Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
19 november 2018
 

Loonkostenvoordeel vervangt Mobiliteitsbonus

 
 

Ook mindervaliden dienen zoveel mogelijk aan het arbeidsproces deel te kunnen nemen. Als u als ondernemer een mindervalide in dienst zal willen nemen, dan zullen er ongetwijfeld de nodige aanpassingen aan het bedrijfspand moeten worden gedaan.

En misschien ook wel aan de werkplek van de medewerker. Dat houdt nogal wat in, ook op financieel gebied. Vroeger was daar de Mobiliteitsbonus voor. Deze bonus, die bestond uit een premiekorting voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten en oudere uitkeringsgerechtigden is begin dit jaar komen te vervallen. Deze Mobiliteitsbonus is begin dit jaar namelijk vervangen door het Loonkostenvoordeel (LKV). Dit voordeel biedt werkgevers een tegemoetkoming aan voor het in dienst nemen van mindervalide medewerkers. Bas van de Weerd van Otolift vertelt er meer over.

Gehandicapte medewerker zoveel mogelijk ondersteunen
Van de Weerd legt uit dat als iemand mindervalide is, er helemaal geen sprake van is dat hij of zij niet meer aan het arbeidsproces deel zou kunnen nemen. "Het uitgangspunt moet zijn om gehandicapte personen zoveel mogelijk te ondersteunen in hun zoektocht naar passend werk en te zien of en hoe zij ergens aan de slag kunnen." Hij vervolgt: "Werkgevers zijn tegenwoordig met de krapte op de arbeidsmarkt steeds meer geneigd om ook mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Dat is, nu er steeds meer zittend werk wordt verricht en ook de communicatie binnen een bedrijf steeds meer via het beeldscherm kan verlopen, natuurlijk ook veel gemakkelijker dan vroeger. Toen was het aandeel fysieke arbeid veel hoger, waardoor mensen met een fysieke beperking veel eerder buitenspel stonden."

Makkelijker voor werkgevers
De reden dat de Mobiliteitsmodus is omgezet naar het Loonkostenvoordeel is omdat de mobiliteitsbonus niet meer bleek te voldoen aan de doelstelling. Van de Weerd : "Het was voor bedrijven nog niet aantrekkelijk genoeg om mensen met een handicap in dienst te nemen. Met het nieuwe Loonkostenvoordeel wordt het voor werkgevers veel aantrekkelijker gemaakt om mensen met een beperking in dienst te nemen."

Ook voor in dienst nemen oudere werknemers
Het nieuwe LKV is volgens Van de Weerd niet alleen bedoeld om werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Van de Weerd: "Het is ook bedoeld als stimulans om uitkeringsgerechtigden die 56 jaar of ouder zijn aan te nemen.  De eerdere premiekortingen die bedrijven daarvoor ontvingen blijven in feite bestaan. Ze heten nu niet alleen anders, maar zijn in de meeste gevallen ook een stuk hoger."

Voorwaarden voor LKV
Van de Weerd benoemt dat de medewerker wel aan bepaalde voorwaarden moet voldoen voordat u als ondernemer recht kan hebben op loonkostenvoordeel (LKV). "Zo moet de medewerker bijvoorbeeld in een bepaalde doelgroep vallen, en een doelgroepverklaring LKV aanvragen. Deze laatste dient binnen drie maanden na indiensttreding te worden aangevraagd. De medewerker kan via de zogenaamde ‘beslisboom LKV’ op de website van het UWV kijken of hij of zij binnen een of meer doelgroepen valt. Als dat het geval is en er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, kan hij of zij een doelgroepverklaring LKV aanvragen.
Een medewerker kan echter ook tot meerdere doelgroepen behoren. Dan kunnen er ook meerdere aanvragen worden ingediend. Iedere aanvraag wordt door het UWV apart beoordeeld. Uiteindelijk zal, als aan alle voorwaarden is voldaan, alleen het hoogste LKV aan de werkgever worden toegekend. Goed om te weten is dat als de medewerker 56 jaar of ouder is en een uitkering van de gemeente krijgt, hij de doelgroepverklaring bij zijn gemeente aan moet vragen."
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Een bedrijfspand verhuren: hier dient u allemaal rekening mee te houden
Naast het feit dat het verhuren van een bedrijfspand lucratief kan zijn, zit je ook aan een aantal regeltjes vast waar aan gehouden dient te worden.
Creditcard kosten
Een creditcard is voor heel veel mensen onmisbaar. Het brengt een zeker comfort met zich mee waar veel mensen die reizen of online aankopen doen aan gewend zijn geraakt
BOEKENNIEUWS
Je product? Je klanten? Jij, als briljante ondernemer? Hou toch op: het zijn je medewerkers die het groeisucces van je bedrijf maken of breken. En daarom is ‘personeel’ geen agenda-moetje dat je er even bij doet. Nee, je moet je mensen koesteren. Zorgen dat ze zich met plezier inzetten voor de missie van je onderneming en alles krijgen om optimaal te kunnen samenwerken.
Lees verderMeer boeken