Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
13 maart 2019
 

Gelijkwaardige bedrijfscultuur is multiplier voor innovatie

 
 

91 procent van Nederlandse werknemers wil innoveren, slechts 37 procent denkt daartoe in staat te zijn

Een gelijkwaardige bedrijfscultuur is een multiplier voor innovatie en groei. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Accenture. Het onderzoek, getiteld ‘Getting to Equal 2019’, is uitgevoerd in het kader van Internationale Vrouwendag (IWD). Het toont aan dat de innovatiemindset van Nederlandse werknemers bijna vijf keer zo hoog ligt wanneer er sprake is van een stabiele, gelijkwaardige bedrijfscultuur.

In deze cultuur krijgt iedere werknemer de kans zich te ontwikkelen en te gedijen.  
Het onderzoek van Accenture werd gehouden onder meer dan 18.000 professionals in 27 landen, van wie700 in Nederland. Ook ondervroeg Accenture meer dan 150 senior managers in acht landen en combineerde het de resultaten van de werknemerssurvey met gepubliceerde data over de beroepsbevolking. Het onderzoek borduurt voort op Accenture’s IWD-onderzoek in 2018, dat 40 werkplekfactoren identificeerde, die bijdragen aan een gelijkwaardige bedrijfscultuur. Deze factoren werden onderverdeeld in drie categorieën: krachtig leiderschap, brede aanpak en stimulerende omgeving.
 
De rol van een innovatiemindset
Het merendeel van de managers wereldwijd is het erover eens dat continue innovatie essentieel is: 95 procent ziet innovatie als cruciaal onderdeel van de concurrentiekracht en vitaliteit van een bedrijf. Een gelijkwaardige bedrijfscultuur is een krachtige drijfveer van een innovatiemindset en speelt een grotere rol dan andere demografische factoren die organisaties onderscheiden, zoals sector, land en personeelsbestand. Uit het onderzoek bleek dat bij iedereen die ondervraagd is in bedrijven met een gelijkwaardiger bedrijfscultuur een sterkere innovatiemindset aanwezig was – ongeacht het geslacht, de seksuele identiteit, leeftijd en etniciteit van de respondenten.
 Ook laat het onderzoek zien dat een stimulerende omgeving de belangrijkste categorie is als het aankomt op het vergroten van een innovatiemindset. Deze mindset bestaat uit zes elementen: purpose of betekenis, autonomie, resources, inspiratie, samenwerking en experimenteren. Hoe stimulerender de werkomgeving, hoe hoger de innovatiemindsetscore. Zo zijn Nederlandse werknemers in stabiele, gelijkwaardige bedrijfsculturen vier keer meer geneigd te zeggen dat niets ze tegenhoudt om te innoveren (39 procent in de meest gelijke culturen tegenover negen procent in de minst gelijke culturen).
 
Werknemers willen innoveren, maar zijn daartoe nog te weinig in staat
Er bestaat echter ook een kloof tussen het senior management en werknemers, zo blijkt uit het onderzoek. Hoewel 76 procent van de managers wereldwijd aangaf werknemers in staat te stellen om te innoveren, is slechts 42 procent van de werknemers het daarmee eens. In Nederland gaf 91 procent van de werknemers daarnaast aan wel te willen innoveren, maar slechts 37 procent voelt zich daartoe daadwerkelijk in staat. Het lijkt erop dat managers teveel waarde hechten aan financiële beloningen als motivatie voor werknemers om te innoveren, en factoren als ‘van betekenis willen zijn’ juist onderschatten. In een meer gelijke cultuur zijn de sterkste factoren die een innovatiemindset ondersteunen, het bieden van relevante trainingen, flexibele werkafspraken en respect voor de balans tussen werk en privé.
"Het vinden van nieuw talent staat al lange tijd centraal als kritieke bouwsteen voor het voortbestaan van organisaties. Het gaat echter om veel meer dan alleen het recruiten van slimme jongens en meisjes," zegt Irine Gaasbeek, Country Managing Director van Accenture Nederland. "Het gaat veel meer om het kweken van de juiste cultuur: een cultuur waarin iedereen zich thuis voelt. Weet u daar vervolgens als organisatie gebruik van te maken, dan krijgt t innovatie van de hoogste plank."
 
Diversiteit is een belangrijke bouwsteen
Diversiteitsfactoren alleen (bijvoorbeeld een divers managementteam of een personeelsbestand met een gelijk aantal mannen en vrouwen) hebben een grote impact op de innovatiemindset, maar een gelijkwaardige bedrijfscultuur is de essentiële vermenigvuldiger die bedrijven helpt innovatie te maximaliseren. Accenture’s onderzoek laat zien dat de innovatiemindset van Nederlandse werknemers zes keer zo groot is wanneer diversiteit wordt gecombineerd met een gelijkwaardige bedrijfscultuur.
 
Groot economisch belang
Ook blijkt dat een innovatiemindset sterker aanwezig is in snelgroeiende economieën en in landen met een sterke arbeidsproductiviteitsgroei. Dat biedt veelbelovende kansen: volgens berekeningen van Accenture groeit wereldwijd het bruto binnenlands product met acht biljoen dollar als de innovatiemindset in alle landen met tien procent wordt verhoogd.
 

 

 
Doorsturen »  1 reactie »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Jasper  |   | 
25-03-2019
 | 
14:57 uur
Door gevarieerde werknemers zullen er gevarieerde oplossingen worden voorgedragen. Zeker als ze zichzelf gelijk voelen met andere.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.
Lees verderMeer boeken