Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
5 december 2013
 

'Bedrijven leren te weinig van ongevallen'

 
 

Veel slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten krijgen geen compensatie voor de financiële schade die ze hebben opgelopen. Ze worden bovendien vaak onheus bejegend en raken dikwijls in een sociaal isolement. De huidige compensatiepraktijk werkt niet.

Dat is een van de conclusies van het proefschrift waarop onderzoeker Wim Eshuis gisteren promoveerde. Jaarlijks lopen naar schatting 250.000 werknemers gezondheidsschade op door een arbeidsongeval of beroepsziekte.  Zo’n tien procent is na een half jaar nog steeds ziek thuis en een deel daarvan kan nooit meer in de oude functie aan het werk.

Schadevergoeding en preventie
Het proefschrift  ‘Werknemerscompensatie in de steigers; naar een nieuwe aanpak van schadevergoeding en preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten’ laat zien dat het in Nederland slecht gesteld is met de behandeling van deze slachtoffers. Van de 25.000 slachtoffers met extra financiële schade komen er slechts 4.000 in aanmerking voor enige schadevergoeding. Een deel van de slachtoffers verkeert in een positie van sociale uitsluiting: zij kunnen niet meer deelnemen aan betaalde arbeid en zijn financieel zeer kwetsbaar.
Bovendien worden de betrokken slachtoffers vaak onheus bejegend. Eshuis stuitte op situaties waarin werknemers gedwongen werden te re-integreren in dezelfde functie waarin de beroepsziekte werd opgelopen. Ook komt het voor dat werknemers na een ongeval  moeten terugkeren op een werkplek die nog steeds onveilig is.

Aansprakelijk stellen
Werknemers die de financiële schade die zij hierdoor oplopen willen verhalen, moeten daarvoor de werkgever aansprakelijk stellen. In de praktijk betekent dit een zware juridische lijdensweg. Omdat werknemers daar tegenop zien en bovendien bang zijn om hun baan te verliezen, laten ze dat schadeverhaal achterwege of doen ze dat pas als ze ontslagen zijn of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen.
Compensatie voor beroepsziekten en arbeidsongevallen is momenteel in discussie in Nederland. Patiëntenorganisaties, de vakbeweging, de Sociaal Economische Raad en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vinden dat het tijd is voor een nieuw systeem van werknemerscompensatie. Nederland is onlangs op de vingers getikt door de internationale arbeidsorganisatie ILO, omdat het niet voldoet aan de eisen voor schadevergoeding en preventie van arbeidsongevallen.

Ander systeem
Wim Eshuis vindt in zijn onderzoek aanwijzingen dat een ander systeem veel beter zou kunnen werken. Hij pleit voor een aparte collectieve verzekering of een afzonderlijke cao-bepaling op basis waarvan  de werknemer recht krijgt op een vergoeding - zonder daarover ruzie te hoeven maken met zijn werkgever -  en ook sneller een dergelijke vergoeding ontvangt. Eshuis: "Zo’n regeling doet recht aan de slachtoffers, en is ook bevorderlijk voor het herstel. Want een slepende procedure is niet goed voor de gezondheid."
Het onderzoek levert ook aanwijzingen op dat na een ongevalsincident of beroepsziekte - Eshuis onderzocht onder andere de beroepsziekte RSI -weinig tot geen maatregelen worden genomen om de werkplek gezonder en veiliger te maken. Hierdoor is er een grote kans op herhaling van het ongeval of de beroepsziekte.

Ongebreid letsel
Eshuis: "We kunnen het als samenleving niet toestaan dat  bepaalde bedrijven ongebreideld letsel veroorzaken. Dat kost de samenleving veel geld. Daarom moeten na een arbeidsongeval of beroepsziekte altijd preventiemaatregelen  worden genomen. Als bedrijven dat niet vrijwillig doen, dan moeten ze worden gedwongen door de Arbeidsinspectie. Het zou bovendien goed zijn als slachtoffers door het bedrijf worden geraadpleegd over de te nemen preventiemaatregelen. Dat bevordert de kwaliteit van de preventie en voorkomt ook dat slachtoffers sociaal buitengesloten raken."

Onvoldoende stimulans
Het promotieonderzoek maakt korte metten met de gangbare gedachte dat financiële prikkels en zelfregulering bedrijven voldoende stimuleren om te zorgen voor veilige werkomstandigheden. "Dat blijken onjuiste denkbeelden," zegt Eshuis. "Er is veel meer bemoeienis nodig, van de samenleving en van preventie-experts. De huidige compensatiesystemen hebben nauwelijks een preventief effect."
Het empirisch onderzoek bestaat uit juridische analyse van werknemerscompensatiesystemen in Nederland en België, vragenlijstonderzoek onder werknemers en werkgevers en zeven casestudies.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Sportende werknemers verzuimen gemiddeld 6 dagen per jaar minder
Een onderneming is gebaat bij ondernemers die optimaal presteren. Dat betekent onder andere dat het verzuim door ziekte of andere ongemakken zoveel als mogelijk moet worden teruggebracht.
BOEKENNIEUWS
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad.
Lees verderMeer boeken