Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
11 maart 2019
 

Oproep om 45 miljard euro in te zetten voor een duurzame toekomst

 
 

'Call to actoion' moet duurzaamheid bevorderen

Dell Technologies roept Europese en lokale overheden en de IT-industrie op een duurzamere toekomst te stimuleren. Dit door bij de aanschaf van IT-diensten gezamenlijk duurzaamheid tot een prioriteit te maken. Deze ‘Call to Action’ moet dienen als stimulans voor het benutten van de kans om de koopkracht van Europese overheden te gebruiken om duurzaamheid in inkoopprocessen en -resultaten te bevorderen.

De overheidsuitgaven in de Europese Unie worden geschat op ongeveer 1,8 biljoen euro per jaar, waarvan de IT-uitgaven naar verwachting zullen toenemen tot 45 miljard euro in 2021. Door samen een prioriteit te maken van duurzaamheid bij de inkoop van IT-producten, kunnen Europese overheden hun maatschappelijke en milieu-impact verbeteren en tegelijkertijd de Total Cost of Ownership van gekochte producten en diensten verlagen.
 
EU-richtlijn inzake overheidsopdrachten
De EU-richtlijn inzake overheidsopdrachten van 2014 vergrootte de mogelijkheden voor openbare aanbesteders om op basis van duurzaamheid aanbestedingen toe te kennen met criteria die verder gaan dan prijs. Hoewel de richtlijn al ongeveer twee jaar in de nationale wetgeving van de meeste EU-lidstaten is opgenomen, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie dat 55 procent van de overheidsopdrachten in de EU nog steeds wordt toegekend met de laagste prijs als enige toekenningscriterium. Recent onderzoek door adviesbureau Oxford Analytica, in opdracht van Dell Technologies, toont aan dat een gebrek aan dialoog met de industrie en begeleiding bij de toepassing van relevante duurzaamheidscriteria, de acceptatie van duurzaam inkopen belemmert.
Dell Technologies is van mening dat er een duidelijke behoefte is aan maatregelen van zowel beleidsmakers als het bedrijfsleven om deze obstakels voor adoptie te overwinnen en ervoor te zorgen dat Europa toonaangevend blijft op het gebied van duurzaam inkopen.
 
Om dit te bereiken doet Dell Technologies een oproep aan:
 
 

  • De Europese Commissie om de ontwikkeling en verspreiding van sectorspecifieke richtlijnen voor de implementatie van duurzaamheid, zowel wat betreft het milieu als maatschappelijk, bij overheidsopdrachten te ondersteunen. Dit door samen te werken met relevante industrieën, deskundigen en nationale belanghebbenden en in overeenstemming met de bestaande internationale kaders en best practices uit de sector. Daarnaast ook om te zorgen voor capaciteitsopbouw, uitwisseling van beste practices en het ranken van vorderingen die lidstaten maken.
  • De regeringen van de lidstaten om bij het beleid inzake overheidsopdrachten uit te gaan van een beginsel van duurzaamheid, de samenwerking met het bedrijfsleven te bevorderen en de uitvoering in de praktijk te ondersteunen door middel van capaciteitsopbouw en support tools voor openbare aanbesteders.
  • De IT-industrie om met de Europese Commissie en de nationale belanghebbenden van overheidsopdrachten samen te werken om best practices en innovaties te delen om de duurzaamheid van de IT-levenscyclus te verbeteren. Om samen te werken met de Responsible Business Alliance om gezamenlijke vereisten voor de duurzaamheid van de toeleveringsketen te definiëren en verder te ontwikkelen. Als onderdeel van deze inspanning committeert Dell Technologies zich aan het actief bijdragen aan lopende zaken van de Responsible Business Alliance (RBA) om in 2019 gezamenlijke richtlijnen voor verantwoorde IT-overheidsopdrachten te ontwikkelen.
 
Bevorderen van duurzame praktijken
Louise Koch, Corporate Sustainability Director van Dell EMEA: "Dell Technologies heeft zelf ervaren wat de voordelen zijn van een circulaire aanpak, zowel zakelijk als voor het milieu. Het is een win-winsituatie, waarbij zowel de vraag naar energie, de kosten alsook de ecologische voetafdruk worden verminderd. Door nauw samen te werken met de Responsible Business Alliance (RBA) en Europese overheden en bedrijven kunnen we problemen die steeds kritieker worden, zoals de strijd tegen klimaatverandering, sneller aanpakken."
"Aangezien de vraag naar technologie wereldwijd toeneemt, zal er behoefte zijn aan meer partners binnen en buiten de IT-industrie om normen en praktijken te verbeteren en een duurzamere toekomst na te streven," aldus Aongus Hegarty, President EMEA Commercial Business van Dell EMC. "Overheidsaanbestedingen zijn slechts een voorbeeld van een belangrijke, onbenutte mogelijkheid om duurzaamheid op grote schaal te stimuleren, in overeenstemming met internationale normen en best practices uit de sector. Daarom hebben we ervoor gekozen dit initiatief actief te bepleiten bij belangrijke belanghebbenden en lanceren we vandaag onze Call to Action."
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Wat is een AOV en voor wie is het?
Onder een AOV verstaat men een arbeidsongeschiktheidsverzekering
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.
Lees verderMeer boeken