Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
20 augustus 2015
 

Orkaan Katrina tien jaar later: lessen voor het bedrijfsleven en nieuwe risico’s

 
 

Het orkaanseizoen van 2005 eiste 4.000 slachtoffers, 80 procent van de stad New Orleans liep onder water, een totale schadelast van 125 miljard dollar en 1,7 miljoen schades werden geregistreerd door verzekeraars.

Orkaan Katrina, die op 29 augustus 2005 de Amerikaanse Golfkust teisterde, is de grootste schadeveroorzaker op het gebied van storm ooit. Toch is ernstige stormschade niet slechts voorbehouden aan Noord-Amerika. Een analyse van verzekeringsschades toont aan dat het een wereldwijdverspreid gevaar is waar de afgelopen jaren meer dan 50 landen onder hebben geleden. Om stil te staan bij het tienjarige jubileum van Katrina brengt Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) een nieuw risk bulletin uit genaamd Hurricane Katrina 10: Catastrophe management and global windstorm peril review. Een bulletin met analyses van storm- en windrisico’s alsook -schades en onderzoek naar de lessen die zijn geleerd van Katrina voor het mitigeren van toekomstige storm- en windschades met het oog op de alsmaar extremer wordende weersomstandigheden.

Buitengewone natuurramp
"Katrina zal altijd worden herinnerd als een buitengewone natuurramp welke vooral miljoenen mensen en ondernemingen heeft getroffen, maar ook een onuitwisbaar effect heeft gehad op de wereldwijde verzekeringsindustrie," zegt Chris Fischer Hirs, CEO van AGCS. "Storm kan verwoestend werken voor ondernemingen. Zelfs zonder stil te staan bij de invloed van de klimaatverandering is het zeer aannemelijk dat de schades toenemen door de groeiende economische ontwikkeling in stedelijke aan de kust gelegen risicogebieden overal ter wereld maar met name in Azië. Voorbereiding wordt het hoofdthema om blootstellingen aan windstormen te limiteren en de lessen geleerd uit grote catastrofen zoals Katrina kan bedrijven helpen om de impact van zulke gebeurtenissen te verkleinen. AGCS is vastbesloten om samen te werken met klanten en risk managers en is bereid hun inzichten te delen om ervoor te zorgen dat bedrijven zo veel mogelijk voorbereid zijn."

Risicobewustzijn
Hoewel binnen het bedrijfsleven het risicomanagement bewustzijn is gegroeid, is er één decennium na Katrina nog steeds ruimte voor verbetering met de nodige nadruk op herziening van het risicomanagement van zowel vóór als ná het zich voltrekken van een schadegebeurtenis. Planning rondom bedrijfscontinuïteit en indirecte ketenrisico’s  hebben meer aandacht nodig. Als zulke procedures niet aanwezig of niet goed op orde zijn kan dit de omvang van de stormschade aanzienlijk vergroten.

40 procent van de natuurrisico’s is gerelateerd aan storm of wind
Of het nu een orkaan betreft in de VS, een tyfoon in Azië of een winterstorm in Europa, een krachtige storm kan met gemak materiële schade veroorzaken alsook schade door bedrijfs-stilstand . Dit blijkt uit een analyse van 11.000 grote industriële verzekeringsschades (meer dan  100.000 euro) bij AGCS wereldwijd. Meer dan 400 stormgerelateerde schades werden gedurende de periode 2009-2013 geregistreerd, wat betekent dat wind en storm op plaats vijf staat in de top tien oorzaken industriële schades op basis van geldwaarde. Als men kijkt naar het aantal schades dan dragen storm- en windschades voor ongeveer 40 procent bij aan het totaal aantal schades door natuurgeweld en 26 procent als de waarde als uitgangspunt wordt genomen, volgens de AGCS analyse.
De VS is met bijna de helft (49 procent) van de geanalyseerde schades wereldwijd de voornaamste schadelocatie, gevolgd door Europa (negentien procent), Azië (zes procent) en Midden-Amerika (drie procent). Verwacht wordt dat in de toekomst de schadelast in Azië exponentieel zal toenemen waarbij men verwacht dat de komende 50 jaar 80 procent van de top tien gebieden, kwetsbaar voor overstroming, stormvloed en stormschade, in deze regio zal liggen. Toch blijft het inkopen van verzekeringsdekking ver achter bij de daadwerkelijk toenemende risico’s wat resulteert in een groeiend hiaat in het adequaat voorbereid zijn op een dergelijke natuurramp.

Impact op de maritieme sector
Gebaseerd op het aantal schades laat de schade-analyse zien dat dat de maritieme sector een hoog risico loopt op genoemde gevaren, namelijk zo’n 60 procent van het totaal aan schades door storm of wind tegenover 30 procent voor property. Verlies van dure pleziervaartuigen, handelsschepen en lading kunnen een aanzienlijke piek in de schadestatistieken veroorzaken. "Schade kan zich ook manifesteren doordat water de containers van schepen binnendringt en de lading beschadigt," legt kapitein Rahul Khanna, Global Head Marine Risk Consulting van AGCS, uit. "Storm kan ook serieuze schade toebrengen aan havens en aan de kust gelegen infrastructuur waaronder pakhuizen en opgeslagen lading, kranen, kades, terminals, boeien en loodsen en deze in het ergste geval zelfs vernietigen."

