Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
2 juni 2017
 

Ondernemers: veiligheid vergt investeringen en eenheid in Europa

 
 

Nederland staat voor nieuwe veiligheidsvraagstukken. Van een toename van cybercrime, grote vluchtelingenstromen tot onstabiele landen direct aan de grenzen van Europa.

Volgens de ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland vraagt dit om een belangrijke herschikking van budgetten en extra investeringen in defensie en cybersecurity. Nederland kan daarbij internationaal alleen een vuist maken met een sterke en eensgezinde Europese aanpak en extra aandacht voor het creëren van welvaart in onrustige gebieden.’ Dat schrijven de ondernemingsorganisaties in het rapport ‘Een veilig Nederland in Europa en de wereld’ dat vandaag is verschenen in het kader van de campagne NL Next Level.

Veiligheid basisvoorwaarde om te kunnen ondernemen
Volgens de ondernemersorganisaties is veiligheid een basisvoorwaarde voor ondernemerschap en economische groei. Dit staat op verschillende terreinen echter sterk onder druk. De organisaties pleiten in het rapport daarom voor onder meer de volgende maatregelen:

-Meer preventie; criminaliteitsbestrijding is gebaat bij meer aandacht voor preventie in plaats van (kostbaar) ingrijpen achteraf. Daarom dient 2,5 procent van de begroting van Veiligheid & Justitie te worden besteed aan preventie (is nu minder dan een procent). Slimme publiek-private samenwerking scheelt de overheid daarbij geld.

-Gerichte aanpak cybercrime; De Nederlandse economie behoort tot de koplopers op het gebied van digitalisering en onze samenleving is steeds afhankelijker van IT. Om deze positie te bewaken en uit te bouwen is verhoogde dijkbewaking tegen cybercrime essentieel nu de dreiging steeds verder toeneemt. Daarom moet er een meerjarige publiek-privaat actieprogramma worden opgesteld en is per jaar minimaal 100 mln. extra nodig voor bijvoorbeeld een Digital Trust Centre waar branches/ bedrijven terecht kunnen voor vragen, meldingen en advies.

-Modernisering van en investeringen in een slagvaardige krijgsmacht; Nederland moet op defensieterrein nauwer samenwerken met andere Europese landen, meer investeren, zich meer specialiseren (bijvoorbeeld in maritieme technologie) en de industrie slimmer betrekken, zodat Nederlandse bedrijven niet op achterstand worden gezet in Europa.

-Investeringsplan voor Afrika; in navolging van Bondskanselier Merkel pleiten ondernemers voor een investeringsplan voor Afrika. Daarvoor moet 1,5 miljard euro op de OS-begroting worden gereserveerd. Alleen zo kan Nederland in EU-verband voorkomen dat de instabiliteit daar het leven ontwricht met conflicten en vluchtelingenstromen. Door handel en hulp slim te combineren versterken we het vestigingsklimaat ter plaatse en ontstaan bovendien nieuwe kansen voor Nederlandse bedrijven.

-Eensgezind Europa; Nederland kan op terreinen als handel, klimaat, Afrika, migratie en veiligheid alleen in Europees verband een verschil maken. De EU moet dan ook effectiever worden op juist deze terreinen en meer concrete resultaten boeken. Hier moet de Nederlandse EU-strategie dan ook op gericht zijn.       

NL Next Level
‘Een veilig Nederland in Europa en de wereld’ is een publicatie in de reeks Nederland Next Level publicaties van de ondernemingsverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Met de campagne leggen zij een duidelijke agenda neer hoe ondernemers, samen met een nieuw kabinet, succesvol kunnen inspelen op de grote vraagstukken waar ons land voor staat, zoals digitalisering, de energietransitie en de bouwopgave. Kijk hier voor meer informatie en de verschillende publicaties.  
 

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Sportende werknemers verzuimen gemiddeld 6 dagen per jaar minder
Een onderneming is gebaat bij ondernemers die optimaal presteren. Dat betekent onder andere dat het verzuim door ziekte of andere ongemakken zoveel als mogelijk moet worden teruggebracht.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad.
Lees verderMeer boeken