Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
25 juli 2019
 

'Verlaging collectiviteitskorting niet nadelig maar kansrijk'

 
 

De keuze is reuze: van mindfullness tot e-health oplossingen

De collectiviteitskorting wordt vanaf 2020 verlaagd van tien naar vijf procent. Een kans voor werkgevers, want er valt weer iets te kiezen. Namelijk extra dekkingen. Dit is vooral interessant voor organisaties van 25 tot maximaal 2.000 medewerkers.

Want, wanneer zij het slim aanpakken, kan de verlaging van de korting op termijn zelfs leiden tot minder verzuim. Reden genoeg om te kijken naar de kansen, in plaats van blind staren op de nadelen. Rick Wijsman, senior consultant health & workforce bij Mercer Nederland geeft tekst en uitleg.
Uit het ‘Financiële problemen 2018’ onderzoek van het Nibud blijkt dat 2,6 miljoen huishoudens in Nederland moeilijk rondkomen. De zorgverzekering staat met 29 procent bovenaan de lijst met rekeningen die bij deze groep mensen te laat wordt betaald. Ook wijst het onderzoek uit dat één op de zes werknemers verzuimt door financiële problemen. Een hoge kostenpost: op jaarbasis loopt dit namelijk op tot € 11,7 miljard aan loondoorbetaling. Natuurlijk zien werkgevers dit bedrag maar wat graag dalen. Met de verlaging van de collectiviteitskorting kunnen zij het heft (deels) in eigen hand nemen.
 
Verzuim vaak veroorzaakt door financiële zorgen
Financiële zorgen zijn direct te relateren aan gezondheidsklachten. En dus ook aan verzuim. Uit diverse onderzoeken (onder meer van TNO, CBS, Nibud en Mercer) blijkt dat een werknemer met financiële problemen zorgt voor twintig procent productieverlies, als gevolg van bijvoorbeeld een slaapstoornis. Een collectieve zorgverzekering kan dit (deels) tegengaan. Medewerkers voelen dit namelijk direct in hun portemonnee. Zij betalen minder zorgpremie en krijgen er een betere dekking voor terug. In 90 procent van de gevallen kunnen medegezinsleden hier bovendien ook van profiteren. Omdat medewerkers dit effect direct merken aan de netto maanduitgaven, kan het een positief effect hebben op hun financiële zorgen. En daarmee dus ook op mogelijke gezondheidsklachten, met als gevolg een verbeterde duurzame inzetbaarheid.
 
Collectieve zorgverzekering is extra bron van financiering
Klinkt als een win-win: de medewerker heeft minder financiële zorgen, met minder verzuim tot gevolg. En daar hebben werkgevers weer voordeel bij, omdat de verzuimkosten dalen. Wijsman: "Toch zijn organisaties zich over het algemeen nog onvoldoende bewust van dit grotere plaatje. En dat is zonde. 66.6 procent van de Nederlandse markt is momenteel collectief verzekerd. Circa 33 procent dus individueel." Van de collectief verzekerden gaat dit in 53,9 procent van de gevallen via de werkgever, zo blijkt uit cijfers van de NZA Zorgmonitor 2018. Nederlands zijn het liefst zo min mogelijk geld kwijt aan een zorgverzekering. De groep die nog niet collectief verzekerd is, of uitsluitend een korting ontvangt, zou dus wel eens bijzondere belangstelling kunnen hebben als er collectief de nodige extra’s voor hen geregeld wordt.
Wijsman: "Voor werkgevers valt er op deze manier winst te behalen. Wanneer zij de collectieve zorgverzekering beschouwen als financieringsbron, kan dit bijdragen medewerkers langer duurzaam inzetbaar te houden. Of in ieder geval preventief op te treden tegen mogelijk uitval. En het mooiste is misschien nog wel dat zo’n premie onderaan de streep nauwelijks meer geld kost."
 
De keuze is reuze: van mindfullness tot e-health oplossingen
"Met name het financiële aspect en de extra dekkingen maakt de verlaging van de collectieve zorgverzekering zo interessant. Zowel voor werkgevers, als voor het personeel," zegt Wijsman. Dit terwijl de mogelijkheid voor een collectieve zorgverzekering nog altijd een ondergewaardeerd voordeel is. Dit blijkt uit diverse Employee Value Proposition onderzoeken van Mercer onder grote werkgevers. Deze onderzoeken tonen aan dat de waardering voor gezondheidsprogramma’s het laagst scoort van de voordelen die aangeboden worden. Ter referentie: salaris scoort over de gehele linie het hoogst.  
Een gemiste kans, want volgens Wijsman kunnen werkgevers écht een streepje voor hebben met hun arbeidspropositie wanneer de collectieve zorgverzekering hier een rol in speelt. Het is daarom belangrijk dat hier actief over gecommuniceerd wordt. Zijn advies luidt dan ook om medewerkers duidelijk te maken wat zij extra krijgen met een collectieve zorgverzekering, in vergelijking met het individuele zorgaanbod. Wijsman: "Maak inzichtelijk welke extra dekkingen er zijn en wat dit voor hen betekent. Er is veel te kiezen, van mindfullness tot e-health oplossingen. Er zit vast iets tussen waar medewerkers wél de waarde van inzien. En daar plukken werkgevers uiteindelijk de vruchten van."
 
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 
 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
De scheidslijn tussen succes en ellende is dun als je jouw devil inside niet onder ogen komt. Dan saboteer je jezelf en anderen, met grote gevolgen voor jou, je familie, je vrienden en de mensen aan wie je wellicht leiding geeft. Het beoefenen van introspectie is dan ook de belangrijkste vaardigheid die wij in ons leven kunnen inzetten.
Lees verderMeer boeken