Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
7 juni 2017
 

Verzoek tot uitstel einddatum beslissing bestemming pensioen in eigen beheer

 
 

Per 1 april van dit jaar is het pensioen in eigen beheer afgeschaft; uiterlijk 30 juni moeten directeur-grootaandeelhouders een beslissing hebben genomen over de bestemming van het opgebouwde pensioenvermogen.

Uit een groot onderzoek van MKB Belangen bleek eerder al dat ruim een derde van de betrokken ondernemers niet eens op de hoogte is van de nieuwe situatie. Over het bericht ‘Een op drie ondernemers niet bewust van uitfasering PEB’ werden Kamervragen gesteld. Omdat naar aanleiding van de berichtgeving de coulanceregeling tot op heden niet is uitgesteld, heeft MKB Belangen in samenwerking met ZZP Nederland op 31 mei een officieel verzoek ingediend bij het Ministerie van Financiën.
 
Bekendheid
Naar aanleiding van het onderzoek van MKB Belangen wilde Kamerlid Aukje de Vries (VVD) van staatssecretaris Wiebes van Financiën weten wat zijn beeld is van de bekendheid van de PEB-uitfasering bij accountants. De Vries wilde van Wiebes weten of hij het belangrijk vindt dat ondernemers goed op de hoogte zijn of worden gebracht van de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB). In reactie hierop liet Staatssecretaris Wiebes van Financiën weten de zogeheten coulanceperiode van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen niet uit te stellen.
 
Geen weet van afschaffing
MKB Belangen schrijft in het verzoek: "Liefst 82 procent van de deelnemers aan ons onderzoek heeft een pensioenvoorziening in eigen beheer opgebouwd. 35 procent geeft aan geen weet te hebben van de afschaffing van de mogelijkheid een Pensioen in Eigen Beheer op te bouwen. Onze achterban telt 25.000 ondernemers die hiermee te maken hebben. De overgrote meerderheid wordt dus getroffen door deze maatregel, waarvan slechts vijftien procent zegt achter de afschaffing te staan. Naar aanleiding van ons onderzoek wordt MKB Belangen overladen met reacties van geschrokken ondernemers."
Volgens de staatssecretaris zijn de maatregelen uit de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen nu al bijna een jaar bekend. Uitstel van de coulanceperiode is ongewenst, omdat dit niet in lijn is met de beoogde snelle uitfasering van het pensioen in eigen beheer. De Belastingdienst zou partijen zoveel mogelijk van de actuele stand van zaken op de hoogte houden, maar Wiebes vindt dat het de taak van de adviseurs van dga’s is om hierover te adviseren.

Pensioenvoorziening ondernemers 
Uit het onderzoek van MKB Belangen blijkt verder dat de pensioenvoorziening erg belangrijk is voor ondernemers, maar dat er een grote diversiteit aan kennisniveau bestaat. De voorlichting vanuit de overheid, maar ook vanuit de hoek van accountants, boekhouders en belastingadviseurs, is tekortgeschoten. De deadline van 30 juni lijkt nu voor een zeer aanzienlijke groep dga’s te snel te komen. "Wij dringen dan ook aan op uitstel zodat ondernemers een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de bestemming van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer," aldus Adrienne van Veen, MKB Belangen.
 
Wet aangenomen
De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen. Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de dga een voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. De mogelijkheid van opbouw van een pensioen in eigen beheer is per 1 april afgeschaft, gecombineerd met een tijdelijke maatregel die voorziet in de mogelijkheid van een fiscaal gefaciliteerde afkoop van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer.
 
MKB Belangen organiseert op korte termijn samen met ZZP Nederland en ZZP Pensioen een webinar over dit onderwerp. Meer informatie op de websites van deze organisaties.

 

 
Doorsturen »  1 reactie »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
C.Dorlijn  |   | 
7-06-2017
 | 
11:18 uur
Waarom wisten de ondernemers het nog niet als de Wet al in 2016 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Welke voorlichtingstaak zagen accountants en belastingadviseurs voor zichzelf in het afgelopen jaar. De vakliteratuur stond er vol mee. Nu ineens zielig doen door Aukje de Vries (VVD) MKB en ZZP is wel heel erg teleurstellend over de rol die zij bij de belangenbehartiging spelen. Wees blij dat de knoop eindelijk is doorgehakt en er wordt doorgepakt.


Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.
Lees verderMeer boeken