Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
4 augustus 2016
 

Wangedrag geeft hoge ontslagvergoeding

 
 

Een werkgever kan een werknemer volgens het nieuwe ontslagrecht ontslaan als de werknemer ‘verwijtbaar’ handelt. Ofwel, wangedrag kan leiden tot baanverlies. Op zich niet opmerkelijk. Wel opmerkelijk is dat werknemers ondanks misdraging(en) regelmatig flinke ontslagvergoedingen van de rechter meekrijgen.

Edwin van Jaarsveld van Ontslagspecialist licht toe.

Twee voorbeelden:

Voorbeeld 1:
Een werknemer had vlak voor aanvang van zijn werk harddrugs gebruikt.  Omdat deze werknemer onder invloed met de bedrijfsauto op het bedrijfsterrein reed, heeft hij collega’s in gevaar gebracht. Daarnaast gedroeg hij zich – volgens de werkgever – agressief.  Het lijkt logisch dat deze medewerker bij ontslag geen (ruime) ontslagvergoeding meekrijgt. Niets blijkt minder waar. Het hof Den Haag acht het gedrag van werknemer niet ernstig genoeg en kent de maximale transitievergoeding (ontslagvergoeding) van 75.000 euro toe.

Voorbeeld 2:
Werknemer werkt in een vleeswarenfabriek. Hij misdraagt zich stelselmatig en al langere tijd. Hij houdt zich niet aan veiligheidsvoorschriften, scheldt collega’s en het hoofd personeelszaken uit, brengt collega’s in gevaar, is regelmatig ongeoorloofd afwezig, enzovoorts. Werkgever heeft werknemer al vaak op zijn misdragingen aangesproken, maar zonder succes. Alle reden voor ontslag derhalve. Dat vindt ook de kantonrechter te Leiden, maar niet zonder de werknemer een ontslagvergoeding van  45.119 euro toe te kennen.

Gevolg van het nieuwe ontslagrecht
Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Onder het ‘nieuwe ontslagrecht’ van de WWZ heeft een werknemer die na twee jaar dienstverband wordt ontslagen vrijwel altijd recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding). Dat is óók het geval als de werknemer verwijtbaar handelt. Pas als de rechter van mening is dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen is in beginsel geen transitievergoeding verschuldigd.

Correctiefactor
Vóór invoering van de WWZ kon de kantonrechter via de zogenaamde ‘correctiefactor’ de ontslagvergoeding van de zich misdragende werknemer sterk verlagen of zelfs tot nul terugbrengen.  Dat instrument heeft de rechter in het nieuwe ontslagrecht niet meer. Ook de werknemer die zich misdraagt (maar niet voldoende ernstig) heeft recht op de volle transitievergoeding. Vooral bij oudere werknemers die lang in dienst zijn kan dat een fors bedrag zijn. Ofwel een bonus op wangedrag?  Vooral voor werkgevers zal dat onverteerbaar zijn. Een nieuw hiaat in de WWZ?

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
Je product? Je klanten? Jij, als briljante ondernemer? Hou toch op: het zijn je medewerkers die het groeisucces van je bedrijf maken of breken. En daarom is ‘personeel’ geen agenda-moetje dat je er even bij doet. Nee, je moet je mensen koesteren. Zorgen dat ze zich met plezier inzetten voor de missie van je onderneming en alles krijgen om optimaal te kunnen samenwerken.
Lees verderMeer boeken