Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
16 september 2010
 

Vroege inzet verzekeringsarts kan uitval zieke werknemers voorkomen

 
 

De deskundigheid van verzekeringsartsen moet meer worden benut om definitieve uitval van zieke werknemers te voorkomen. Door de sociaal medische beoordeling van mensen die niet of minder kunnen werken in een vroegtijdig stadium te laten plaatsvinden, wordt de kans op een succesvolle re-integratie groter.

Dit is de algemene conclusie van het UWV-congres 'Sociaal medisch beoordelen anders bekeken', dat vorige week is gehouden. De conclusie wordt ondersteund door een peiling onder de congresgangers. Hieruit blijkt dat bijna acht op de tien (congresgangers) een intensievere kennisuitwisseling wil tussen de eerste en tweedelijns gezondheidszorg en verzekeringsartsen. 

Grotere rol verzekeringsarts
Op het congres waren onder meer vertegenwoordigers van re-integratiebedrijven, gemeenten, verzekeraars, kennisinstituten, arbodiensten, ministeries aanwezig. Tijdens het congres voert UWV een discussie over een grotere en zichtbare rol van de verzekeringsgeneeskundige gedurende het ziekteproces van werknemers. Huisartsen en specialisten zouden meer gebruik moeten maken van de expertise van verzekeringsartsen op het gebied van werk en gezondheid. In de afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt met de professionalisering van de verzekeringsgeneeskunde. Er is in het vakgebied erg veel kennis beschikbaar over ziekte en gezondheid in relatie tot werk. Een verzekeringsarts in 2010 weet inmiddels veel meer over de relatie tussen ziekte en werk dan tien jaar geleden. In de praktijk wordt deze expertise echter nauwelijks benut. Driekwart van de aanwezigen is het dan ook eens met de stelling dat een betere inzet van de deskundigheid van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige nodig is om een duurzame arbeidsparticipatie te bevorderen. 

Inzetten op competenties en kracht

Zes op de tien congresgangers vinden dat de sociaal medische beoordeling een vast onderdeel moet zijn van het aanvragen van een bijstandsuitkering. Christien Bronda, directeur van de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam benadrukte tijdens de paneldiscussie ook het belang om bijstandsgerechtigden in een vroegtijdig stadium te laten beoordelen. "Helaas gebeurt het nog te vaak dat van mensen die in de bijstand terechtkomen in een laat stadium blijkt dat er medische complicaties meespelen. Bronda: "Wij kijken samen met UWV naar de competenties van mensen. Wij kijken naar wat ze nog wel kunnen en waar hun kracht zit." 

Rol van werkgevers

Ruim 80 procent van de aanwezigen vindt dat werkgevers zich meer moeten inspannen om ziekte en uitval te voorkomen. Aysel Erbudak, voorzitter Raad van Bestuur, Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam, benadrukte het belang van een snelle re-integratie in de eerste periode van het ziekteverzuim. "Het is van groot belang om in de eerste vier tot zes weken van het ziekteverzuim de werknemer uit de gevarenzone te halen. Wij doen er alles aan om een snelle re-integratie te bevorderen, want wij hebben ervaren dat werken juist helend kan zijn."

 
Doorsturen »  2 reacties »  Nieuwsbrief »  

 
 
 
Reacties
 
Hans  |   | 
4-04-2011
 | 
12:36 uur
Samenwerking en uitwisselen kennis door huisarts en specialisten maakt dat de rol van de bedrijfsarts wordt gemangeld.
Juist de informatieverstrekking van huisarts en specialist richting bedrijfsarts dient beter gestroomlijnd te verlopen. Snel overleg wordt nu juist vertraagd door administratieve afwikkeling akkoordverklaring werknemer.
Joop  |   | 
24-04-2011
 | 
15:29 uur
Inspanning door de huisarts en bedrijfsarts om ziekte en uitval te
voorkomen kan alleen slagen met medewerking van de betrokken werknemer(ster)/ patiŽnt.
1. De huisarts kan niets doen voor de patiŽnt bij zijn / haar werkgever.
2. De huisarts verzoekt de patiŽnt(accoord verklaring)de bedrijfsarts te vragen contact op te nemen met de huisarts aangaande werknemer(ster)c.q. patiŽnt.
3. De bedrijfsarts werkt hier niet aan mee en adviseert de werknemer(ster)c.q. patiŽnt om contact op te nemen met zijn / haar werkgever (HRM).
4. Bij ''good-will'' van HRM kan deze de bedrijfsarts raadplegen en mogelijk zal er aandacht komen voor de werknemer(ster)c.q. patiŽnt.
5. De werknemer(ster)c.q. patiŽnt zit vermoeid en teleurgesteld te wachten op de dingen die komen gaan (als de patiŽnt daar nog behoefte aan heeft).
Moraal: hoe houdt ik mijn werknemer(ster) fris en spontaan aan boord bij deze vorm van communicatie en willekeur en hoe krijg ik rendement van mijn inspanning en investering als werkgever?
De samenwerking tussen huisarts, bedrijfsarts en werkgever ligt ten grondslag bij de werknemer(ster) c.q. patiŽnt.
Conclusie: de werknemer(ster)is en blijft de speelbal waar alles om draait en zal de bal uiteindelijk niet eerder spelen dan uiterst noodzakelijk!
Risico en gevolg: langdurige of gehele uitval. Het wordt inderdaad hoog tijd dat er iets wijzigt voor de huidigen!

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Geef een impuls aan jouw professionele en persoonlijke groei als strategisch communicatieadviseur
Met de SRM Senior Communicatieadviseur C opleiding leer jij hedendaagse communicatietechnieken vanuit een breder organisatieperspectief te benaderen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Checklist: de beste start voor jouw eigen webshop
Steeds meer Nederlanders verkopen hun zelfgemaakte producten online.
BOEKENNIEUWS
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad.
Lees verderMeer boeken