Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
20 maart 2018
 

‘Lokale economie vaak blinde vlek in partijprogramma’s’

 
 

De lokale economie in steden en dorpen komt er bekaaid af na de gemeenteraadsverkiezingen. Er is vaak nauwelijks ambitie om banengroei binnen de gemeentegrenzen te stimuleren en onnodige hindernissen voor het bedrijfsleven weg te nemen.

Die conclusie trekt MKB-Nederland op basis van een inventarisatie van partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen, komende woensdag. Gekeken werd naar plannen voor het wegnemen van grote knelpunten voor bedrijven rond gemeentelijke aanbestedingen, lastenverlichting en het doorgaans trage betaalgedrag van gemeenten waardoor ondernemingen financieel in de knel komen.

Wind in de rug
Veel gemeentelijke taken, zoals het aan een baan helpen van langdurig werkelozen, zijn gebaat bij een sterke plaatselijke economie.  "Dat lijken gemeentebestuurders onvoldoende te beseffen. De meeste kleine bedrijven merken nog nauwelijks wat van het economische herstel. Die hebben wind in de rug nodig, geen bestuurlijke tegenwind," aldus directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland.

Stem ondernemend
Met de oproep ‘Stem ondernemend, stem MKB’  heeft Visser ondernemers gevraagd bij de verkiezingen vooral goed te kijken naar de aandacht van partijen voor hun lokale economie. Met een speciaal pamflet dat naar alle gemeenten is gestuurd, doet MKB-Nederland suggesties hoe het beter kan. 
Lokale partijen scoren gemiddeld iets beter dan de plaatselijke afdelingen van de grote vijf landelijke partijen, zo blijkt uit de inventarisatie van de partijprogramma’s. Binnen die categorie scoren de VVD en SP gemiddeld het best. Een noemenswaardige positieve uitschieter is onder meer Lokale Partij Middelburg, die op alle drie de bekeken criteria concrete voornemens heeft. De uitkomsten zijn indicatief, omdat niet alle gemeenten onderzocht zijn.

Mkb-vriendelijk
Sinds 2008 onderzoekt MKB-Nederland alle gemeenten uitgebreid op hun mkb-vriendelijkheid. "We zien daar verbeteringen, een hoop gemeenten hebben de laatste jaren echt stappen gezet. Maar als aanstaande  gemeentebestuurders hun lokale economie zo laag op hun agenda hebben staan, dan gaan we bovenop de coalitievormingen zitten," aldus Visser.  Na de coalitievormingen bekijkt MKB-Nederland of gemeenten meer ambities laten zien.
Visser vermoedt dat gemeentebestuurders, ervaren of niet, economisch beleid niet ‘sexy’ vinden. "Of ze vinden het lastig, het speelt in ieder geval geen heel serieuze rol.  De discussies gaan voor het grote deel over zorg en welzijn, en dat vinden wij zéker van enorm maatschappelijk belang, maar dat is het stimuleren van een duurzamer bedrijfsleven en lokale werkgelegenheid ook."

Over de inventarisatie
Onder de loep genomen zijn de economische paragrafen in partijprogramma’s van de vijf grootste partijen in 30 gemeenten en (grote) steden verspreid over het land. Ingezoomd is op mkb-vriendelijke plannen voor het wegnemen van een aantal grote lokale knelpunten van ondernemers:

-Lokaal aanbestedingsbeleid

-Traag betaalgedrag van de gemeente

-Lokale lasten


Over het pamflet:

Alle Nederlandse gemeenten hebben het Pamflet Gemeenteraadsverkiezingen ontvangen van MKB-Nederland en VNO-NCW. Daarin staan 7 uitgewerkte beleidssuggesties die elk gemeentebestuur in acht zou moeten nemen. Onze oproep:

-zet in op een bruisende binnenstad in een vitale regio

-ontwikkel publiek-private investeringsagenda voor digitaal, duurzaamheid en wonen

-ga beter aanbesteden en betaal het mkb op tijd

-beperk lokale lasten

-versterk het aanbod op de arbeidsmarkt

-voer MKB-toets in voor betere regelgeving

-benut de potentie van bedrijventerreinen en netwerken
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Wat is een AOV en voor wie is het?
Onder een AOV verstaat men een arbeidsongeschiktheidsverzekering
BOEKENNIEUWS
Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.
Lees verderMeer boeken