Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
17 juli 2013
 

Sociale innovatie binnen MKB versterkt concurrentiekracht

 
 

Bij sociale innovatie binnen bedrijven staan organisatorische vernieuwingen gericht op grotere betrokkenheid van het personeel in het gehele bedrijfsproces centraal.

Eerder onderzoek laat zien dat versterking van de concurrentiekracht – naast ontwikkeling van innovatieve producten en diensten en instroom van beter opgeleide werknemers - ook bereikt kan worden door slimmer te werken, door een andere benutting van informatiestromen binnen het bedrijf en door een moderne werkorganisatie, waarbij veel beter gebruik wordt gemaakt van de kwaliteiten van de medewerkers binnen het bedrijf zelf. Een verkennend onderzoek van Panteia/EIM naar de praktijk van sociale innovatie in het MKB laat zien dat teambuilding de drijvende kracht is.

Ondernemer bepaalt doel en tempo van sociale innovatie
Innovatie is een zeer breed begrip. Het gaat in hoofdlijnen om bewust uitgevoerde vernieuwingen in product, proces, dienst of bedrijfsorganisatie. De vernieuwingen kunnen betrekking hebben op: specifieke eindproducten of diensten, op de ontwikkeling of implementatie van nieuwe technologieën in de bedrijfsprocessen, op de organisatie van interne bedrijfsprocessen, op vernieuwende marktstrategieën etc. Marktveranderingen nopen bedrijven tot aanpassingen en vernieuwingen. Afhankelijk van de levensfase van een bedrijf zijn er verschillen gevonden in het doel van innovatie. De ruimte die aan het personeel wordt gegeven om het doel van de innovatie mede in te vullen, wordt niet bepaald door de levenscyclus van het bedrijf, maar door de keuzes van de ondernemer (of het centrale management). De keuze is het directe gevolg van de houding van de ondernemer zelf, van zijn filosofie ten aanzien van zelfstandigheid van personeel en inbreng van personeel in de strategie en van zijn ‘drive’ tot veranderen. Dit is doorslaggevend voor de snelheid van het vernieuwingsproces en op de uiteindelijke invulling hiervan.

Teambuilding is drijvende kracht achter sociale innovatie
Op het gebied van sociale innovatie is in het verkennend onderzoek duidelijk geworden dat meer verantwoordelijkheid voor het personeel bij voorkeur niet beperkt moet blijven tot de operationele processen. Het loont om binnen het MKB op marktstrategisch gebied veel meer ruimte voor het personeel te creëren. Juist door het optimaal benutten van het personeel, niet alleen in het directe contact met de klant, maak ook in het verkennen van nieuwe markten en mogelijkheden tot marktbewerking, wordt sociale innovatie nog krachtiger ingevuld en is de impact op de bedrijfsresultaten daarvan nog sterker. Hierbij is teambuilding van groot belang gebleken. Hierbij gaat het om teams van personeel en management gezamenlijk. Juist deze gemeenschappelijkheid van management en uitvoerend personeel maakt dat het welzijn van het bedrijf steeds meer een deel wordt van het denken en doen van alle betrokkenen. En dat laatste is bij alle cases de drijvende kracht achter sociale innovatie.

 
Doorsturen »  3 reacties »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
Adriana van Schalken  |   | 
17-07-2013
 | 
08:27 uur
Erg interessant, echter het ontbreekt het personeel in het MKB vaak aan de juiste management- en marketingvaardigheden. Daarom is het niet zonder risico's om op marktstrategisch gebied meer ruimte voor personeel te cre�ren.
ab h. bouvy  |   | 
8-08-2013
 | 
11:13 uur
M.a.w. maak gebruik van de kennis, ervaring en inzicht van het personeel.

Omdat deze 'boodschap' nogal 'simpel kinkt, wordt ze 'verpakt' in een semi-wetenschappelijk idioom!

'Kenmerk van een briljant idee is dat iedereen het bedacht zou kunnen hebben.'

Of het bovenstaande een 'Chinese wijsheid' is, weet ik niet. Maar dat ze universeel toepasbaar is, dat weet ik dus wel!
ab h. bouvy  |   | 
11-08-2013
 | 
16:13 uur
Mijn eerdere 'boodschap, zie boven, wordt bevestigd door een brief van Ger den Reijder uit Hellevoetsluis AD 5.8.2013 waarin hij o.a. stelt:

'De werkgever moet in mijn ogen een sfeer creeren waardoor werknemers het bedrijf als dat zichzelf beschouwen'.

'Maar waar het om gaat is, de werknemer er echt bij betrekken, door goede informatie te geven waar het bedrijf staat en door eerlijk te zijn naar het personeel.'

Ik zou zeggen:'door transparant te zijn'.

'Medewerkers oplossingen laten bedenken en implementeren. Zo kweek je mensen die een stapje meer willen zetten, die hart hebben voor het bedrijf.'

Ger spreekt hier 'klare' taal, en is voor iedereen te begrijpen.
En dat is iets dat we van al die 'instituten'die zich met deze problematiek bezig houden, niet kunnen zeggen!

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
Je product? Je klanten? Jij, als briljante ondernemer? Hou toch op: het zijn je medewerkers die het groeisucces van je bedrijf maken of breken. En daarom is ‘personeel’ geen agenda-moetje dat je er even bij doet. Nee, je moet je mensen koesteren. Zorgen dat ze zich met plezier inzetten voor de missie van je onderneming en alles krijgen om optimaal te kunnen samenwerken.
Lees verderMeer boeken