Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
25 mei 2018
 

Laat de evaluatie beginnen: waar ging het mis met de AVG?

 
 

We konden het eigenlijk al maanden zien aankomen: de laatste weken voor de invoering van de nieuwe privacywetgeving (de AVG of GDPR) breekt de paniek los.

Bedrijven beginnen te laat met de voorbereidingen, de media berichten regelmatig dat we de deadline niet gaan halen en natuurlijk ontstaat er ook gemor; volgens MKB Nederland vindt een merendeel van de ondernemers dat de overheid tekort is geschoten in de communicatie over de nieuwe wet.
Volgens Rik van Berge, management consultant bij ilionx, is het een interessante vraag hoe het nu zo ver heeft kunnen komen. Was het laksheid, of hebben we met zijn allen de impact van deze nieuwe wet onderschat?

Complexiteit
"Het laatste lijkt sowieso het geval te zijn," aldus Van Berge. "En dat zit hem met name in de complexiteit van de nieuwe wet. Aan de AVG zitten juridische kanten, het gedrag van medewerkers speelt een belangrijke rol en ook IT is een belangrijke speler binnen organisaties. In de voorbereiding op de AVG (voluit Algemene verordening gegevensbescherming) zijn idealiter dus verschillende stakeholders betrokken: het management, sales en marketing, HR, IT, en niet in de laatste plaats de juridische afdeling.:
Dat is al met al best een complex projectteam, laat staan dat eenvoudig kan worden uitgemaakt wie er nu verantwoordelijk is voor het naleven van de AVG. Van Berge: "De voorbereiding op deze regeling vereist een integrale benadering, met mensen uit verschillende hoeken van de organisatie die niet dagelijks met elkaar te maken hebben en er eigenlijk ook geen tijd voor hebben."

Noodgreep 
Volgen Van Berge is een gevolg hiervan dat organisaties vaak, bij wijze van noodgreep, één van deze specialismes verantwoordelijk hebben gemaakt voor AVG. "Als dat de juridische afdeling is, dan wordt al gauw de nadruk gelegd op het naleven van alle eisen die worden gesteld – het afvinken van een lijstje. Als IT in de lead is, dan zal de voorbereiding op 25 mei vooral worden gezien als een technologisch traject, waarin het belangrijk is om data zo goed mogelijk te beschermen. Als marketing leidend is, dan ligt de nadruk op het verkrijgen van de toestemming van betrokkenen, het gebruik van analytics en profiling – met als doel om ook ná 25 mei digitale marketing te kunnen bedrijven."
 
Geen man overboord
Van Berge benadrukt dat er ook geen man overboord als er op 26 mei nog geen 100 procent ‘compliancy’ is: "Het zal niet zo’n vaart lopen dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op 26 mei op de stoep staat en opvraagt wat u als organisatie heeft gedaan om de wet na te leven. Waarschijnlijk zullen we ook nog maanden of jaren te maken krijgen met onduidelijkheden en nieuwe jurisprudentie op het gebied van de AVG, omdat veel onderdelen nu eenmaal niet uitputtend zijn uitgelegd (of omdat er tegenstrijdigheden met andere wet- en regelgeving zijn). Het belangrijkste wat bedrijven na 25 mei moeten kunnen aantonen, is dat ze hun uiterste best hebben gedaan om tijdig maatregelen te nemen. Als dat maatregelen die voor verbetering vatbaar blijken te zijn, dan is de verwachting dat de AP een constructieve houding aanneemt en geneigd zal zijn om verbeteringen te adviseren/eisen zonder verdere consequenties. Wie daarentegen helemaal niks heeft ondernomen (of duidelijk tekort is geschoten) heeft een grotere kans om op de vingers te worden getikt."
 
Conclusie
De conclusie dat de complexiteit van het hele proces in onderschat, lijkt in elk geval gerechtvaardigd. "Wellicht is het inderdaad zo, zoals MKB Nederland stelt, dat dat voor een deel ligt aan de informatievoorziening van de overheid. Maar ondernemers (en hun juridische, marketing- en IT-afdelingen) mogen ook wel een beetje de hand in eigen boezem steken; het was eigenlijk van meet af aan wel duidelijk dat dit best een complexe en tijdrovende inspanning zou vergen."
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 
 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Creditcard kosten
Een creditcard is voor heel veel mensen onmisbaar. Het brengt een zeker comfort met zich mee waar veel mensen die reizen of online aankopen doen aan gewend zijn geraakt
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Een bedrijfspand verhuren: hier dient u allemaal rekening mee te houden
Naast het feit dat het verhuren van een bedrijfspand lucratief kan zijn, zit je ook aan een aantal regeltjes vast waar aan gehouden dient te worden.
BOEKENNIEUWS
Je product? Je klanten? Jij, als briljante ondernemer? Hou toch op: het zijn je medewerkers die het groeisucces van je bedrijf maken of breken. En daarom is ‘personeel’ geen agenda-moetje dat je er even bij doet. Nee, je moet je mensen koesteren. Zorgen dat ze zich met plezier inzetten voor de missie van je onderneming en alles krijgen om optimaal te kunnen samenwerken.
Lees verderMeer boeken