Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
21 september 2017
 

Grote vraag naar logistiek vastgoed

 
 

De aanhoudende groei van e-commerce zorgt voor een grote vraag van bedrijven naar logistiek vastgoed. In de eerste helft van 2017 is 50 procent meer logistiek vastgoed - distributiecentra - verhuurd en verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Daarbij is het opvallend dat bedrijven vooral op zoek zijn naar nieuwbouw, dat wil zeggen nog te bouwen of in aanbouw zijnde complexen. Dit blijkt uit onderzoek van NVM Business naar de ontwikkelingen op de bedrijfsruimtemarkt in tien grote gemeenten van ons land.

Bouwen op risico
De grote vraag naar grootschalig logistiek vastgoed heeft overigens tot gevolg dat er steeds meer op risico wordt ontwikkeld en gebouwd, dus zonder de zekerheid van voorverhuur. Volgens NVM Business wordt dat mede veroorzaakt door de lage rente. Hierdoor zijn de ontwikkelkosten laag en vormen distributiecentra een aantrekkelijke investering voor beleggers. Dat neemt echter niet weg dat een gemeente als Tilburg het aantal beschikbare kavels voor de bouw van distributiecentra snel ziet teruglopen. Hetzelfde probleem speelt ook in Utrecht. Het resultaat is dat voor nieuwbouw steeds vaker wordt uitgeweken naar andere ge-meenten met voldoende ruimte en goedkopere grond, zoals bijvoorbeeld Nieuwe-gein. NVM Business waarschuwt voor een overaanbod van logistiek vast-goed als het speculatief realiseren van nieuwe distributiecentra de komende jaren doorzet.

Mismatch vraag en aanbod
Er is niet alleen meer vraag naar distributiecentra, ook in het kleinschalige segment van de bedrijfsruimtemarkt is sprake van een verhoogde vraag. De lage rentestand maakt het voor ondernemers weer aantrekkelijk om hun bedrijfspand te kopen. Ofschoon het aanbod van bedrijfsruimte door de toegenomen vraag op veel plekken een dalende trend laat zien, is in de meeste gemeenten wel de structurele leegstand toegenomen. Vooral in Enschede en Amsterdam is het aandeel bedrijfspanden dat langer dan drie jaar leegstaat gegroeid, respectievelijk naar 35 en 25 procent van het totale aanbod. Het gaat vaak om panden die niet meer voldoen aan de huidige kwaliteitseisen wat betreft bouwhoogte en duurzaamheid. In de Haarlemmermeer en Tilburg is vooral het oppervlak dat leegstaat, toegenomen. Het betreft hier enkele grote objecten die sinds het begin van het jaar te huur of te koop worden aangeboden. 

Huurprijzen stijgen licht
De huurprijzen zijn in de meeste onderzochte gemeenten het afgelopen halfjaar licht gestegen. De groeiende vraag naar bedrijfsruimte, het schaarser worden van passend aanbod en de hogere kwaliteit van het vastgoed dat is verhuurd, zijn de belangrijkste oorzaken hier-van. Daarnaast zijn de incentives in 2017 afgenomen, aldus NVM Business.  

 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Hulp bieden aan anderen: met deze opleidingen kan het
Sommige mensen zijn geboren hulpverleners. Dan is een carriere in de hulpverlening wellicht voor je weggelegd.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
Iedereen die wel eens gezeild heeft, weet het: de windrichting kun je niet veranderen, dus als je vooruit wilt komen moet je de stand van je zeilen aanpassen. Maar wat als de wind is gaan liggen? Als de vraag naar jouw producten of diensten afneemt als gevolg van een recessie, een economische crisis of een andere ramp? Dan kun je als bedrijf maar beter roeien met de riemen die je hebt: je klanten.
Lees verderMeer boeken