Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
29 maart 2018
 

Voorkom bodemverontreiniging bij uw bedrijf

 
 

Vandaag de dag wordt er steeds meer aandacht besteed aan duurzaam ondernemen en de gevolgen van het menselijk handelen op het milieu. Het is dan ook niet voor niets dat de overheid steeds strengere eisen stelt aan bedrijven om het milieu te beschermen.

Bent u als ondernemer werkzaam in de transport en logistieksector, of bijvoorbeeld in de op- en overslag van goederen? Dan is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de eisen en de genomen bodembeschermende preventieve maatregelen. Maartje Schraven van Stelcon geeft meer informatie over bodemverontreiniging en beschrijft welke maatregelen u als ondernemer kunt nemen om dit te voorkomen.
 
Waar zijn bodembeschermende voorzieningen verplicht?
Volgens Schraven is het verplicht bodembeschermende voorzieningen te treffen op plaatsen waar met stoffen gewerkt wordt die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. "In Nederland gaat het bij vervuilende stoffen voornamelijk om zware metalen, aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen, cyaniden en oude bestrijdingsmiddelen. Voorzieningen moeten daarom getroffen worden bij bijvoorbeeld opslagplaatsen voor afval- en reststoffen, de agrarische industrie, garagebedrijven, benzinestations en brandstofoverslagpunten, en industriële productiebedrijven zoals de grafische, (petro)chemische of metaalbewerkingsindustrie."
 
Welke bodembeschermende voorzieningen zijn er?
Schraven benoemt dat ook bij bodemverontreiniging geldt, dat voorkomen beter is dan genezen. "Hoewel de bodem door vroegere aanwezigheid van bedrijven en in steden al op zeer veel plaatsen vervuild is, ligt de nadruk nu meer op preventie. Daarom dient u als bedrijf op een verantwoorde manier te zorgen voor opvang en mogelijk ook afvoer van alle stoffen die niet in de bodem terecht zouden mogen komen. Hierbij kunt u denken aan het laten plaatsen van vloeistofdichte vloeren of verhardingen, goten of rioleringen en lekbakken. Daarnaast bent u ook verplicht ondergrondse leidingen en tanks regelmatig te laten keuren."
Schraven wil vooral de term ‘vloeistofdicht’ nog verder toelichten, omdat deze lang niet altijd bekend is. "Er is verschil tussen vloeistofkerend en vloeistofdicht. Een verharding of vloer mag vloeistofdicht worden genoemd als er gedurende een bepaalde tijd geen vloeistof aan de andere zijde van het materiaal uittreedt. Bodemverontreinigende stoffen mogen dus wel het materiaal binnendringen, maar er zijn eisen aan de mate van indringing."
 
Wie is verantwoordelijk in het geval van verontreiniging?
En mocht er onverhoopt toch sprake zijn van bodemverontreiniging? Schraven vult aan dat bescherming van grond en grondwater is vastgelegd in de Wet Bodembescherming. "De zogenaamde zorgplicht houdt in dat voor bodemvervuiling die na 1 januari 1987 is ontstaan, de vervuiler verantwoordelijk is voor het zo snel mogelijk opruimen hiervan. Dit kan bijvoorbeeld door grond of grondwater te saneren."
 
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Wat is een AOV en voor wie is het?
Onder een AOV verstaat men een arbeidsongeschiktheidsverzekering
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.
Lees verderMeer boeken