Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
6 november 2014
 

Familiebedrijf: romantisch idee dat op uitsterven staat

 
 

Bijna driekwart van eigenaren van familiebedrijven (72 procent) denkt na over de verkoop van zijn bedrijf. Een derde verwacht dat dit onderwerp binnen nu en vijf jaar relevant is, tien procent denkt zelfs binnen twee jaar een overname te kunnen realiseren.

Dit en meer blijkt uit de eerste Marktlink Bedrijfsovername-Monitor, een onderzoek onder 200 (mede-)eigenaren van familiebedrijven. Een grote groep ondernemers (41 procent) verwacht dat de verkoop niet zonder slag of stoot gaat.
 
Splitsen
Bij publicaties over het MKB worden veelal alle bedrijven met personeel in de steekproef meegenomen. Het betreft circa 550.000 bedrijven. Volgens Marktlink moet je deze groep splitsen in bedrijven tot tien medewerkers (circa 477.500) en tussen de tien en 200 medewerkers (circa 70.000). De omvang en verkoopbaarheid van deze twee groepen zijn zo verschillend dat Marktlink een eigen onderzoek heeft laten uitvoeren. Marktlink partner Tom Beltman legt uit: 'De getallen waarmee we tot nu toe mee moesten werken omvatten ook hele kleine bedrijven en zzp'ers. Bij dat soort bedrijven is vaak geen sprake van 'goodwill' of verkoopbaarheid. Dit is een relevant en uniek soort onderzoek voor iedereen die betrokken is bij overnames in het Nederlandse Middenbedrijf."
 
Nieuwe eigenaar
Uit recent onderzoek van Panteia/EIM bleek dat de afgelopen jaren ongeveer een procent van de bedrijven tussen tien en 200 medewerkers van eigenaar is gewisseld. Van de ondervraagde ondernemers geeft 72 procent aan na te denken over verkoop van het bedrijf. 30 procent van de ondernemers verwacht dat dit onderwerp binnen vijf jaar relevant zal zijn. Dit zou betekenen dat er in de komende vijf jaren, jaarlijks 4.200 MKB bedrijven in de verkoop komen. Zoals verwacht denken oudere ondernemers vaker na over verkoop dan jonge ondernemers, 85 procent van de ondernemers ouder dan 46 geeft aan wel eens na te hebben gedacht over verkoop.

Familiebedrijven in de toekomst zeldzaamheid
Van de respondenten heeft 45 procent het bedrijf van familie overgenomen. Van deze groep verwacht slechts de helft het bedrijf ook weer over te dragen aan een familielid. In slechts de helft van de familiebedrijven die al meer dan één generatie in familie bezit is, verwacht men dus dat het bedrijf binnen de familie blijft. Van alle respondenten gaf 36 procent aan dat een familielid de meest voor de hand liggende koper zal zijn. Met name jonge ondernemers hebben hier nog hoge verwachtingen van. Naarmate de ondernemer ouder wordt, neemt deze verwachting sterk af.
Tom Beltman: "Van de 65-plussers verwacht slechts een kwart het bedrijf over te dragen aan een familielid. Het familiebedrijf dat van generatie op generatie wordt overgedragen, blijkt hiermee een romantische idee dat steeds minder realistisch lijkt naarmate men ouder wordt." De ondernemers lijken ook niet zo bezig te zijn met het in de familie houden van het bedrijf, slechts zestien procent van de ondernemers stelt teleurgesteld te zijn als de eigen kinderen het bedrijf niet willen voortzetten.

Verkoopproces ongewis en koper onbekend
Tom Beltman: "Het is op dit moment echt een verkopersmarkt, voor een gemiddeld bedrijf dat wij begeleiden bij de verkoop melden zich 50 tot 100 belangstellenden". Echter denkt slechts een derde van de respondenten dat verkoop makkelijk gaat. Tevens geeft  maar een derde van de respondenten aan te weten aan wie ze het bedrijf  in de toekomst overdragen. De andere ondernemers moeten actief op zoek. Voor deze groep ondernemers zou een intermediair wellicht uitkomst kunnen bieden. 95 procent van de ondernemers geeft sowieso aan dat zij bij het verkoopproces een intermediair of adviseur inschakelen om het proces te begeleiden.

Pensioen problematiek
50 procent van de ondernemers geeft aan dat de verkoopopbrengst belangrijk is voor de pensioeninvulling. Hoewel ruim twee derde van de ondernemers aangeeft een goed idee te hebben van wat hun bedrijf waard is, valt met name op dat ze hun bedrijf (ruim) hoger dan het marktgemiddelde waarderen. De ondervraagde ondernemers waarderen hun bedrijf op gemiddeld 8,8 maal de jaarwinst. De ervaring van Marktlink is echter dat de meerderheid van de MKB bedrijven wordt verkocht tegen een waardering van vier tot zes keer de jaarwinst. Een groot verschil, dat dus voor 50 procent van de ondernemers gevolgen heeft voor het pensioen.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Wat is een AOV en voor wie is het?
Onder een AOV verstaat men een arbeidsongeschiktheidsverzekering
BOEKENNIEUWS
Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.
Lees verderMeer boeken