Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
1 juni 2018
 

Gebrek aan kennis en financiën drempels voor een groener MKB

 
 

Gebrek aan kennis en financiële middelen zijn de hoofdredenen waarom mkb-ers in Nederland nog niet verder verduurzamen. Onder mkb-ondernemers bestaat bovendien onwetendheid over mogelijke subsidieregelingen en onzekerheid over de continuïteit van fiscale voordelen.

Dit blijkt uit een onderzoek van Kantar TNS onder een representatieve groep mkb-ondernemers uit diverse branches in opdracht van Essent. "Veranderingen in de energiewereld zijn groter dan ooit en gaan sneller dan ooit tevoren," zegt Patrick Lammers, CEO van Essent. "Het is van belang iedereen betrokken te houden bij de veranderende wereld van energie. Door middel van dit rapport willen wij graag de stem van de mkb-ers in Nederland een plek geven in het nieuwe klimaat- en energieakkoord." De resultaten van het volledige onderzoeksrapport zijn dinsdag 29 mei officieel overhandigd aan Diederik Samsom, voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving van het klimaat- en energieakkoord.
 
Duurzaamheid hoog op MKB agenda
Verduurzaming staat bij een groot deel van het mkb hoog op de agenda, 90 procent heeft reeds een eerste stap naar verduurzaming gezet. Verlichting en isolatie zijn oplossingen die veelal door mkb-ondernemers zijn toegepast. Vier op de tien mkb-ers geeft aan de intentie te hebben in de komende drie jaar te willen investeren in verduurzaming, zeventien procent van het mkb verwacht binnen tien jaar zelfs volledig of grotendeels zelfvoorzienend te zijn.
 
Drijfveren en drempels
De interesse in en de drijfveer om te verduurzamen is hoofdzakelijk financieel: verlagen van energiekosten is voor bijna driekwart van de bedrijven een belangrijke drijfveer. Tegelijkertijd is de barrière om te verduurzamen ook hoofdzakelijk financieel: 38 procent geeft aan dat gebrek aan financiële middelen een barrière is die verduurzaming van energieverbruik tegenhoudt (voor 24 procent is dit de belangrijkste barrière, voor tien procent de op één na belangrijkste en voor vijf procent de op twee na belangrijkste barrière). Elf procent van de mkb-ondernemers noemt gebrek aan verwacht rendement als eerste belangrijkste barrière om niet te verduurzamen en voor zes procent van de mkb-ondernemers is de onzekerheid over de continuïteit van fiscale voordelen de belangrijkste reden hiervoor.
Het kennisniveau binnen het mkb segment van wet- en regelgeving rondom energie is laag. Zo is tweederde van het mkb bijvoorbeeld niet bekend met de SDE+ subsidieregel. Het mkb ziet de overheid en energieleveranciers als geschikte instanties om kennis en informatie over verduurzaming te verschaffen en hierin te adviseren. Dit geldt zowel voor informatie over wet- en regelgeving en subsidies alsook voor informatie over de laatste ontwikkelingen.
 
Wat vindt de consument?
Essent deed ook onderzoek naar de mening van de consument. Hieruit blijkt dat ruim 75 procent van de Nederlanders het belangrijk vindt dat Nederland maatregelen neemt om de klimaat- en energiedoelen van Parijs te realiseren. Bijna 50 procent van de Nederlanders verwacht dat deze maatregelen ook een belangrijke rol gaan spelen binnen de (eigen) woning. Niettemin voelt 95 procent van de Nederlanders zich niet of niet goed geïnformeerd over het aankomende klimaat- en energieakkoord. 36 procent van de Nederlanders wil graag zelf aan de ‘onderhandelingstafel’ zitten. Lees hier meer over het onderzoek onder consumenten.
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
De scheidslijn tussen succes en ellende is dun als je jouw devil inside niet onder ogen komt. Dan saboteer je jezelf en anderen, met grote gevolgen voor jou, je familie, je vrienden en de mensen aan wie je wellicht leiding geeft. Het beoefenen van introspectie is dan ook de belangrijkste vaardigheid die wij in ons leven kunnen inzetten.
Lees verderMeer boeken