Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
7 mei 2012
 

Hogere btw leidt nu al tot problemen bij nieuwbouw

 
 

Ontwikkelaars en bouwers melden dat de voorgenomen btw-verhoging tot ongerustheid bij nieuwbouwkopers leidt. De verhoging naar 21 procent heeft als onbedoeld effect dat ook kopers die recentelijk een nieuwe woning hebben gekocht, geconfronteerd worden met duizenden euro's extra btw-afdracht.

Ontwikkelaars en bouwers verenigd in Bouwend Nederland, NEPROM en NVB pleiten daarom voor overgangsmaatregelen. Voor wie onder het oude btw-tarief een nieuwbouwwoning heeft gekocht, zou dit tarief ook voor de resterende betalingstermijnen moeten gelden. 

Verhoogd btw-tarief
Als het aan VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie ligt, gaat met ingang van 1 oktober het hoogste btw-tarief naar 21 procent. Ook over nieuwbouwwoningen moet de hogere btw in rekening worden gebracht. Bij een gemiddelde nieuwbouwwoning van Euro 250.000 leidt dit tot een prijsverhoging van Euro 4.200. Voor kopers die vóór 1 oktober een nieuw huis hebben gekocht dat na 1 oktober wordt opgeleverd, heeft dit - waarschijnlijk onbedoeld - vervelende consequenties. 

Termijnfacturatie
Bij de koop van een nieuwbouwwoning wordt de verkoopprijs in termijnen bij de koper in rekening gebracht. De eerste termijn heeft doorgaans betrekking op de aankoop van de grond; de rest van de termijnen wordt gefactureerd al naar gelang de bouw vordert. Volgens de belastingwetgeving moet het btw-tarief in rekening worden gebracht dat geldt op het moment dat de prestatie is geleverd en de termijn wordt gefactureerd. Dat betekent dat kopers die een nieuwbouwwoning hebben gekocht die op het moment van invoering van het hogere btw-tarief nog niet is opgeleverd, over de dan nog resterende termijnen het hogere btw-tarief moeten betalen. Dat scheelt dus snel duizenden euro's. Kopers kunnen hierdoor in de problemen komen, omdat hiermee bij de hypotheekverstrekking geen rekening is gehouden. Bovendien voelen nieuwbouwkopers zich ernstig tekort gedaan, omdat zij door deze regeling fors meer moeten betalen dan kopers van bestaande huizen. Bovendien zijn de kopers daarvan toch al in het voordeel doordat de overdrachtsbelasting op twee procent blijft gehandhaafd. De eerste ongeruste kopers van nieuwbouwwoningen hebben zich al gemeld. 

Overgangsmaatregelen
Bouwend Nederland, NEPROM en NVB pleiten ervoor dat de Tweede Kamer snel overgangsmaatregelen treft waardoor voor nieuwe woningen, die voor 1 oktober 2012 zijn gekocht, het oude btw-tarief blijft gelden. Op die manier worden gedupeerde nieuwbouwkopers gevrijwaard.
De bouwers en ontwikkelaars signaleren dat de ernstig door de crisis getroffen verkoop en bouw van nieuwe woningen door de btw-verhoging opnieuw een zware klap krijgt. De verkoop is van gemiddeld bijna 4.000 nieuwe woningen per maand in de jaren voor de crisis, gekelderd naar een niveau van 1.000 woningen per maand thans. Een verdere daling van de verkoop en dienaangaande van de productie heeft zeer nadelige gevolgen voor de bouwnijverheid en daarmee voor de gehele economie.

 
Doorsturen »  Reageer »  Nieuwsbrief »  

 
 
 
Reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.
Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
Wat is een AOV en voor wie is het?
Onder een AOV verstaat men een arbeidsongeschiktheidsverzekering
Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.
Lees verderMeer boeken