Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
4 december 2017
 

Tips om een autowerkplaats veilig in te richten

 
 

Ook de autobranche in Nederland heeft onder de crises te lijden gehad, door onder andere het uitstellen van de aanschaf van een andere of nieuwe auto, en uitstel van het onderhoud. Bij autoservicebedrijven bijvoorbeeld liep met name tussen 2011 en 2015 de omzet sterk terug.

De eerste twee kwartalen van 2017 is de omzet in de gehele autosector echter weer toegenomen ten opzichte van die perioden vorig jaar. De groei werd onder andere gerealiseerd door de toegenomen omzet bij garagebedrijven, waar overigens al ruim twee jaar de omzet onafgebroken toeneemt.
Autowerkplaatsen zien nu weer een omzetgroei door het algehele verbeterde economische klimaat, de groei van het wagenpark in Nederland en de stijging van de gemiddelde leeftijd van auto’s. Bent u ook van plan een autoservicebedrijf te beginnen? Tjebbe Nijpels van APS BV geeft tips voor het veilig inrichten van een autowerkplaats.
 
Algemene veiligheid in een autowerkplaats
Nijpels benoemt dat er in een autowerkplaats door de technische werkzaamheden altijd een bepaald risico is voor de ondernemer, medewerkers of klanten. "Om de werkveiligheid te vergroten zijn er daarom ten eerste regels voor wat betreft de algemene veiligheid. Hierbij kunt u denken aan het opstellen en duidelijk zichtbaar maken van vluchtroutes. Ook het regelen van goede ventilatie is belangrijk, om de blootstelling aan kankerverwekkende Dieselmotoremissie zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dienen alle gereedschappen en andere materialen, apparatuur en arbeidsmiddelen zoals hefbruggen in goede staat te verkeren."
 
Arbo-eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen
Volgens Nijpels heeft de ARBO daarnaast eisen opgesteld voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor mensen die in een garagebedrijf werken. "Het is als ondernemer zaak de risico’s die bepaalde werkprocessen met zich meebrengen zoveel mogelijk te verkleinen en ongelukken te voorkomen. Naast de eerder genoemde ventilatie kunt u hierbij denken aan gehoorbescherming, handschoenen en rompbescherming bij het werken onder de motorkap en oogbescherming bij slijp- of laswerkzaamheden.
 
Bescherming van mens en milieu
Als laatste benoemt Nijpels dat het bij veiligheid niet alleen om de in het pand aanwezige mensen gaat, maar dat dit ook vanuit een groter perspectief bekeken dient te worden. Nijpels: "In autowerkplaatsen wordt regelmatig met vervuilende, bodembedreigende of zelfs giftige vloeibare stoffen gewerkt. Als deze stoffen via de vloer in de bodem of het grondwater terechtkomen kan dit verontreinigd raken. Daarom dient een autoservicebedrijf altijd voorzien te zijn van een vloeistofdichte of tenminste vloeistofkerende vloer."
 
Nog meer maatregelen
Onthoud dat het vaak niet voldoende is  als werkgever enkel te voorzien in veiligheidsmaatregelen. Gebruiksinstructies, toezicht op daadwerkelijk gebruik van bijvoorbeeld beschermingsmiddelen en een veilige manier van werken, en opfriscursussen spelen een net zo grote rol.
 

 
Doorsturen »  1 reactie »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
nick  |   | 
2-03-2018
 | 
10:04 uur
Bedankt voor de handige tips. Gezien het feit dat je in een autobedrijf met gevaarlijk gereedschap werkt is veiligheid erg belangrijk. Je wilt namelijk geen ongeluk hebben/zien op de werkplek.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
De wereld verandert. Maar wat gaat de toekomst brengen en hoe bepaalt dat je business? Wat verwachten klanten van je, nu ze 24/7 online zijn? Hoe kun je profiteren van duurzame vernieuwing? Hoe gebruik je de kracht van online platformen om je klanten te bereiken? En hoe kun je je bedrijf laten groeien zonder mensen aan te nemen? Dát zijn vragen waar ondernemers juist nu het antwoord op zoeken.
Lees verderMeer boeken