Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
1 september 2015
 

Verduurzamen woningen belangrijkste reden voor renovaties

 
 

Duurzaamheid is momenteel een belangrijk speerpunt voor corporaties. Meer dan de helft noemt dit dan ook als de belangrijkste reden om te renoveren.

Daarnaast blijkt bijna de helft van de corporaties momenteel actief bezig te zijn met het aanpassen van (delen) van het woningbezit naar passief of energieneutraal niveau. Dit blijkt uit Corporatiesector in beeld van BouwKennis.

Interessante afzetmarkt
De corporatiesector is een zeer interessante afzetmarkt voor partijen in de bouw. Corporaties zijn al sinds 2006 verantwoordelijk voor minimaal 35 procent van de nieuw gebouwde woningen. Daarnaast liggen er voor corporaties de komende jaren nog grote uitdagingen in het verschiet, zoals het verduurzamen van het woningbestand. Deze verduurzaming gaat gepaard met forse investeringen. De kredietcrisis en het politieke beleid hebben er echter voor gezorgd dat het speelveld voor corporaties sterk is veranderd. Wie de corporaties als doelgroep heeft, zal niet alleen op de hoogte moeten zijn van de bouwplannen, maar ook van de vraagstukken die bij corporaties leven. Corporatiesector in Beeld springt op hier op in.
In het onderzoeksrapport worden onder andere de nieuwbouw- en renovatieplannen van woningcorporaties in kaart gebracht. Hierbij is ook gevraagd naar de reden voor deze plannen. Voor renovaties geldt dat de achterliggende gedachten divers zijn. Meer dan de helft van de corporaties met renovatieplannen noemt echter het verbeteren van de duurzaamheid als een van de belangrijkste redenen. Hiermee is duurzaamheid veruit de meest genoemde reden voor renovatie. Het verhogen van het rendement wordt gemiddeld door iets meer dan een op de vijf corporaties genoemd.

Doelstellingen energiebesparing
Op het gebied van verduurzaming ligt er voor de corporaties momenteel een concrete doelstelling: in het convenant energiebesparing huursector is afgesproken dat corporatiewoningen in 2021 gemiddeld energielabel B moeten hebben. Dit staat gelijk aan een Energie-Index van 1,25. Uit de energiebesparingmonitor SHAERE bleek dat corporaties stappen hebben gemaakt, maar dat het tempo waarin corporaties hun woningen verduurzamen op dit moment te laag ligt. Hierbij spelen onder andere de economische crisis en de verhuurdersheffing een negatieve rol.

Actief met energieneutraal
Woningen met een passief of zelfs energieneutraal energieniveau hebben uiteraard een positieve invloed op het gemiddelde energielabel van corporatiewoningen. Op dit moment blijkt iets minder dan de helft van de corporaties (48 procent) bezig met het verduurzamen van (delen) van het woningbezit naar dit zeer lage energieniveau. Wanneer gevraagd wordt naar de situatie over twee jaar blijkt dat het percentage dat actief bezig is met het verduurzamen van (delen) van het woningbezit naar passief of energieneutraal niveau, oploopt naar 65 procent. In totaal zestien procent van de corporaties verwacht hier over twee jaar nog niet mee bezig te zijn.

Inspelen op nieuw speelveld
Het speelveld van corporaties staat momenteel in het teken van veranderingen. Zo moeten zij zich bijvoorbeeld vanaf 1 juli 2015 aan de nieuwe Woningwet 2015 houden. Dat betekent onder andere dat zij zich meer moeten richten op de kerntaak, waardoor er op nieuwe manieren moet worden gezocht naar rendement en kritischer wordt gekeken naar kasstromen. Ook het terugverdienen van duurzame renovaties kent zeer specifieke vraagstukken. Partijen die zich richten op corporaties zullen rekening moeten houden met deze uitdagingen zodat ze de kansen die liggen in het ontzorgen van woningcorporaties volledig kunnen benutten.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Financiele schade beperken als zzp'er: welke verzekeringen zijn belangrijk?
De financiele schade voor uiteenlopende risico's is te beperken met zzp verzekeringen.
Fleet Management inzetten voor uw bedrijf: dit zijn de voordelen
Steeds vaker wordt er binnen bedrijven die te maken hebben met transportkosten en logistiek, gebruik gemaakt van Fleet management.
E-rijden nog steeds beloond
Het aantal elektrische auto's neemt toe. Vorig jaar zijn er weer meer volledig elektrische auto's verkocht.
Welke hypotheek past bij de zzp'er?
Hoeveel hypotheek je als zzp’er kunt krijgen hangt af van een aantal zaken. De hoogte van je inkomen is natuurlijk van het grootste belang.
BOEKENNIEUWS
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad.
Lees verderMeer boeken