Geleerde lessen van Katrina – stormvloed versus stormachtige vraag
Katrina en andere stormen zoals Sandy hebben bijgedragen aan sterk verbeterd onderzoek naar en modellering van catastrofe risico’s. Katrina heeft laten zien dat de impact van een stormvloed vaak vernietigender is dan de hoge windsnelheden en dat de fysieke omvang van een orkaan van invloed kan zijn op de vloedgolf. Stormvloed heeft bijgedragen aan de helft van de top tien meeste kostbare stormschades in de historie van de VS, waarbij deze vijf stormen gezamenlijk bijna 125 miljard dollar aan verzekerde schade hebben veroorzaakt. De overstroming veroorzaakt door Katrina laat ook zien dat de kustbescherming in de VS ver onder de maat is en het National Committee on Levee Safety schat dat er zo’n 100 miljard aan herstelwerkzaamheden nodig is. Vele kustbeschermingssystemen zouden als gebrekkig worden bestempeld wanneer zij op basis van de zelfde maatstaven worden onderzocht en beoordeeld als die in New Orleans.

Bescherming tegen windschade
Katrina heeft tevens de nood uitgewezen voor betere bescherming tegen windschade. De meeste windschade door Katrina werd ondergaan door de gebouwschillen, bestaande uit daken, muren en ramen. "Wanneer de bouwregels strikt zouden zijn nageleefd zou dit de windschade aanzienlijk hebben verminderd," zegt Andrew Higgins, Technisch Manager Americas van Allianz Risk Consulting. "Onvoldoende vakmanschap en een gebrek aan kennis waren de primaire boosdoeners." Na Katrina heeft Allianz verbeterde dakeninspecties ontwikkeld, welke bijdragen aan het nauwkeuriger monitoren van de condities en de leeftijd van de daken.

Nasleep
De andere voornaamste lessen die zijn geleerd zijn het belang van de bedrijfscontinuïteit  in de nasleep van een catastrofe, het vóór een storm exact op de hoogte zijn van wat gedekt is onder de verzekering én de impact van een onverwachts stijgende vraag. Katrina heeft laten zien dat een sterke vraag naar materialen om na een catastrofe te herbouwen niet alleen leidt tot stijgende prijzen en een tekort aan aanbodzijde, maar ook tot andere perifere schadegevolgen, zoals we na Katrina een toename hebben gezien in inferieure partijen gipsplaten van Chinese makelij.
"Vandaag de dag is de Golfkust beter voorbereid om de gevolgen van een orkaan te weerstaan dankzij beter opleiding, verbeterde bouwrichtlijnen en toegenomen inspecties door derden," zegt Andrew Higgins.

 Mitigeren van de impact van toenemende schade door wind- en stormevenementen
Terwijl wetenschappers geen exact antwoord kunnen geven op de vraag welke invloed klimaatverandering heeft op stormen zijn zij het er in het algemeen wel over eens dat de kracht van wind en storm zal veranderen in de toekomst. Gebaseerd op Allianz’ ervaring is de omvang van schades door weersomstandigheden waaronder storm en wind reeds groeiende. De gemiddelde schadelast door extreme weersomstandigheden inclusief storm lag tussen 1980 en 1989 op zo’n vijftien miljard dollar per jaar. Tussen 2010 en 2013 steeg dit gemiddelde naar  70 miljard per jaar.

Vier cruciale fases
Adequate voorbereiding voordat een storm toeslaat is de sleutel om potentiële schades te vermijden, met name in gebieden die extreem kwetsbaar zijn, zoals bijvoorbeeld constructie sites. Er zijn vier cruciale fases om wind en stormschade te verminderen:
 

  • Voor de storm planning waaronder de ontwikkeling en het testen van een begrijpelijk noodplan. Inspectie van daken en gebouwschillen; het verankeren van groot materieel en voorbereiding op mogelijke overstromingen.
  • Tijdens de storm dient response personeel te monitoren op lekken, brand en schade.
  • Na de storm moet de locatie worden beveiligd om niet gewenste bezoekers te weren. Wanneer de veiligheid het toelaat zou men direct een schade opname moeten uitvoeren.
  • Bedrijfscontinuïteit management is cruciaal. Just-in-time productie, efficiënte opslag en voorraden en globale supply-chain kunnen gemakkelijk negatieve effecten hebben die zich snel kunnen vermenigvuldigen. Schade van eigendommen en bedrijfsonderbreking zijn normaliter gedekt onder de verzekering(en), maar vaak is er ook nog sprake van verlies van marktaandeel, leveranciers en personeel. Ondernemingen zouden bedrijfscontinuatieplannen en communicatieprocedures moeten ontwikkelen en testen. Daarnaast verzekeringspolissen op een veilige en toegankelijke locatie opgeslagen.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
BOEKENNIEUWS
De scheidslijn tussen succes en ellende is dun als je jouw devil inside niet onder ogen komt. Dan saboteer je jezelf en anderen, met grote gevolgen voor jou, je familie, je vrienden en de mensen aan wie je wellicht leiding geeft. Het beoefenen van introspectie is dan ook de belangrijkste vaardigheid die wij in ons leven kunnen inzetten.
Lees verderMeer boeken