Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
11 juli 2016
 

Ondernemers positief over verruiming pensioenmogelijkheden

 
 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn het met het kabinet eens dat het pensioenstelsel toegankelijk moet zijn voor alle werkenden en dat ook zzp'ers en flexwerkers moeten worden gefaciliteerd om geld opzij te zetten voor hun oude dag.

Echter, de keuze voor aanvullend pensioen moet blijven liggen op het niveau van ondernemingen, branches en individuen en niet verplicht worden opgelegd. De overheid moet daarbij een robuuste basisregeling in de vorm van de AOW blijven bieden.
Dit zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de Perspectiefnota 'Toekomst Pensioenstelsel', die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de nota presenteert het kabinet verschillende mogelijkheden om het stelsel van aanvullende pensioen beter te laten aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt.

Toekomstbestendig pensioenstelsel
De ondernemersorganisaties onderstrepen het belang van het toekomstbestendig maken van ons pensioenstelsel. Veranderingen in de samenleving, de economie en arbeidsmarkt maken modernisering nodig om draagvlak te behouden. Regelingen met garanties op uitkeringen hebben bovendien last van de zeer lage rente. In het kader van de Nationale Pensioendialoog heeft de SER in februari 2015 een advies uitgebracht over de toekomst van het pensioenstelsel. In mei 2016 is de SER naar buiten gekomen met een verkenning.

Verruiming pensioenmogelijkheden
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het positief dat het kabinet, net als de SER, de toekomst van het pensioenstelsel ziet in verruiming van de pensioenmogelijkheden met een kader voor persoonlijke pensioenregelingen met mogelijkheden om risico's met andere deelnemers te delen. Daarbij horen echter geen verdere verplichtingen . Een nieuw stelsel moet passen bij verschillende groepen werkenden en voldoende ruimte bieden voor de grote heterogeniteit in behoeften.

Eerlijke premies
In de nota beschrijft het kabinet de voorkeur voor overgang naar een systeem met eerlijke premies maar erkent daarbij terecht dat de transitie een zeer complex vraagstuk is. Het is goed dat er besef is dat ruim de tijd moet worden genomen om het stelsel te ontdoen van de herverdeling tussen jong en oud. Die herverdeling is op de langere duur niet vol te houden door vergrijzing, baan- en sectorveranderingen, aldus de ondernemersorganisaties. Een lange overgangstermijn geeft ruimte om op decentraal niveau keuzes te maken voor een evenwichtige overgang en de kosten hiervan. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat er momenteel urgentere investeringsvraagstukken voor Nederland liggen dan een miljarden verslindend nationaal wettelijk project om abrupt een einde aan die herverdeling te maken. De ondernemersorganisaties verwijzen daarbij daar NL Next Level, het grote investeringsprogramma voor de Nederlandse economie dat zij vorige maand hebben gepresenteerd.

 
Doorsturen »  1 reactie »  Nieuwsbrief »  

 
 
 
Reacties
 
peter zzp-boekhouder  |   | 
11-07-2016
 | 
08:33 uur
Een goede zaak dat de zzp’ er gewoon zelf mag beslissen of hij/zij wel of niet deelneemt aan het sparen voor een pensioen. Tal van zzp’ ers doen dat al op een andere wijze, bv. door het aflossen van hun eigen woning, het investeren in onroerend goed. Er zijn meerdere manieren om te sparen voor de oude dag dan de het traditionele pensioensparen, waarvan de uitkomst –lees, het ‘ beloofde’ eindvermogen- niet altijd is wat het leek.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.
Lees verderMeer boeken