Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
25 februari 2013
 

Installatiebranche pleit voor verscherpte controle op zonnepanelen

 
 

Afgelopen week was in de media veel aandacht voor de problemen met een klein deel van de zonnepanelen in Nederland. UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, is ervan overtuigd dat steeds meer consumenten gebruik zullen gaan maken van zonne-energie.

Om die reden vindt UNETO-VNI dat de overheid de kwaliteit van zonnepanelen scherper zou moeten controleren.

Branchevreemde aanbieders
De belangstelling voor zonnepanelen is groot. Daardoor is de markt niet langer alleen interessant voor traditionele, gespecialiseerde aanbieders. Ook branchevreemde partijen pikken graag een graantje mee en richten zich vóór alles op het aanbieden van een lage prijs. Daardoor komen er in een aantal gevallen inferieure producten op de markt. Bovendien beschikken dergelijke aanbieders lang niet altijd over de benodigde kennis om een goed advies te geven en after-salesondersteuning te bieden. 

Controle

UNETO-VNI pleit ervoor dat de overheid zich actiever gaat bezighouden met de controle op de kwaliteit van zonnepanelen en de elektrische systemen die daaraan gekoppeld zijn. Voorzitter Titia Siertsema van UNETO-VNI: "Er bestaat geen enkele onduidelijkheid over de technische normen waaraan zonnepanelen moeten voldoen, maar de handhaving is onvoldoende. Daardoor hebben we nu in enkele gevallen te maken met zonnepanelen die niet op de markt hadden mogen komen." Volgens UNETO-VNI ligt het voor de hand dat de Voedsel- en Warenautoriteit de controles op zonnepanelen gaat verscherpen.

Deskundige installateurs
Volgens de installateurskoepel is het belangrijk voor zowel milieu als economie dat het vertrouwen van de consument in zonne-energie geen deuk oploopt. Installatiebedrijven kunnen en moeten daarin ook een rol spelen. Consumenten die voor de aanleg en aansluiting van zonnepanelen een erkende installateur kiezen, hebben geen reden om zich zorgen te maken. Zij kunnen rekenen op een fors lagere energierekening. Siertsema: "Ik heb het volste vertrouwen in de toekomst van zonne-energie op consumentenniveau, daar is deze week niets aan veranderd."
Sinds enkele jaren bestaat er een opleiding voor installateurs op het gebied van zonne-energie, met een landelijk erkend examen. Installateurs die het examen met goed gevolg afleggen, krijgen sinds kort een officiële erkenning als zonne-energie-installateur.

Partijdigheid
Een deel van de onrust die deze week rond zonnepanelen ontstond, is het gevolg van 'onderzoeksresultaten' die Kiwa naar buiten heeft gebracht. UNETO-VNI zet vraagtekens bij de achtergronden en opzet van het Kiwa-onderzoek. Bij navraag is onder meer gebleken dat er geen onderzoeksrapport beschikbaar is. Bovendien biedt Kiwa sinds kort een eigen, commerciële erkenningsregeling aan voor installateurs van zonnepanelen. Met die regeling doorkruist Kiwa een evenwichtig proces dat de installatiebranche samen met de overheid en leveranciers van zonnepanelen enkele jaren geleden heeft ingezet. Tegen deze achtergrond komen de publicaties van Kiwa in een ander daglicht te staan. De organisatie wekt op zijn minst de schijn van partijdigheid. Kiwa heeft onder meer geadviseerd om een kwaliteitsregister in te stellen voor leveranciers van zonnepanelen. UNETO-VNI onderschrijft dat advies niet. Siertsema: "Zo'n register biedt schijnzekerheid. De consument heeft veel meer aan een strenge controle op de kwaliteit van zonnepanelen die op de Nederlandse markt komen."

 
Doorsturen »  1 reactie »  Nieuwsbrief »  

 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 
Reacties
 
BHJ Mooibroek AA RAB...  |   | 
1-07-2013
 | 
12:10 uur
In reactie op bovenstaand artikel; Als de markt goed werkt, zou de prijs in relatie moeten staan tot de kwaliteit van de zonnepanelen.

In relatie daartoe meld ik dat sinds kort de Btw (omzetbelasting)op de panelen terug te vragen is. Zo'n 20% korting is altijd leuk meegenomen... Ik verwijs hiervoor naar het artikel in de link van mijn naam.
Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan zolang het kan!

Barry Mooibroek

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Wat is een AOV en voor wie is het?
Onder een AOV verstaat men een arbeidsongeschiktheidsverzekering
BOEKENNIEUWS
Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.
Lees verderMeer boeken