming is gebaat bij ondernemers die optimaal presteren. Dat betekent onder andere dat het verzuim door ziekte of andere ongemakken zoveel als mogelijk moet worden teruggebracht.
BOEKENNIEUWS
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad.
Lees verderMeer boeken