Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
28 februari 2011
 

Ondernemer voelt steeds meer voor het nieuwe werken

 
 

Het animo onder ondernemers voor flexibel en mobiel werken is gedurende het afgelopen anderhalf jaar vrijwel verdubbeld van 8,4 procent naar 16,6 procent. Deze stijging wordt mede gedreven door de eigen, persoonlijke ervaring van directeuren, eigenaren en beslissers met mobiele technologie.


Ondernemers zien het nieuwe werken pas echt als mogelijke efficiency verbeteraar zodra ze hun persoonlijke weerstand tegen nieuwe technologie die flexibel en mobiel werken mogelijk maakt, overwonnen hebben. Dit blijkt uit het meest recente onderzoek van het Leefritme Kenniscentrum: Efficiënt Ondernemen

Eigen ervaring is bepalend
De trend bevestigt eerdere onderzoeksresultaten van het Leefritme Kenniscentrum, die aantoonden dat de eigen, persoonlijke ervaringen van directeuren, eigenaren en beslissers met mobiele technologie en flexibel werken een grote impact hebben op de implementatie van het nieuwe werken bij zijn of haar bedrijf. Indien de ondernemer zelf ervaart dat flexibel en mobiel werken zijn effectiviteit en efficiëntie verhoogt, zal hij dat ook sneller implementeren binnen zijn eigen bedrijf. Het eigen referentiekader van de beslisser is dus zeer relevant. 

Drempels naar het nieuwe werken
Ondanks het feit dat de helft van alle ondernemers flexibel werken in het algemeen belangrijk vindt, schort het nog danig in de implementatie van sommige praktische aspecten die flexibel en mobiel werken mogelijk maken. Zo vindt slechts zeventien procent van de ondernemers flexibele werkplekken belangrijk. Het mogelijk maken van onderweg werken krijgt slechts steun van 29 procent. En maar 33 procent van de ondernemers vindt het belangrijk om overal bereikbaar te zijn. "Ondernemend Nederland begrijpt aan de ene kant dat het nieuwe werken de toekomst is, maar aan de andere kant ziet men nog niet altijd hoe het concreet een bijdrage kan leveren aan de bottom line," concludeert Philip de Wulf van het Leefritme Kenniscentrum. "Dat is jammer, want er zijn veel efficiencyvoordelen te behalen door de invoering van het nieuwe werken, ook op je primaire bedrijfsprocessen". 

Onwetendheid en koudwatervrees
De aarzeling van ondernemend Nederland om flexibel en mobiel werken volledig te omarmen is veelal ingegeven door onwetendheid en koudwatervrees. Men kent het niet en vreest vooral dat het bedrijf minder efficiënt en effectief zal gaan werken, doordat werknemers meer vrijheid krijgen en men de perceptie heeft minder controle over de werknemers te hebben. De stap gaat dus niet vanzelf: we zitten in een overgangsfase naar een kenniswerkers economie, waarbij nog veel bedrijven twijfelen over het nieuwe werken en de efficiencyvoordelen die daarmee te behalen zijn. 

Efficiency prioriteit bij ondernemers
Ondernemers vinden efficiency met 35 procent veruit het belangrijkste aspect bij ondernemen, boven mensgerichtheid, veiligheid, duurzaamheid en connectiviteit. Ze verwachten ook dat hun aandacht hiervoor in de toekomst alleen maar zal toenemen, en beschouwen efficiency vooral als een manier om hun winstgevendheid te verhogen. De populairste efficiencydrivers zijn efficiënt inkopen (63 procent), telefonische bereikbaarheid (56 procent), flexibel werken (50 procent), het gebruik van mobiele hulpmiddelen zoals laptops en smartphones (48 procent) en het optimaliseren van bedrijfsprocessen (46 procent). 

Veel te winnen
Als het gaat om het inzetten van het nieuwe werken om de efficiency van ondernemingen te vergroten, is er dus nog veel te winnen. Uit recente pilots blijkt dat initiatieven om het nieuwe werken te bevorderen met name rendement opleveren als ze gericht zijn op de beslissers zelf, in veel gevallen de werkgevers, en dan vooral op het wegnemen van de vrees voor mobiele technologie. De in dit onderzoek opgemerkte trend richting het nieuwe werken bevestigt deze observaties. "Initiatieven die zorgen dat beslissers praktijkervaring opdoen met mobiele technologie hebben de meeste kans van slagen", aldus Philip de Wulf van het Leefritme Kenniscentrum. "Een directeur die bij wijze van spreken van zijn kleinzoon heeft geleerd hoe hij een iPad, iPhone of mobiele laptop kan gebruiken ziet opeens een zee van mogelijkheden over hoe hij mobiele technologie kan inzetten om zijn eigen bedrijfsvoering efficiënter te maken".

 
Doorsturen »  2 reacties »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Eugene Ligtvoet  |   | 
1-03-2011
 | 
10:36 uur
Een interessante workshop rondom de voor- en nadelen van Het Nieuwe Werken &Integriteit:
ww.youtube.com/watch?v=3GtlIMtkCtk
Hendrik  |   | 
1-03-2011
 | 
12:55 uur
Hét technologische middel om 'het nieuwe werken' mogelijk te maken.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Geef een impuls aan jouw professionele en persoonlijke groei als strategisch communicatieadviseur
Met de SRM Senior Communicatieadviseur C opleiding leer jij hedendaagse communicatietechnieken vanuit een breder organisatieperspectief te benaderen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Checklist: de beste start voor jouw eigen webshop
Steeds meer Nederlanders verkopen hun zelfgemaakte producten online.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad.
Lees verderMeer boeken