Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
6 juli 2015
 

Onzekerheid over effecten wijzigingen ontslagrecht

 
 

In juli 2015 zal het ontslagrecht middels de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) grote veranderingen ondergaan. De kennis over deze wijzigingen was eind 2014 nog beperkt binnen het MKB.

Dit blijkt uit onderzoek onder het MKB Beleidspanel van Panteia in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De kennis bij de ondernemers over de wijzigingen bleek nog beperkt: slechts 27 procent gaf aan volledig of goed op de hoogte te zijn. Grotere bedrijven blijken beter op de hoogte te zijn van de wijzigingen, en hun verwachtingen zijn ook positiever dan die van de kleinere bedrijven.

Transitievergoeding
Na toelichting over de wijzigingen in het ontslagrecht bleken de MKB’ers vooral onzeker over de effecten hiervan. 22 procent van de MKB’ers geeft aan de transitievergoeding als een verbetering te zien ten opzichte van de huidige ontslagvergoeding, waar negentien procent het juist als een verslechtering ziet. Een groter deel is echter van mening dat het weinig uit zal maken.

Loondoorbetalingsverplichting
Een ruime meerderheid van de ondernemers geeft aan dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte zeker een grotere rol gaat spelen bij het in dienst nemen van personeel. Het recht op transitievergoeding na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte gaat volgens 69 procent van de ondernemers een grotere rol spelen bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Volgens de meerderheid van de ondernemers zal het aantal werknemers in eigen dienst niet veranderen, twintig procent geeft aan dat dit misschien het geval is, en dertien procent geeft aan dat het aantal medewerkers zeker zal veranderen.

Verwachtingen MKB’ers
Een aantal ondernemers gaf aan te verwachten dat zowel het aannemen als het ontslaan van personeel lastiger wordt. Het gevoel bestaat dat de werknemers een sterkere positie krijgen en dat de maatregelen de onzekerheid en de kosten voor MKB-ondernemers verhogen. Men verwacht minder snel vaste medewerkers in dienst te nemen en meer gebruik te gaan maken van medewerkers die flexibel in te zetten zijn.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.
Lees verderMeer boeken