Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
26 maart 2019
 

NBA bezorgd over daling aantal accountantsorganisaties met oob-vergunning

 
 

Beschikbaarheid van de accountant in het oob-segment komt onder druk

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft met bezorgdheid kennis genomen van de mededeling van accountantsorganisatie Accon-avm dat zij uiterlijk per 30 juni 2019 haar oob-vergunning zal omzetten naar een niet-oob-vergunning.

In korte tijd zal daarmee het aantal accountantskantoren met een oob-vergunning dalen van negen naar zeven. De NBA vreest dat deze ontwikkeling eraan kan bijdragen dat de beschikbaarheid van de accountant in het oob-segment verder onder druk komt te staan.
 In december 2018 gaf accountantsorganisatie Grant Thornton reeds te kennen dat zij haar oob-vergunning zal omzetten in een niet-oob-vergunning. Als gevolg hiervan constateert de NBA dat er per 1 juli 2019 nog zeven aanbieders zullen zijn in het oob-segment.
 
Jaarrekeningcontrole
Met een zogenaamde oob-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een accountantskantoor bevoegd om de jaarrekeningcontrole uitvoeren bij Organisaties van Openbaar Belang (oob’s). Oob’s zijn bij wet aangewezen en zijn onder andere beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars. Op dit moment is de wetgever voornemens om ook woningcorporaties, pensioenfondsen en enkele wetenschapsinstellingen aan te wijzen als oob, waardoor de vraag naar jaarrekeningcontroles bij oob’s in de toekomst zal toenemen.
 De NBA vindt de daling van het aantal aanbieders met een oob-vergunning een zorgwekkende ontwikkeling. De markt met inbegrip van oob’s heeft belang bij een breed en divers scala aan aanbieders. Daar komt bij dat het oob-segment kampt met een tekort aan accountants, een tekort dat verder toeneemt als het aantal aanbieders vermindert.
 
Hoge eisen
De NBA onderkent dat de hoge eisen die aan oob-vergunninghouders worden gesteld zeker bij relatief kleinere oob-kantoren kunnen leiden tot een onevenredige belasting van personeel en middelen. Tegelijkertijd onderstreept de beroepsorganisatie de noodzaak van stringente kwaliteitseisen. De NBA zal met het ministerie van Financiën en de AFM in overleg treden over mogelijke en gewenste maatregelen om de huidige trend te keren. 
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
PSD2 zal stimulans zijn voor voordelen zakelijke rekening
De komst van betaalrichtlijn PSD2, volweg Payment Services Directive 2, moet de openheid van de financiele wereld voortstuwen
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
Steeds meer organisaties zien in dat verduurzamen van de bedrijfsvoering waarde oplevert. Zij willen een bijdrage leveren aan het beschermen van mensen, middelen en milieu. Maar hoe voorkomt een organisatie dat zij blijft steken in goede bedoelingen en vage ideeën? In ‘Duurzame bedrijfsvoering’ staat een groot aantal wetenschappelijke beproefde bedrijfseconomische en bedrijfskundige methoden en technieken die daadwerkelijk bijdragen aan het creëren van sociale, ecologische én financiële waarde.
 
Lees verderMeer boeken