Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
27 november 2014
 

Werkgevers: meer flexibel personeel in 2015

 
 

Een groot deel van de Nederlandse werkgevers verwacht dat in 2015 de flexibilisering van hun personeelsbestand zal doorzetten. Eenderde van hen voorziet dat het aantal vaste medewerkers zal afnemen, eveneens eenderde denkt dat het flexibele personeelsbestand juist zal groeien.

De helft van de werkgevers verwacht geen verschuiving van vast naar flex of omgekeerd. De werkgevers verwachten komend jaar in meerderheid (75 procent) geen serieuze problemen bij de vervulling van vacatures. Bij degenen die dergelijke problemen wel verwachten, gaat het vooral om technisch geschoolden op alle niveaus. Dit blijkt uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder haar achterban. Aan het onderzoek namen 146 ondernemingen deel verspreid over alle sectoren van de economie, alle provincies en alle grootteklassen. Grote werkgevers met meer dan 1.000 werknemers zijn met bijna 35 procent van de respondenten enigszins oververtegenwoordigd.
 
Flexibiliseringstrend
Volgens AWVN bevestigen deze waarnemingen het voortgaan van de flexibiliseringstrend binnen het bedrijfsleven. Volgens de vereniging bestaat bij werkgevers grote behoefte aan mogelijkheden tot flexibilisering als antwoord op mondiale economische trends en als voorwaarde voor groei. AWVN presenteerde onlangs ideeën om de sociale zekerheid zodanig te hervormen dat flexibel werk beter gefaciliteerd wordt, zowel voor werkgevers als werkenden*. Het onderzoek geeft geen absolute cijfers over de omvang van de verschuiving van vast naar flexibel personeel.
 
Concurrentiepositie
Uit de ledenenquête blijkt verder dat werkgevers zich vooral zorgen maken over de ontwikkeling van de concurrentiepositie van hun bedrijf in 2015 (40 procent) en in samenhang daarmee over de ontwikkeling van de productiviteit van de medewerkers. Met name de vergrijzing van het personeelsbestand  speelt veel werkgevers parten. Verder worden stijgende personeelskosten door meer dan 30 procent van de respondenten als punt van zorg genoemd. Gevraagd naar het belangrijkste aandachtspunt in het personeelsbeleid van de komende twee jaar staat duurzame inzetbaarheid (beleid en maatregelen gericht op het gemotiveerd en productief inzetbaar houden van medewerkers, waaronder opleidingen en gezondheidsbeleid) bovenaan.

 
Doorsturen »  2 reacties »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Adriana van Schalken...  |   | 
27-11-2014
 | 
12:23 uur
Dit is niets nieuws onder de zon. Uit eerder onderzoek van de ABU kwam ook al een vergelijkbare conclusie. Die verwachten dat in 2020 30% van het personeelsbestand van bedrijven uit flexibel personeel zal bestaan.
ronny  |   | 
2-12-2014
 | 
11:26 uur
Staat een beetje haaks op het beleid van de overheid om het aantal zzp'ers terug te dringen...

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Wat is een AOV en voor wie is het?
Onder een AOV verstaat men een arbeidsongeschiktheidsverzekering
BOEKENNIEUWS
Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.
Lees verderMeer boeken