Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
24 mei 2018
 

NBBU gaat toetsen op naleving gelijkheidsbeleid

 
 

Geen uitzendondernemingen meer die meegaan in discriminerende verzoeken. Dat is het doel van het vernieuwde gelijkheidsbeleid van de NBBU. Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem dat ook op de arbeidsmarkt nog geregeld de kop opsteekt, onder meer in het contact tussen opdrachtgever en uitzendonderneming. Ontoelaatbaar, vindt de NBBU.

NBBU: "De oplossing voor discriminatie ligt in gedragsverandering. Tot dusverre richtte de NBBU zich met name op voorlichting en het ontwikkelen en aanbieden van producten en trainingen. Deze blijven we onze leden aanbieden, maar we gaan meer doen."
 
Weten hoe het moet
Ondernemers en directies denken soms ten onrechte dat de mensen in hun organisatie weten hoe ze moeten omgaan met discriminatie. Medewerkers zelf ervaren dit niet altijd zo. Juist in het contact tussen uitzendonderneming en opdrachtgever moet volledig transparant zijn wat van iemand wordt verwacht en waarom. NBBU: "We eisen van leden een bedrijfsvoering die gelijkheid als uitgangspunt heeft en controleren hierop, met behulp van een externe onafhankelijke controleur."
 
Houdt u zich aan de regels?
NBBU-leden conformeren zich aan de Ondernemerscode, waarin een gelijkheidsbepaling is opgenomen. Deze code blijft bestaan, maar in de toekomst toets de NBBU ook op naleving. "Dit betekent dat we aan de huidige cao-audits een eis toevoegen: dat de onderneming een gelijkheidsbeleid heeft geïmplementeerd."
 
Mystery calls
NBBU: "We toetsen of leden ingaan op discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Dat doen we door middel van mystery calls, als steekproef achteraf. Als de onderneming onvoldoende scoort op de audit of mystery calls komt de onderneming in een verbetertraject terecht. In het verbetertraject stellen we vast of de onderneming tekort is geschoten in haar beleid of dat een individuele medewerker een discriminerend verzoek verkeerd in behandeling heeft genomen. Bijvoorbeeld door onvoldoende gespreksvaardigheid of kennis of het niet herkend hebben van het discriminerend verzoek. Er dienen vervolgens passende maatregelen getroffen te worden om dit een volgende keer te voorkomen.|"
 
Naming & shaming
Uit verschillende hoeken klinkt de roep om naming & shaming van bedrijven die zijn ingegaan op discriminerende verzoeken. De NBBU is hier geen voorstander van. Dit leidt namelijk niet tot het oplossen van het probleem. Naming & shaming is wat de NBBU betreft alleen aan de orde na een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang die leidt tot een veroordeling.
 
Gelijkheid en diversiteit
NBBU : "Daar waar we als branchevereniging directe invloed kunnen uitoefenen, bij onze leden, stellen we nieuwe eisen op en verbinden we consequenties aan het niet-naleven hiervan. Daar waar we slechts indirect invloed kunnen uitoefenen, namelijk bij de discriminerende verzoeken die vanuit de markt komen, slaan we de handen ineen met andere partijen, waaronder de overheid, opdrachtgevers, maatschappelijke partijen en expertorganisaties. De NBBU is al in gesprek met deze partners. Alleen door de handen ineen te slaan kunnen we gelijkheid bevorderen en de voordelen van diversiteit laten inzien."
 
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 
 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Checklist: de beste start voor jouw eigen webshop
Steeds meer Nederlanders verkopen hun zelfgemaakte producten online.
Geef een impuls aan jouw professionele en persoonlijke groei als strategisch communicatieadviseur
Met de SRM Senior Communicatieadviseur C opleiding leer jij hedendaagse communicatietechnieken vanuit een breder organisatieperspectief te benaderen.
BOEKENNIEUWS
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad.
Lees verderMeer boeken