Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
21 maart 2011
 

Europese vennootschapsbelasting gaat op de schop

 
 

Afgelopen week presenteerde de Europese Commissie het voorstel voor de Europese richtlijn voor vennootschapsbelasting: de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Dit zou moeten leiden tot een vereenvoudiging van de belastingregels, een vermindering van administratieve lasten en het opruimen van belastingobstakels voor ondernemingen die grensoverschrijdend opereren.

De Europese Commissie schat dat de CCCTB het bedrijfsleven in de EU elk jaar een belastingbesparing zal opleveren van 1,3 miljard euro. Daarnaast worden de nalevingkosten verminderd met 700 miljoen euro. Jan van de Streek van Ernst & Young: "Het belastingvoordeel van 1,3 miljard lijkt vooral te komen doordat nu eindelijk grensoverschrijdende verliesverrekening in de EU mogelijk wordt. Bedrijven moeten de consequenties van het voorstel goed doorrekenen. Een eerdere studie van Ernst & Young liet zien dat CCCTB soms goed uitpakt voor een bedrijf en soms helemaal niet." 

Tarieven vrij te bepalen
Met de CCCTB wil de Europese Commissie een halt toeroepen aan de administratieve lasten, de nalevingskosten en de rechtsonzekerheid waar ondernemingen in de EU op dit moment tegenaan lopen. Nu hebben zij te maken met ruim 27 verschillende belastingstelsels. De voorgestelde richtlijn beoogt alleen de harmonisatie van de heffingsgrondslag. De lidstaten blijven vrij om hun eigen winstbelastingtarieven te bepalen. Er wordt zelfs geen bandbreedte voorgesteld. Jan van de Streek: "Dat betekent dat binnen de EU het nog vooral zou moeten gaan om tariefconcurrentie tussen lidstaten. Het fiscale vestigingsklimaat lijkt dus vooral nog een kwestie van tarief te worden." 

Extra werk voor fiscus
Het idee is dat een onderneming die in meerdere lidstaten actief is de belastingaangifte vennootschapsbelasting alleen nog indient in het land waar het hoofdkantoor staat. Voor een groep van vennootschappen geldt een 'all-in or all-out'-benadering. Dat betekent dat een vennootschap niet individueel kan kiezen voor de CCCTB, maar slechts gezamenlijk met haar overige groepsmaatschappijen. In het voorgestelde systeem wordt de winst van een Europese groep van vennootschappen geconsolideerd vastgesteld. Via een verdeelsleutel krijgt elk land dat deel van de 'winsttaart' waar hij recht op heeft. Hierbij wordt rekening gehouden met activa, arbeid en omzet. Jan van de Streek: "In Nederland zijn veel hoofdkantoren gehuisvest. Dat brengt met zich mee dat de fiscus het druk zal krijgen met de verdeling van de taartpunten." 

Lidstaten aan zet
Het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese winstgrondslag voor bedrijven betekent een belangrijke stap in een politiek besluitvormingsproces. Volgens de Europese Commissie zijn nu de Europese lidstaten en de Europese Raad van Regeringsleiders aan zet. Nationale lidstaten zullen het voorstel vooral ook op de macro-economische gevolgen moeten doorrekenen. Wat betekent dit voor de belastingopbrengst en de werkgelegenheid? Het voorgestelde systeem is optioneel, zodat een vennootschap alleen onder de Europese belastingregels valt indien zij ervoor heeft gekozen. Nationale winstbelastingstelsels blijven naast het CCCTB-stelsel bestaan. De keuze voor de CCCTB geldt voor een periode van vijf jaar, waarna steeds een verlenging mogelijk is voor een periode van drie jaar.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Hulp bieden aan anderen: met deze opleidingen kan het
Sommige mensen zijn geboren hulpverleners. Dan is een carriere in de hulpverlening wellicht voor je weggelegd.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
Iedereen die wel eens gezeild heeft, weet het: de windrichting kun je niet veranderen, dus als je vooruit wilt komen moet je de stand van je zeilen aanpassen. Maar wat als de wind is gaan liggen? Als de vraag naar jouw producten of diensten afneemt als gevolg van een recessie, een economische crisis of een andere ramp? Dan kun je als bedrijf maar beter roeien met de riemen die je hebt: je klanten.
Lees verderMeer boeken