Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
8 september 2016
 

Grote verschillen UWV-premies raken duizenden werkgevers

 
 

Duizenden werkgevers worden flink in hun portemonnee geraakt als gevolg van forse stijgingen in de UWV-premies voor de Ziektewet en WGA. Hoewel de premies gemiddeld genomen ongeveer gelijk blijven, zijn de sectorale en individuele verschillen groot. Zo stijgt de premie in de elektrotechnische industrie met meer dan 50 procent.

Dat concludeert Aon naar aanleiding van de UWV-premies voor de Ziektewet en WGA voor 2017. Het UWV maakte die premies op 1 september bekend. Werkgevers betalen een premie aan het UWV voor de uitkeringen aan ex-werknemers die in de Ziektewet komen en voor de uitkeringen van arbeidsongeschikte werknemers. Voor die laatste groep zijn werkgevers tot wel 10 jaar financieel verantwoordelijk.

Grote verschillen binnen MKB
Hoewel de premies voor de Ziektewet en WGA gemiddeld genomen ongeveer gelijk blijven, zijn er flinke uitschieters. De premie in de elektrotechnische industrie stijgt bijvoorbeeld met ruim 50 procent. Dit komt hard aan voor de bijna 300 mkb-bedrijven in deze sector. Die zagen hun premies de afgelopen jaren al vaker stijgen. Ook havenbedrijven, waarvan zo’n 2.000 werkgevers verzekerd zijn bij het UWV, gaan fors meer betalen. Hun premies stijgen volgend jaar met vijftien procent.
Er zijn ook werkgevers die juist minder premie gaan betalen. Bijvoorbeeld in de textielindustrie (goed voor zo’n 100 mkb’ers) waar de premies voor het derde jaar op rij flink dalen – dit keer met ongeveer 30 procent.
"Opnieuw blijkt dat gemiddelde premies eigenlijk niet zoveel zeggen," aldus Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon Nederland. "Iedere werkgever moet zelf goed kijken wat de nieuwe premies voor zijn portemonnee betekenen."

Gevolgen grote werkgevers zeer onduidelijk
Gemiddeld genomen betalen grote werkgevers in 2017 evenveel premie aan het UWV als dit jaar. Private verzekeringspremies lijken juist te stijgen, al is dat een momentopname. "Lezend tussen de regels door, blijkt dat het UWV de komende jaren een premiestijging van ongeveer 35 procent voorziet," aldus Rijnbeek. "Verzekeraars moeten die stijging nu al verrekenen in hun premies," zo verklaart Rijnbeek het verschil. Daarnaast heeft Minister Asscher in april aan de Tweede Kamer laten weten dat ongeveer twintig procent van de werkgevers onder de nieuwe premieberekening méér gaat betalen. "Dan hebben we het al snel over duizenden werkgevers."

Niet alleen premies vergelijken
De afweging om bij het UWV te blijven of een private verzekering af te sluiten, moet volgens Rijnbeek meer zijn dan alleen een vergelijking van premies. Zo schept de keuze voor een private verzekering niet alleen extra administratieve verplichtingen, maar wordt de werkgever ook verantwoordelijk voor de begeleiding van arbeidsongeschikten. Ruim 56.000 werkgevers hebben voor een private verzekering gekozen.
"Bij Aon zien we dat werkgevers – groot en klein – deze verplichtingen graag op zich nemen, mits zij goede ondersteuning krijgen," aldus Rijnbeek. Dat doen ze volgens Rijnbeek enerzijds uit sociale overwegingen en anderzijds uit eigenbelang. "Werk is de beste sociale zekerheid voor een werknemer. Een werknemer of ex-werknemer die zelf inkomsten uit arbeid heeft, bespaart zijn werkgever kosten."

Keuze-deadline: 1 oktober
Aon adviseert werkgevers om een gedegen afweging te maken tussen de kosten en de baten van het UWV en een private verzekering, zowel in termen van premies en uitvoeringskosten als in langetermijnlasten. De tijd hiervoor begint wel te dringen: werkgevers die het UWV willen verlaten moeten dit vóór 1 oktober kenbaar maken aan de Belastingdienst.

 
Doorsturen »  1 reactie »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Wessel Agterhof (woo...  |   | 
8-09-2016
 | 
15:28 uur
De sector Elektrotechnische Industrie is een relatief kleine sector met 185 kleine en 93 middelgrote werkgevers. De kleine werkgevers betalen de sectorale premie. Voor de 93 middelgrote werkgevers is de premie deels bepaald door de sectorale premie. De sector heeft ook 85 grote werkgevers die een individueel gedifferentieerde premie betalen en dus niet worden meegerekend. De stijging die Aon noemt wordt vrijwel geheel veroorzaakt door een stijging van de ZW premie. Die stijgt namelijk van 0,14% naar 0,37%. De WGA-premie stijgt licht van 0,37% naar 0,41%. De WGA-premie is een stuk lager dan gemiddeld, de ZW-premie ongeveer gemiddeld. De ZW-premie van 0,14% in 2016 was een van de laagste sectorale premies.

De sector Elektrotechnische Industrie (EI) heeft nog steeds een Whk-premieniveau dat een stuk lager ligt dan gemiddeld (EI: 0,78%, gemiddeld 1,09%). Een stijging of daling is een belangrijk aspect van de premiestelling, maar de uiteindelijke hoogte brengt deze ontwikkeling in het juiste perspectief.

De sector Havenbedrijven is een grotere sector met 1.532 kleine bedrijven, 845 middelgrote en 170 grote bedrijven. Hier is de stijging ook voornamelijk bij de ZW-premie, die stijgt van 0,57% maar 0,73%. De WGA stijgt van 0,63% naar 0,66%.

Bij UWV is de premie gebaseerd op de individuele schade per werkgever of de collectieve schade per sector. Sterke stijgingen kunnen voorkomen bij grote werkgevers die in korte tijd veel schade veroorzaken. Bij sectoren zijn stijgingen minder extreem, omdat het om een poule van kleine en middelgrote werkgevers gaat. Hoe kleiner deze poule hoe gevoeliger de sectorale premies zijn voor extra ontstane uitkeringen.

De ZW-premie is in het algemeen wat minder stabiel dan de WGA-premie, omdat ZW-uitkeringen maximaal 2 jaar duren en WGA-uitkeringen maximaal 10 jaar worden doorbelast. Zeker bij kleinere sectoren als EI kan een piek in het aantal ZW-uitkeringen in de sector tot een premiestijging leiden. Deze ontwikkeling kan echter ook snel weer omdraaien wanneer het aantal ZW-uitkeringen afneemt.

Bij de WGA krijgt 49% van de werkgevers te maken met een daling, 38% met een stijging en 13% met een gelijke premie
Bij de ZW krijgt 85% van de werkgevers te maken met een daling, 14% met een stijging en 1% met een gelijke premie

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Sportende werknemers verzuimen gemiddeld 6 dagen per jaar minder
Een onderneming is gebaat bij ondernemers die optimaal presteren. Dat betekent onder andere dat het verzuim door ziekte of andere ongemakken zoveel als mogelijk moet worden teruggebracht.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad.
Lees verderMeer boeken