Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
21 januari 2016
 

Gedrags- en kwaliteitsverbetering accountants getoetst en beoordeeld

 
 

De Monitoring Commissie Accountancy presenteert officieel haar eerste werkprogramma. De Commissie heeft het afgelopen half jaar gebruikt om met betrokken partijen te spreken en een breed draagvlak te creëren.

Ook de Big Four (Deloitte, EY, KPMG en PwC) ondersteunen het doel van de Commissie en de opzet van dit werkprogramma. Een constructieve medewerking is van cruciaal belang voor het welslagen van de opdracht. De Commissie zal de voortgang van de invoering van de eerder binnen de sector opgestelde maatregelen monitoren en concrete aanbevelingen ter verbetering doen. Daartoe gaat de Commissie de accountantsorganisaties het komende half jaar toetsen op o.a. de integrale aanpak van het fundamentele verbetertraject en de daadwerkelijke cultuur- en gedragsverandering. Ook zal de Commissie de verwachtingen van de verschillende stakeholders inzichtelijk maken.

Publiek belang
Het instellen van de onafhankelijke Monitoring Commissie Accountancy is één van de maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang'. Sinds haar benoeming in juni 2015 heeft de Commissie ruim 25 oriënterende gesprekken gevoerd met de sector en haar stakeholders. Mede op grond daarvan is dit eerste werkprogramma van de Commissie tot stand gekomen. In het werkprogramma wordt uiteengezet op welke wijze de Commissie haar werkzaamheden zal uitvoeren en welke thema's de komende periode specifieke aandacht zullen krijgen. De Commissie onderzoekt de sector vanuit een andere invalshoek dan de AFM.

Vertrouwen in accountant
De Commissie stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het duurzaam herwinnen van het vertrouwen in de accountant en aan het door de beroepsgroep zelf te herstellen gezag. De Commissie acht de verandering in cultuur en gedrag van de beroepsgroep de kern van de hervorming die nodig is. De Commissie zal dan ook niet alleen kijken naar het realiseren van de maatregelen zoals feitelijk omschreven in het rapport 'In het publiek belang', maar ook de beoogde werking en de maatschappelijke impact ervan beoordelen.

Vergunning
De Commissie werkt primair sectorgericht en monitort daarbij accountantsorganisaties met een vergunning; van de Big Four tot de kleinste vergunninghouders. De Commissie zal in deze eerste fase ook onderzoeken of de afgesproken 53 maatregelen - individueel en in samenhang bezien - de oorzaken die hebben geleid tot de problemen binnen de sector voldoende adresseren. Tot slot zal de Commissie zich in de komende periode verdiepen in de rol en functie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). In dat licht zal de Commissie ook het nieuwe NBA-governance model beoordelen.

De Monitoring Commissie Accountancy werkt onafhankelijk en verwacht halverwege 2016 te kunnen rapporteren over de uitkomsten van dit eerste werkprogramma.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Internetondernemers kunnen niet meer zonder goede hosting
Het belang van een goede hosting voor een internetondnemer
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Voeding voor de concentratie
B-vitamines (B1, B3, B6, B8, foliumzuur en B12) en vitamine C zijn goed voor de leerprestatie, de concentratie en spelen een rol bij het geheugen.
BOEKENNIEUWS
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad.
Lees verderMeer boeken